Życzenia

„Chrystus zmartwychwstan jest,
nam za przykład dan jest,
że mamy zmartwychpowstać,
z Panem Bogiem królować. Alleluja!

Drodzy Parafianie z okazji
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego

Życzymy Wam tej wiary, nadziei i miłości,
poprzez które zmartwychwstanie Chrystusa
owocuje w duszach ludzi i  w dziejach narodów.
Niech ono będzie zawsze Wam mocą.

(Św. JPII).

Duszpasterze Parafii Chrystusa Króla W Sanoku

29 marca 2018|