XXVIII ŚDM w Rio de Janeiro

21 lipca 2013 roku; Już 22 lipca 2013 roku młodzież z ponad 200 krajów świata zgromadzi się na Światowych Dniach Młodych w Rio de Janeiro, by wielbić imię Jezusa Chrystusa. Spotkaniu przyświecają słowa z Ewangelii św. Mateusza: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody”. Wybór słów Jezusa na hasło XXVIII ŚDM wskazuje na misyjny charakter kraju, który jest gospodarzem spotkania. W Światowych Dniach Młodzieży w Rio de Janeiro młodym z całego świata towarzyszy Radio Maryja i TV Trwam.

ŚDM w Rio de Janeiro 1Tegoroczne ŚDM będą trwać do 28 lipca. Głównym celem spotkania młodych – jak mówią organizatorzy – jest doświadczenie wspólnoty Kościoła Powszechnego, kontemplacja Słowa Bożego i niesienie dla jak największej liczby ludzi sakramentu Pokuty oraz Eucharystii. Spotkania mają także zachęcić do odważnego głoszenia Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela wszystkich chrześcijan.

Program ŚDM zakłada różnego rodzaju festiwale, katechezy w grupach językowych prowadzone przez księży biskupów i animowane przez wspólnoty młodzieżowe, spotkania z Ojcem Świętym Franciszkiem, modlitwy, nabożeństwa oraz czuwania.

Główna uroczystość otwarcia XXVIII ŚDM na Copacabanie będzie połączona z Mszą św. koncelebrowaną przez księdza arcybiskupa Rio de Janeiro Dom Orani João Tempest, a także biskupów i kapłanów uczestniczących w ŚDM.

Podczas ŚDM w Rio de Janeiro ponad 250 biskupów różnych narodowości będzie głosić katechezy, które pogłębią temat spotkania Rio2013. Biskupi zostali wybrani przez Papieską Radę ds. Świeckich. Będą oni głosić katechezy każdego ranka w innym miejscu. Ks. Leandro, dyrektor Sekcji Przygotowania Duszpasterskiego powiedział, że miejsce i dzień, w którym dany biskup będzie głosił katechezę nie zostaną ujawnione. „Chcemy, aby to spotkanie z biskupem było dla młodzieży niespodzianką” – piszą organizatorzy. Katechezy odbędą się od środy do piątku. Każdego dnia zostanie podjęty inny temat. 24 lipca będzie to „miejsce nadziei, miejscem Boga”, 25 lipca – „być uczniem Chrystusa”, a 26 lipca – „bądźcie misjonarzami, idźcie!”.

Światowe Dni Młodzieży to spotkanie młodych katolików, które odbywa się co dwa – trzy lata.

Inicjatywę zapoczątkował Jan Paweł II w 1985 roku. W związku z obchodami ŚDM w Rio de Janeiro także na terenie Polski organizowane będą spotkania dla wszystkich tych, którzy nie mogą wyjechać do Rio. Odbędą się one między innymi w Zielonej Górze, Krakowie, Katowicach, Przemyślu, w zgromadzeniu ojców franciszkanów w Niepokalanowie oraz wspólnocie Emmanuel niedaleko Częstochowy.

Przez trzy dni na Śląsku, w duchowej i satelitarnej łączności z Papieżem Franciszkiem i młodymi w Rio będzie można przeżywać Światowe Dni Młodzieży.

Jak zaznacza ks. Marcin Wierzbicki, duszpasterz młodzieży archidiecezji katowickiej, młodzież będzie mogła uczestniczyć w wielu warsztatach zarówno o charakterze modlitewnym, duchowym, wspólnotowym, kulturalnym oraz sportowym.

– Chcemy odtworzyć – na ile to możliwe – klimat, który panuje w Brazylii. Przede wszystkim klimat duchowy. Na pewno pomoże nam w tym bezpośrednia relacja spotkań młodzieży z Papieżem Franciszkiem. Chcemy też przybliżyć ten klimat przez różne sekcje warsztatowe, gdzie młodzież będzie uczyć się brazylijskiego śpiewu, tańca oraz pozna tajniki kuchni brazylijskiej.

Chcemy również zaprosić młodzież do udziału w wydarzeniu sportowym. Odbędzie się mecz piłki nożnej między reprezentacją Brazylii a reprezentacją Polski. Jednak akcent kładziemy na przeżywanie wspólnoty modlitwy, wspólnoty radości Kościoła – powiedział ks. Marcin Wierzbicki.

Z kolei młodzież archidiecezji przemyskiej spotka się w Bieszczadach, by w ramach ewangelicznego projektu Rio przeżyć radosne spotkanie z Bogiem i człowiekiem.

