Życzenia Świąteczne

Szanowni Goście, Drodzy Parafianie,

zmartwychNa radosne Święta Zmartwychwstania
naszego Pana Jezusa Chrystusa

pragniemy wyrazić nasze serdeczne życzenia
Niech Zmartwychwstały Chrystus
napełnia Was prawdziwym pokojem,
którego świat dać nie może,

niech daje siłę do pokonywania trudności,
obdarzając wszelkimi potrzebnymi łaskami
i błogosławieństwem.

Niech spotkanie z Nim w Poranek Wielkanocny
umacnia wiarę w Jego żywą obecność w naszym życiu,
w Jego Słowie, w Sakramentach Świętych
i zawsze prowadzi nas do spotkania z Nim w Eucharystii
i w drugim człowieku.

Błogosławionych Świąt
życzą duszpasterze parafii Chrystusa Króla w Sanoku.

 

 

26 marca 2016|