XXXI Niedziela zwykła

1.11.2020 r.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 1. Przeżywamy Uroczystość Wszystkich Świętych. Jakże mocno brzmią dzisiaj słowa Pana: „Świętymi bądźcie bo ja jestem święty”. Niech droga do świętości stanie się udziałem każdego z nas. O godz. 1630 nabożeństwo z modlitwami za zmarłych połączone ze zmianą tajemnic różańcowych a wieczorna Eucharystia o godz. 1700.Dziękujemy różom różańcowym za ich codzienną wytrwałą modlitwę.
 2. Jutro Dzień zaduszny. Porządek Mszy Świętych jest następujący: 700, 830, 1000, 1600 oraz 1800. O godz. 1730 wypominki. Modlitwy wypominkowe przez cały miesiąc listopad od poniedziałku do piątku o godz. 1730 a w niedziele o godz. 1630. W każdą sobotę o godz. 1800Msza Święta w intencji wszystkich zmarłych polecanych w tegorocznych wypominkach. Przez cały miesiąc listopad mamy okazję do zyskiwania odpustów i ofiarowania ich za naszych bliskich zmarłych.
 3. We wtorek wieczorem Nowenna do św. Antoniego z odczytaniem próśb i podziękowań.
 4. W środę wieczorem Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy z odczytaniem próśb i podziękowań.
 5. W I czwartek miesiąca okazja do spowiedzi oraz modlitwy za wszystkich powołanych a zwłaszcza o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
 6. Przed nami także I piątek miesiąca. Okazja do oczyszczenia serca w sakramencie pokuty. Spowiadamy rano od 630 do 730 oraz po południu od godz. 1530. Msze Święte po południu o godz. 1600 oraz 1800. W I piątek miesiąca księża udadzą się z wizytą do chorych. Z racji ograniczeń sanitarnych bardzo prosimy o zgłoszenie w zakrystii osób, które życzą sobie wizyty kapłana w ten dzień.
 7. W I sobotę miesiąca po wieczornej Eucharystii nabożeństwo różańcowe wynagradzające Niepokalanemu Sercu NMP za grzechy świata.
 8. W przyszłą niedzielę gościć będziemy w naszej wspólnocie Ojca Kazimierza – misjonarza z Zahutynia, który wygłosi okolicznościowe słowo Boże oraz rozprowadzał będzie kalendarze misyjne. Zakup kalendarza niech będzie okazją do wsparcia dzieła misyjnego prowadzonego przez Ojców Oblatów.
 9. Jako parafialna wspólnota chcemy włączyć się do narodowej modlitwy o szacunek dla życia w ramach Akcji „Różaniec do granic nieba”. Od dzisiaj do 8 listopada o godz. 2030 modlitwa różańcowa transmitowana przez Internet z naszej świątyni. Włączmy się w to wspólne modlitewne wołanie.
 10. „Bóg zapłać” Rodzinom, które składają ofiary na kwiaty i sprzątanie kościoła. W tym tygodniu prosimy o podjęcie zobowiązań wobec naszej świątyni mieszkańców z ul.  Sadowej 18a, klatka I i II. Dziękujemy także za ofiary składane na organy.
 11. W ubiegłym tygodniu pożegnaliśmy w naszej wspólnocie: + Tadeusza Kłodowskiego oraz + Krystynę Guzik. Polećmy Ich  miłosierdziu Bożemu.  „Wieczne odpoczywanie racz Im dać Panie…”
 12. Wszystkim tutaj zgromadzonym życzymy spokojnego świętowania wraz ze Wszystkimi Świętymi i na ten czas  udzielamy Bożego błogosławieństwa.

Ewangelia (Mt 5, 1-12a)

Błogosławieni ubodzy duchem

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami:

«Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni.

Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.

Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.

Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.

Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.

Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.

Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie».

Komentarz do Ewangelii

„Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę” (w. 1). Będę kontemplował twarz i spojrzenie Jezusa. Zobaczę w niej przejęcie i troskę Jezusa. Widząc tłum, widzi każdego z osobna. Na każdego patrzy z miłością i każdego zna po imieniu.

Uświadomię sobie, że codziennie Jezus patrzy na mnie z miłością. Codziennie wychodzi dla mnie na górę, aby mnie błogosławić. Widzi każde moje zajęcie, zna każde drgnienie mojego serca i nic nie uchodzi Jego uwadze. Ucieszę się szczerze tą prawdą. Będę uwielbiał i błogosławił Jezusa za Jego pełne miłości spojrzenie, które spoczywa na mnie dniem i nocą.

