Z MISJONARZAMI GŁOŚMY POJEDNANIE

28 luty 2015 roku; NIEDZIELA MISYJNA AD GENTES; Wszyscy jesteśmy współodpowiedzialni za misje – zwraca uwagę bp Jerzy Mazur w komunikacie na drugą niedzielę Wielkiego Postu, zwaną niedzielą „Ad Gentes” (1 marca). To dzień szczególnej pamięci o misjonarzach oraz okazja do wsparcia ich modlitwą i ofiarą. Pomagając misjonarkom i misjonarzom, których liczba systematycznie wzrasta, spłacamy nasz dług wdzięczności za wiarę – podkreśla przewodniczący Komisji Konferencji Episkopatu Polski ds. Misji bp Jerzy Mazur w komunikacie z okazji niedzieli „Ad Gentes”.
Nazywana tak druga niedziela Wielkiego Postu jest w Polsce obchodzona, jako dzień modlitwy, postu i solidarności z misjonarzami. Przypomina o powszechności powołania misyjnego w Kościele.

Z MISJONARZAMI GŁOŚMY POJEDNANIEMimo że nie wszyscy wierzący wyjeżdżają do krajów misyjnych, wszyscy mogą stać się ich współpracownikami. Dzięki modlitwie i ofiarności wielu ludzi misjonarze mogą pełnić posługę ewangelizacyjną, charytatywną, edukacyjną i medyczną, budować wspólnoty kościelne i udzielać sakramentów.

Misjonarze pomagają ubogim, wspierają chorych, więźniów i starców – wymienia bp Mazur. Przewodniczący Komisji Konferencji Episkopatu Polski ds. Misji zachęca też do wytrwałej modlitwy w intencji misji. W imieniu misjonarzy wyraża wdzięczność wszystkim kapłanom i wiernym za stałą troskę o misje.

  • Chorzy i starsi niech upraszają Boże błogosławieństwo dla posługi misyjnej, ofiarowując swe cierpienia, trudy oraz niedostatki w intencji misji.
  • Dzieci i młodzież niech włączą się w prace parafialnych grup misyjnych – apeluje.

Hasło tegorocznej niedzieli „Ad Gentes” – „Z misjonarzami głośmy pojednanie” zwraca uwagę na fakt, że poprzez swoją działalność i obecność, misjonarze starają się pomagać w zabliźnianiu ran w krajach nękanych różnego rodzaju konfliktami.

Przykładem tego jest m.in. sanktuarium Matki Bożej w Kibeho, prowadzone przez polskich pallotynów –  miejsce modlitwy o pojednanie i pokój dla doświadczonych wojną w Rwandzie i innych krajach.

Pomóc misjonarzom można na wiele sposobów.

  • Oprócz pomocy modlitewnej misje potrzebują również wsparcia materialnego.
  • Tradycyjnie w drugą niedzielę Wielkiego Postu zbierana jest na ich rzecz ofiara do puszek.
  • Można też przekazać środki finansowe na konto Dzieła Pomocy „Ad Gentes” lub wysłać SMS o treści „MISJE” na numer 72032.

Poprzez naszą hojność stajemy się współpracownikami misjonarzy – podkreśla bp Jerzy Mazur. Obecnie w 97 krajach świata na wszystkich kontynentach posługuje 2065 misjonarek i misjonarzy z Polski, w tym 50 misjonarzy świeckich.

W działalność misyjną chętnie angażują się ludzie młodzi i jako wolontariusze wyjeżdżają na rok lub krócej, by pomagać na misjach.

Na całym świecie jest również 19 biskupów misyjnych z Polski. Praca misyjna prowadzona jest często w rejonach konfliktów i wiąże się z niebezpieczeństwem utraty wolności czy życia (według watykańskiej Agencji Fides, w ostatnich 30 latach zamordowano ponad 1000 misjonarek i misjonarzy). Jednak niesie też nadzieję i pokój.

Niedziela „Ad Gentes” to tylko jedna z okazji do pamięci o misjonarzach. W Wielkim Poście prowadzona jest też akcjaMisjonarz na Post” polegająca na wsparciu duchowym konkretnego misjonarza.

Z MISJONARZAMI GŁOŚMY POJEDNANIE 1Kościół w Polsce przygotowuje się też do IV Krajowego Kongresu Misyjnego, który odbędzie się w Warszawie w dniach 12-14 czerwca 2015 r. Zgromadzi on wszystkie środowiska misyjne, wolontariuszy misyjnych, zakony i świeckich, by podsumować dorobek pięćdziesięciolecia pracy misyjnej oraz poszukiwać nowych form animacji misyjnej i wspierania misjonarzy.

Organizatorzy pragną „wzbudzić zapał misyjny” w Kościele i w duchu nauczania papieża Franciszka odnowić świadomość odpowiedzialności za misje.

KOMUNIKAT NA II NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU „AD GENTES”, 01 marca 2015 roku. DZIEŃ MODLITWY, POSTU I SOLIDARNOŚCI Z MISJONARZAMI. „Z MISJONARZAMI GŁOŚMY POJEDNANIE” – przeczytaj: Komunikat na II Niedzielę Wielkiego Postu

 

Opracowano na podstawie publikacji ze strony: www.franciszkanie.esanok.pl

 

28 lutego 2015|