ŻYCIE LUDZKIE NADRZĘDNĄ WARTOŚCIĄ

24 marca 2015 roku; DZIEŃ ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA; Dziś świętujemy Narodowy Dzień Życia, a jutro obchodzić będziemy Dzień Świętości Życia. Narodowy Dzień Życia został ustanowiony przez parlament w 2004 r. W Sejmowej uchwale ustanawiającej Narodowy Dzień Życia czytamy, że dzień ten jest: „okazją do narodowej refleksji nad odpowiedzialnością władz państwowych, społeczeństwa i opinii publicznej za ochronę i budowanie szacunku dla życia ludzkiego, szczególnie ludzi najmniejszych, najsłabszych i zdanych na pomoc innych”.

DZIEŃ ŚWIĘTOŚCI ŻYCIADziś w kościołach całej Polski będą sprawowane Msze św. w intencji obrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci a także matek oczekujących swoich dzieci. Podejmowane będą także duchowe adopcje dzieci nienarodzonych.

Polska Federacja Ruchów Obrony Życia (PFROŻ) przypomina, że w tym dniach „głośmy prawdę o człowieczeństwie wszystkich ludzi od ich poczęcia do naturalnej śmierci i upominajmy się o ochronę małżeństwa i rodziny”.

PFROŻ zwraca się do wszystkich o wspólnotowe i osobiste zaangażowanie w obchody. Przypomina też  o celu obchodzonego jutro Dnia Świętości Życia.

„Jest nim budzenie w sumieniach, w rodzinach, w Kościele i społeczeństwie świeckim wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia w każdym momencie i w każdej kondycji”. (Encyklika „Evangelium Vitae”).

Polska Federacja Ruchów Obrony Życia zaznacza, że obrona życia jest szczególnie ważna dziś, kiedy rodzinie, małżeństwu i dzieciom zarażają liberalne ideologie. W przesłanym komunikacie prosi o zjednoczenie w modlitwie za ludzkie życie, małżeństwa i rodziny, atakowane przez konwencję przemocową CAHVIO.

„Dzisiaj, gdy Parlament Europejski napiera na swobodę aborcji, a Parlament RP walczy się z małżeństwem i rodziną poprzez akceptację autorytarnej konwencji przemocowej CAHVIO, gdy upowszechnia się lewicową ideologię gender, nasze aktywne zaangażowanie po stronie życia i rodziny jest bezcenne! – przypomina PFROŻ w komunikacie.

W wielu miastach odbędą się manifestacje w obronie prawa do życia od chwili poczęcia. Narodowy Dzień Życia został ustanowiony w 2004 r. Zgodnie z uchwałą Sejmu RP ma być „okazją do narodowej refleksji nad odpowiedzialnością władz państwowych, społeczeństwa i opinii publicznej za ochronę i budowanie szacunku dla życia ludzkiego, szczególnie ludzi najmniejszych, najsłabszych i zdanych na pomoc innych”. Ma być także motywem „solidarności społecznej, zachętą dla wszelkich działań służących wsparciu i ochronie życia”.

Podobny charakter ma Dzień Świętości Życia, ustanowiony przez Episkopat w 1998 r. i obchodzony w uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny. Inicjatywa biskupów jest odpowiedzią na wezwanie Jana Pawła II. W encyklice „Evangelium vitae” czytamy, że podstawowym jego celem jest „budzenie w sumieniach, w rodzinach, w Kościele i społeczeństwie świeckim wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia w każdym momencie i w każdej kondycji”. Z kolei o włączanie się do ruchu duchowej adopcji, czyli modlitwy w intencji konkretnego nowo poczętego życia, zaapelowała Krajowa Rada Katolików Świeckich.

„Wydaje się więc, że zarówno Kościół jak i Państwo Polskie mają stać na straży ludzkiego życia, bo również świeckie Państwo przyznaje, że w momencie poczęcia w łonie matki powstaje człowiek) – czytamy w oświadczeniu Rady. – Decyzja o sprzedaży bez recepty tabletki „dzień po” stoi więc w jawnej sprzeczności z Ustawą Zasadniczą naszego kraju” – podkreślają sygnatariusze apelu. 25 marca, w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, podczas Mszy św. wierni modlić się będą o poszanowanie życia od poczęcia do naturalnej śmierci.

  • Będą też podejmować lub odnawiać Duchową Adopcję Dziecka Poczętego. Polega ona na codziennej modlitwie w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki oraz w intencji jego rodziców.
  • W niektórych miastach odbędą się manifestacje w obronie prawa do życia od chwili poczęcia.
  • Obchody obu Dni poświęconych ochronie życia, są impulsem do inicjowania i przypominania akcji na rzecz najbardziej bezbronnych – dzieci nienarodzonych.

Na coraz szerszą skalę wykorzystywany jest do tego internet. To za jego pośrednictwem można np. wziąć udział w akcji „Uratuj świętego”, polegającej na 9-dniowej modlitwie w intencji dziecka nienarodzonego. W ramach akcji także w tym roku od 16 do 25 marca kilkanaście tysięcy osób modli się codziennie w intencji dzieci, których życie zagrożone jest aborcją.

  • Nowenna w intencji życia swój początek wzięła w diecezji łomżyńskiej w 2009 roku. Grupa diakonów wraz z ojcem duchownym seminarium duchownego wpadła na pomysł, aby przez Internet zaprosić swoich znajomych do wspólnej modlitwy w intencji życia. Utworzyli oni stronę internetową, skontaktowali się z mediami i przygotowali rozważania na każdy dzień.

W 2010 pojawiły się komentarze wideo na każdy dzień nowenny. Gośćmi akcji byli m.in. Krzysztof Ziemiec, Przemysław Babiarz, Bogdan Rymanowski, Paweł Kukiz, Brygida Grysiak, Anna Kalczyńska, Jan Pospieszalski, Marzena Nykiel, Dorota Gawryluk, Włodzimierz Szaranowicz, Jerzy Zelnik, Maciek Musiał i inni. W 2012 roku w akcji wzięło udział prawie 15. tysięcy osób.  Tegoroczna edycja rozpoczęła się 16 marca i potrwa do Dnia Świętości Życia, czyli do 25 marca. Hasłem są słowa „Jestem za życiem!”. Aby dołączyć do akcji wystarczy 30 sekund. Tyle zajmuje wypełnienie krótkiego formularza na stronie www.uratujswietego.pl. Kolejnym krokiem jest już modlitwa w czasie trwania nowenny.

 

 

24 marca 2015|