XXXI Niedziela Zwykła

4-XI-2018 r.

 1. Dzisiaj o godz. 1615 nabożeństwo różańcowe za zmarłych i zmiana tajemnic. Serdecznie zapraszamy. „Wypominki” w dni powszednie o godz. 1740.
 1. „Bóg zapłać” Rodzinom, które w minionym tygodniu złożyły ofiarę na sprzątanie świątyni i kwiaty. W tym tygodniu prosimy o podjęcie zobowiązań wobec naszej świątyni mieszkańców z ul. Dembowskiego 5. Dziękujemy wszystkim wiernym za ofiary składane na potrzeby naszej parafii. Dzisiaj taca na potrzeby Archidiecezji. Dziękujemy Róży Św. Benedykta za ofiarę na kościół.
 1. We wtorek nabożeństwo ku czci św. Antoniego, z odczytaniem próśb i podziękowań.
 1. Zachęcamy do udziału  w katechezach neokatechumenalnych, które są głoszone we wtorek i piątek o godz. 1845.
 1. W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy z odczytaniem próśb i podziękowań.
 1. W następną niedzielę będziemy przeżywać 100 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Zapraszamy na uroczystą Mszę św. dziękczynną w naszym kościele o godz. 1130. Będą śpiewane patriotyczne pieśni i jest zaplanowane poświęcenie nowego witraża ufundowanego z tej okazji. 
 1. W poniedziałek 12 listopada o godz. 1900 w dolnym kościele zapraszamy na wykład Pani Harcmistrz Krystyny Chowaniec pt. Jak Sanok wybił się na niepodległość”. 
 1. Przypominamy, że od 1 do 8 listopada możemy codziennie zyskiwać odpust zupełny, a w pozostałe dni listopada odpust cząstkowy. Te odpusty mogą być ofiarowane tylko za zmarłych. Warunki uzyskania odpustów: spowiedź, przyjęcie Komunii Świętej, pobożne modlitewne nawiedzenie cmentarza i modlitwa w intencjach Ojca Świętego. Jedna spowiedź wystarcza do zyskania wielu odpustów.
 1. Fundacja „Czas Nadziei” odwołuje zaplanowaną na dzisiaj kwestę.
 1. Robert Blama zaprasza na Pielgrzymkę do Ziemi Świętej w dniach 23.02 – 2.03. 2019r. Lot z Rzeszowa. Szczegóły u Ks. Roberta.
 1. Ministranci rozprowadzają prasę katolicką. Zachęcamy do lektury polecając „Niedzielę”, a w niej artykuł pt.: „Musi wyboleć do końca”. Ukazuje jak przejść przez czas żałoby po kimś nam bliskim, ukochanym. 

Bożemu Miłosierdziu polećmy naszych bliskich zmarłych.
Wieczne odpoczywanie…

Ewangelia (Mk 12, 28b-34)

Pierwsze ze wszystkich przykazań

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Jeden z uczonych w Piśmie podszedł do Jezusa i zapytał Go: «Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?»

Jezus odpowiedział: «Pierwsze jest: „Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą”. Drugie jest to: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Nie ma innego przykazania większego od tych».

Rzekł Mu uczony w Piśmie: «Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznie powiedziałeś, bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego znaczy daleko więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary».

Jezus, widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: «Niedaleko jesteś od królestwa Bożego». I nikt już nie odważył się Go więcej pytać.

Komentarz do Ewangelii

Mk 12, 28b-34.

Po pierwsze:
„Słuchaj!
Nasz Pan Bóg jest jedynym Panem!”

Słuchaj, abyś mocą Słowa Bożego miał wiarę i odwagę przyjąć, że Bóg jest Panem każdej przestrzeni Twojego życia! Twojego wzrastania w wierze, w miłości, w przyjmowaniu przeróżnych okoliczności życia, w traceniu siebie dla innych… Przyjmij dziś z nowym zaufaniem miłość Ojca, którą przynosi Ci Jezus! On pierwszy ukochał Ojca całym sercem (przebitym na krzyżu), całą duszą (duchem oddanym w ręce Ojca), całym umysłem (przebitym koroną cierniową) całą mocą (dłoni i stóp przebitych za Ciebie)!