Stolicą Rio w Bieszczadach będzie Polańczyk, natomiast patronką rozmów Matka Boża Pięknej Miłości czczona w sanktuarium w Polańczyku – podkreśla ks. Tadeusz Biały, duszpasterz młodzieży archidiecezji Przemyskiej.

– Stolicą naszego Rio będzie Polańczyk. Natomiast patronką naszych rozmyślań, rozmów i naszych spotkań będzie Matka Boża Pięknej Miłości czczona w sanktuarium w Polańczyku. Rio w Bieszczadach rozpoczynamy 24 lipca Mszą Świętą o godz. 19.00, której będzie przewodniczył ks. bp Stanisław Jamrozek. Tam odbędzie się zawiązanie wspólnoty. W programie przewidziane są również warsztaty pisania ikon, warsztaty muzyczne, warsztaty dobrej zabawy. Puentą warsztatów dobrej zabawy będzie wielki bal z wodzirejami 25 lipca o godz. 20.00 w Polańczyku – akcentuje ks. Tadeusz Biały.

Do Częstochowy, gdzie ŚDM odbywały się w 1991 roku przyjadą młodzi z Europy i nie tylko. Na częstochowskim Rio będą także ciekawi goście.

– Między innymi John Fishborn, który był kiedyś gangsterem a teraz nawrócił się na katolicyzm. Będzie ksiądz prałat Robert Sarno – członek Kongregacji ds. Kanonizacyjnych jak również ksiądz Piotr Mazurkiewicz, ksiądz ze wspólnoty Emmanuel, który jest wykładowcą uniwersyteckim oraz członkiem Papieskiej Rady ds. Rodziny. Spodziewamy się około 500 młodych ludzi z całego świata, jest nawet trochę osób z poza Europy, z Afryki. Nawet jeden Brazylijczyk będzie u nas a nie w Rio –  dodaje ks. Wojciech Janyga ze Wspólnoty Emmanuel, która organizuje to spotkanie we współpracy z archidiecezją częstochowską.

W ramach spotkania Rio w Częstochowie w sobotę 27 lipca w ogrodach seminarium duchownego odbędzie się Wieczór Chwały, czyli czas pełen koncertów, świadectw i muzyki. Następnie młodzi ludzie będą uczestniczyć w czuwaniu z Ojcem Świętym Franciszkiem za pośrednictwem telemostu.

Z kolei w Krakowie w dniach 27 i 28 lipca na błoniach przy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia powstanie miasteczko namiotowe, gdzie także będzie dużo radości, modlitwy i śpiewu.

Również w Świebodzinie przy figurze Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata 27 i 28 lipca odbędzie się spotkanie młodzieży. Jest to propozycja głównie dla młodych z zachodniej Polski oraz młodzieży z Niemiec. Spotkanie odbędzie się równolegle do czuwania Papieża z młodzieżą w Rio de Janeiro.

Ponadto Polska – jako pierwszy kraj po Brazylii –  może poszczycić się własną wersją językową hymnu XXVIII ŚDM. Utwór został nagrany na przełomie października i listopada 2012 roku. Brazylijska premiera hymnu odbyła się 14 września 2012 roku w święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Autorem hymnu jest ks. José Cândido z parafii św. Sebastiana w Belo Horizonte, znany w Brazylii kompozytor utworów i pieśni liturgicznych.

Hymn XXVIII ŚDM – Rio 2013 (http://www.youtube.com/watch?v=Qb31OKNCKwA)

Ojciec Święty Franciszek w trosce o duchowe dobro uczestników ŚDM w Rio de Janeiro udziela opustów uczestnikom oraz modlącym się w intencji tego spotkania.

  • Odpust zupełny można uzyskać raz dziennie pod zwyczajnymi warunkami (spowiedź, Komunia św., modlitwa w intencjach Ojca Świętego).
  • Drugą możliwością uzyskania odpustu zupełnego, tym razem dla osób niemogących brać bezpośredniego udziału w Światowych Dniach Młodzieży, jest duchowe uczestnictwo w tych wydarzeniach za pośrednictwem środków przekazu.
  • W czasie ŚDM w Rio można otrzymać też odpust cząstkowy. Należy w tym celu, w czasie wspomnianych wydarzeń, szczerze się pomodlić, „odmawiając na zakończenie oficjalną modlitwę Światowych Dni Młodzieży wraz z wezwaniami do Matki Bożej z Aparecidy i innych świętych patronów tego spotkania”, ofiarując te modlitwy w intencji młodzieży, o umocnienie jej wiary i świętość życia.