„A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie” (w. 1). Będę patrzył na uczniów, którzy zbliżają się do Niego. Jak często zbliżam się do Jezusa? Czy szczerze pragnę Jego bliskości? Co mogę powiedzieć o mojej modlitwie osobistej? Czy jest we mnie tęsknota za Nim, za Jego obecnością? Co mnie najbardziej oddala od Niego? Co mogę powiedzieć o moim obecnym stanie serca?

„Wtedy otworzył swoje usta…” (w. 2). Uświadomię sobie, że Jezus codziennie mnie naucza. Wymienię najczęstsze okazje, w których mogę słuchać i doświadczać Jezusa przemawiającego: Liturgia Słowa na Eucharystii, modlitwa brewiarzowa, czytanie Pisma Świętego, katecheza. Co mogę powiedzieć o moim słuchaniu Jezusa?

„Błogosławieni…”. Stanę pośród tłumu zgromadzonego na górze. Zobaczę Jezusa, który patrzy na mnie. Wywołuje mnie z tłumu i mówi do mnie „błogosławiony”. Przeczytam uważnie i powoli każde z błogosławieństw (ww. 3-11). Które najbardziej dotyka obecnej sytuacji mojego życia.

„Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie” (w. 12a). Moje myśli i serce zwrócę ku rzeszom świętych, którzy cieszą się oglądaniem Boga. Będę prosił, aby razem ze mną modlili się o niebo dla mnie i dla moich bliskich.

Krzysztof Wons SDS/Salwator

1. czytanie (Ap 7, 2-4. 9-14)

Wielki tłum zbawionych

Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła

Ja, Jan, ujrzałem innego anioła, wstępującego od wschodu słońca, mającego pieczęć Boga żywego. Zawołał on donośnym głosem do czterech aniołów, którym dano moc wyrządzić szkodę ziemi i morzu: «Nie wyrządzajcie szkody ziemi ani morzu, ani drzewom, aż opieczętujemy na czołach sługi Boga naszego». I usłyszałem liczbę opieczętowanych: sto czterdzieści cztery tysiące opieczętowanych ze wszystkich pokoleń synów Izraela.

Potem ujrzałem wielki tłum, którego nikt nie mógł policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem i przed Barankiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy. I głosem donośnym tak wołają: «Zbawienie Bogu naszemu, Zasiadającemu na tronie, i Barankowi».

A wszyscy aniołowie stanęli wokół tronu i Starców, i czworga Zwierząt, i na oblicze swe padli przed tronem, i pokłon oddali Bogu, mówiąc: «Amen. Błogosławieństwo i chwała, i mądrość, i dziękczynienie, i cześć, i moc, i potęga Bogu naszemu na wieki wieków. Amen!»

A jeden ze Starców odezwał się do mnie tymi słowami: «Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli?» I powiedziałem do niego: «Panie, ty wiesz». I rzekł do mnie: «To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku, i opłukali swe szaty, i wybielili je we krwi Baranka».

Psalm (Ps 24, 1-2. 3-4ab. 5-6 (R.: por. 6))

Oto lud wierny, szukający Boga

Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia, *
świat i jego mieszkańcy.
Albowiem On go na morzach osadził *
i utwierdził ponad rzekami.

Oto lud wierny, szukający Boga

Kto wstąpi na górę Pana, *
kto stanie w Jego świętym miejscu?
Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca, *
który nie skłonił swej duszy ku marnościom.

Oto lud wierny, szukający Boga

On otrzyma błogosławieństwo od Pana *
i zapłatę od Boga, swego Zbawcy.
Oto pokolenie tych, co Go szukają, *
którzy szukają oblicza Boga Jakuba.

Oto lud wierny, szukający Boga

2. czytanie (1 J 3, 1-3)

Ujrzymy Boga takim, jaki jest

Czytanie z Pierwszego listu świętego Jana Apostoła

Najmilsi:

Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego.

Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim jaki jest.

Każdy zaś, kto pokłada w Nim nadzieję, uświęca się, podobnie jak On jest święty.

Aklamacja (Mt 11, 28)

Alleluja, alleluja, alleluja

Przyjdźcie do Mnie wszyscy,
którzy utrudzeni i obciążeni jesteście,
a Ja was pokrzepię.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (Mt 5, 1-12a)

Błogosławieni ubodzy duchem

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami:

«Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni.

Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.

Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.

Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.

Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.

Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.

Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie».

1 listopada 2020|