Dziś Jezus składa Ci obietnicę, że z Nim i Ty BĘDZIESZ MIŁOWAŁ!!! Tym Słowem obietnicy, czyni Cię zdolnym i gotowym, abyś kochał Boga i bliźniego – Jego mocą! Uwierz tylko! I trwaj przy Jezusie!

Do posłuchania: 

Błogosławionej XXXI Niedzieli Zwykłej!

Ks. Robert Blama

1. czytanie (Pwt 6, 2-6)

Będziesz miłował Boga z całego serca

Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa

Mojżesz powiedział do ludu:

«Będziesz się bał Pana, Boga swego, zachowując wszystkie Jego nakazy i prawa, które ja tobie rozkazuję wypełniać, tobie, twym synom i wnukom, po wszystkie dni życia twego, byś długo mógł żyć.

Słuchaj, Izraelu, i pilnie tego przestrzegaj, aby ci się dobrze powodziło i abyś się bardzo rozmnożył, jak ci przyrzekł Pan, Bóg ojców twoich, że ci da ziemię opływającą w mleko i miód.

Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem – Pan jedynie. Będziesz więc miłował Pana, Boga twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił. Pozostaną w twym sercu te słowa, które ja ci dziś nakazuję».

Psalm (Ps 18 (17), 2-3a. 3b-4. 47 i 51ab (R.: 2))

Miłuję Ciebie, Panie, Mocy moja

Miłuję Cię, Panie, *
Mocy moja,
Panie, Opoko moja i Twierdzo, *
mój Wybawicielu.

Miłuję Ciebie, Panie, Mocy moja

Boże, Skało moja, na którą się chronię, *
Tarczo moja, Mocy zbawienia mego i moja Obrono.
Wzywam Pana, godnego chwały, *
i wyzwolony będę od moich nieprzyjaciół.

Miłuję Ciebie, Panie, Mocy moja

Niech żyje Pan, niech będzie błogosławiona moja Opoka, *
niech będzie wywyższony mój Bóg i Zbawca.
Ty dałeś wielkie zwycięstwo królowi *
i łaską obdarzyłeś Dawida, Twego pomazańca.

Miłuję Ciebie, Panie, Mocy moja

2. czytanie (Hbr 7, 23-28)

Nieprzemijające kapłaństwo

Czytanie z Listu do Hebrajczyków

Bracia:

Wielu było kapłanów poprzedniego Przymierza, gdyż śmierć nie zezwalała im trwać przy życiu. Ten właśnie, ponieważ trwa na wieki, ma kapłaństwo nieprzemijające. Przeto i zbawiać na wieki może całkowicie tych, którzy przez Niego przystępują do Boga, bo wciąż żyje, aby się wstawiać za nimi.

Takiego bowiem potrzeba nam było arcykapłana: świętego, niewinnego, nieskalanego, oddzielonego od grzeszników, wywyższonego ponad niebiosa, takiego, który nie jest zobowiązany, jak inni arcykapłani, do składania codziennej ofiary najpierw za swoje grzechy, a potem za grzechy ludu. To bowiem uczynił raz na zawsze, ofiarując samego siebie. Prawo bowiem ustanawiało arcykapłanami ludzi obciążonych słabością, słowo zaś przysięgi, złożonej po nadaniu Prawa, ustanawia arcykapłanem Syna doskonałego na wieki.

Aklamacja (J 14, 23)

Alleluja, alleluja, alleluja

Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę,
a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (Mk 12, 28b-34)

Pierwsze ze wszystkich przykazań

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Jeden z uczonych w Piśmie podszedł do Jezusa i zapytał Go: «Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?»

Jezus odpowiedział: «Pierwsze jest: „Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą”. Drugie jest to: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Nie ma innego przykazania większego od tych».

Rzekł Mu uczony w Piśmie: «Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznie powiedziałeś, bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego znaczy daleko więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary».

Jezus, widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: «Niedaleko jesteś od królestwa Bożego». I nikt już nie odważył się Go więcej pytać.

3 listopada 2018|