XXX Niedziela zwykła

Ogłoszenia duszpasterskie

27.10.2019r.

 1. Dzisiaj nabożeństwo różańcowe o godz. 1615. Serdecznie zapraszamy. Msza Święta wieczorna o godz. 1700.
 2. Przed nami kolejny tydzień chrześcijańskiej formacji i pogłębiania naszej wiary.
 3. Serdecznie zachęcamy do udziału w nabożeństwach różańcowych, modlitwie tak bardzo zakorzenionej w naszej pobożności. Różaniec dla dzieci od poniedziałku do czwartku o godz. 1630, dla dorosłych od poniedziałku do czwartku o godz. 1730.
 4. W poniedziałek spotkanie dla ministrantów i lektorów od godz.1700 do 1730 pod opieką ks. Pawła. Mile widziani nowi kandydaci do służby ołtarza.
 5. W poniedziałek Wspólnota „Przyjaciół Oblubieńca” zaprasza do udziału w Eucharystii o godz. 1800. i spotkanie formacyjne po jej zakończeniu.
 6. We wtorek po Mszy św. wieczornej  nabożeństwo ku czci św. Antoniego z odczytaniem próśb i podziękowań. Tego dnia także kolejna katecheza prowadzona przez wspólnotę neokatechumenatu.
 7. W środę po Mszy Świętej wieczornej Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy z odczytaniem próśb i podziękowań.
 8. W czwartek po wieczornej Eucharystii spotkanie grupy młodzieży oazowej pod opieką ks. Pawła.
 9. W piątek Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze Święte przed południem o godz. 700., 830., 1000.oraz 1130.. Po południu Msze Święte na sanockich cmentarzach. O godz. 1400. na Cmentarzu Centralnym oraz południowym. W Uroczystość Wszystkich Świętych wierni mogą zyskać odpust zupełny, który może być ofiarowany za zmarłych. Warunkiem jest wyzbycie się przywiązania do grzechów, nawet lekkich, przyjęcie Komunii św., pobożne nawiedzenie kościoła lub kaplicy oraz odmówienie modlitwy Ojcze nasz, Wierzę w Boga oraz dowolnej modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego.
 10. W sobotę przeżywamy wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych tzw. (Dzień Zaduszny). Porządek Mszy Świętych o godz.: 630., 700., 830., 1000., 1600., oraz 1800..
 11. Od poniedziałku do czwartku możliwość skorzystania z sakramentu pokuty podczas nabożeństwa różańcowego i wieczornej Eucharystii. W czwartek spowiedź od godz. 1700. Prosimy nie odkładać spowiedzi na piątek.
 12. W przyszłą niedzielę o godz. 1615. różaniec wraz ze zmianą tajemnic różańcowych.
 13. Zarząd Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta oraz Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie im. Ks. Zygmunta Gorazdowskiego zwracają się z prośbą o wsparcie finansowej kwesty na cmentarzu dnia 1 listopada. Dochód z tej kwesty przeznaczony będzie na pokrycie kosztów związanych z działalnością statutową.
 14.  „Bóg zapłać” Rodzinom, które w minionym tygodniu złożyły ofiarę na sprzątanie kościoła. W tym tygodniu prosimy o podjęcie zobowiązań wobec naszej świątyni mieszkańców z ul. Traugutta 21, kl. I i II. Dziękujemy także za ofiary składane na organy.
 15. Na stolikach za ławkami zostały wyłożone kartki wypominkowe. Wypełniajmy je aby przez cały miesiąc listopad powierzać miłosierdziu Bożemu naszych bliskich zmarłych. Każdego dnia polecać będziemy naszych zmarłych modlitwie Kościoła od godz. 1730. odczytując ich imiona oraz odmawiając Koronkę do Bożego Miłosierdzia. W każdą sobotę listopada jedna z intencji obejmie zmarłych polecanych w tegorocznych wypominkach.
 16. Intencje zbiorowe: – w poniedziałek 28.10. w intencji Róży św. Judy Tadeusza., – w sobotę 2.11. w intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny.
 17. Ministranci rozprowadzają prasę katolicką. Zachęcamy do owocnej lektury.
 18. W tym tygodniu w liturgii kościoła wspominamy: – w poniedziałek św. Judę Tadeusza, w piątek Uroczystość Wszystkich Świętych.
 19. W minionym tygodniu pożegnaliśmy:  + Alinę Pietrzycką, + Jana Szostaka oraz + Janinę Werszańską. Powierzmy ich miłosierdziu Pana: „Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie…”

Ewangelia (Łk 18, 9-14)

Przypowieść o faryzeuszu i celniku

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus opowiedział niektórym, co dufni byli w siebie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść:

«Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: „Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie: zdziercy, niesprawiedliwi, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam”.

A celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi, mówiąc: „Boże, miej litość dla mnie, grzesznika!”

Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony».

Komentarz do Ewangelii

Lk 18, 9-14.

Jezus prowadzi Cie dziś do rozpoznania i przyjęcia osobistej postawy serca na modlitwie. Rysuje w Ewangelii kontrastujące ze sobą postawy:

1) faryzeusz – pyszny, obłudny, zakłamany; chciał, by Bóg pochwalił jego pyszne i obłudne postępowanie; to grzesznik bez uznania prawdy o sobie;
2) celnik – uznający swe słabości, proszący Boga o litość, o ratunek. Staje wobec Boga w bezsilności wobec swoich grzechów. I dlatego na modlitwie, rozpoznaje Boga jako Tego, który ma moc go wybawić, uratować, ocalić, wyprowadzić jego życie do dobra.

Trwaj i Ty na modlitwie z pokora przed Bogiem, który Tobie zaufał, dal Ci życie – wierząc, ze je właściwie przeżyjesz – w prawdzie i miłości. Módl się – a Bóg swoja łaskawością, będzie oświecał i przemieniał WSZYSTKO dla Twojego dobra i życia w niebie. Nie przedstawiaj Mu ciągle listy oczekiwań. Żyj – On zbawia – i dziękuj.

Błogosławionej XXX Niedzieli Zwykłej! +

Ks. Robert Blama

1. czytanie (Syr 35, 12-14. 16-18)

Modlitwa pokornego przeniknie obłoki

Czytanie z Mądrości Syracha

Pan jest sędzią, który nie ma względu na osoby. Nie będzie miał On względu na osobę przeciw biednemu, owszem, wysłucha prośby pokrzywdzonego. Nie zlekceważy błagania sieroty ani wdowy, kiedy się skarży.

Kto służy Bogu, z upodobaniem zostanie przyjęty, a błaganie jego dosięgnie obłoków. Modlitwa pokornego przeniknie obłoki i nie dozna pociechy, zanim nie osiągnie celu. Nie odstąpi, aż wejrzy Najwyższy i ujmie się za sprawiedliwymi, i wyda słuszny wyrok.

Psalm (Ps 34 (33), 2-3. 17-18. 19 i 23 (R.: por. 7a))

Biedak zawołał i Pan go wysłuchał

Będę błogosławił Pana po wieczne czasy, *
Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.
Dusza moja chlubi się Panem, *
niech słyszą to pokorni i niech się weselą.

Biedak zawołał i Pan go wysłuchał

Pan zwraca swe oblicze przeciw zło czyniącym, *
by pamięć o nich wymazać z ziemi.
Pan słyszy wołających o pomoc *
i ratuje ich od wszelkiej udręki.

Biedak zawołał i Pan go wysłuchał

Pan jest blisko ludzi skruszonych w sercu, *
ocala upadłych na duchu.
Pan odkupi dusze sług swoich, *
nie zazna kary, kto się do Niego ucieka.

Biedak zawołał i Pan go wysłuchał

2. czytanie (2 Tm 4, 6-9. 16-18)

Ufność Pawła po życiu poświęconym Bogu

Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza

Najdroższy:

Krew moja już ma być wylana na ofiarę, a chwila mojej rozłąki nadeszła. W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem. Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan, sprawiedliwy Sędzia, a nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali pojawienie się Jego.

Pośpiesz się, by przybyć do mnie szybko. W pierwszej mojej obronie nikt przy mnie nie stanął, ale wszyscy mnie opuścili: niech im to nie będzie policzone! Natomiast Pan stanął przy mnie i wzmocnił mnie, aby się przeze mnie dopełniło głoszenie Ewangelii i aby wszystkie narody je posłyszały; wyrwany też zostałem z paszczy lwa.

Wybawi mnie Pan od wszelkiego złego czynu i ocali mnie, przyjmując do swego królestwa niebieskiego; Jemu chwała na wieki wieków. Amen.

Aklamacja (Por. 2 Kor 5, 19)

Alleluja, alleluja, alleluja

W Chrystusie Bóg pojednał świat z sobą,
nam zaś przekazał słowo jednania.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (Łk 18, 9-14)

Przypowieść o faryzeuszu i celniku

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus opowiedział niektórym, co dufni byli w siebie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść:

«Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: „Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie: zdziercy, niesprawiedliwi, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam”.

A celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi, mówiąc: „Boże, miej litość dla mnie, grzesznika!”

Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony».

28 października 2019|