 

Oficjalna modlitwa ŚDM

Po polsku

Boże, nasz Ojcze, Ty posłałeś swego Odwiecznego Syna, aby zbawił świat oraz wybrałeś mężczyzn i kobiety, aby przez Niego, z Nim i w Nim głosili Dobrą Nowinę wszystkim narodom. Udziel, prosimy, potrzebnych łask, aby przez radość, jaka opromienia twarze wszystkich młodych, mocą Ducha Świętego, stali się oni ewangelizatorami, których Kościół Trzeciego Tysiąclecia tak bardzo potrzebuje.

Panie Jezu Chryste, Odkupicielu ludzkości, w znaku swoich otwartych ramion ze wzgórza Corcovado przygarniasz wszystkich ludzi. Mocą Twojej paschalnej ofiary, w Duchu Świętym, doprowadzasz nas do spotkania z Ojcem. Młodzi, którzy karmią się Eucharystią, słuchają Twojego Słowa i dostrzegają Ciebie w swoich braciach, potrzebują Twojego nieskończonego miłosierdzia, aby przemierzać drogi świata, jako uczniowie i misjonarze nowej ewangelizacji.

Duchu Święty, Miłości Ojca i Syna, poprzez blask Twojej Prawdy i ogień Twojej Miłości oświecaj Twoim Światłem wszystkich młodych, aby zainspirowani przez Światowe Dni Młodzieży ponieśli w cztery strony świata wiarę, nadzieję i miłość, stając się wielkimi twórcami kultury życia i pokoju oraz protagonistami nowego świata.

Amen.

Po angielsku

Oh, Father, You sent Your Eternal Son to save the world and chose men and women, through Him, with Him and in Him, to proclaim the Good News to all nations. Grant us the graces necessary so that joy may shine in the faces of all young people, the joy of being, by the power of the Holy Spirit, the evangelists the Church needs in the Third Millennium.

Oh Christ, Redeemer of humanity, the image of Your open arms on the top of Corcovado welcomes all people. In Your paschal offering, You brought us by the Holy Spirit to an encounter of sonship with the Father. Young people, who are fed by Eucharist, hear You in Your Word and meet You as their brother, need your infinite mercy to run the paths of the world missionary-disciples of the New Evangelization.

Oh Holy Spirit, Love of the Father and the Son, with the splendor of Your Truth and the fire of Your Love, send Your Light to all young people so that, driven by their experience of World Youth Day, they may bring to the four corners of the world faith, hope and charity, becoming great builders of a culture of life and peace and catalysts of a new world.

Amen.

* * *

Program XXVIII ŚDM w Rio de Janeiro:

21-22 lipca, niedzielaponiedziałek

Przejazd/przelot grup z diecezji brazylijskich do Rio de Janeiro.

Rejestracja i zakwaterowanie w wyznaczonych parafiach. W ramach pakietu pielgrzyma grupy mogą korzystać z noclegów już od 21 lipca, ale wyżywienie i bilety komunikacyjne są przewidziane od dnia rozpoczęcia ŚDM, czyli 23 lipca.

23 lipca, wtorek

Festiwal Młodych: program kulturalny prowadzony równolegle na 27 scenach w różnych częściach miasta. Wieczorem – Ceremonia otwarcia XXVIII ŚDM na Copacabana, połączona ze Mszą św. koncelebrowaną przez Arcybiskupa Rio de Janeiro Dom Orani João Tempesta, biskupów i kapłanów uczestniczących w ŚDM.

24 lipca, środa

Rano – katechezy w grupach językowych prowadzone przez biskupów i animowane przez grupy/wspólnoty młodzieżowe. Popołudniu i wieczorem – Festiwal Młodych.

25 lipca, czwartek

Rano – katechezy w grupach językowych prowadzone przez biskupów i animowane przez grupy/wspólnoty młodzieżowe. Popołudniu – Powitanie Ojca Świętego na Copacabana. Wieczorem – Festiwal Młodych.

26 lipca, piątek

Rano – katechezy w grupach językowych prowadzone przez biskupów i animowane przez grupy/wspólnoty młodzieżowe. Popołudniu – Festiwal Młodych. Wieczorem – Droga Krzyżowa na Copacabana z udziałem Ojca Świętego Franciszka.

27 lipca, sobota

Przejazd grup na miejsce czuwania Campus Fidei (Guaratiba). Wieczorem – czuwanie modlitewne z Ojcem Świętym Franciszkiem, przemówienie do młodych, adoracja eucharystyczna. Nocleg w miejscu czuwania (pod gołym niebem), możliwość indywidualnej modlitwy i adoracji Najświętszego Sakramentu w specjalnych namiotach na placu.

28 lipca, niedziela

Przedpołudniem – Msza święta na zakończenie XVIII ŚDM koncelebrowana przez Papieża Franciszka, biskupów i księży z całego świata. Modlitwa Anioł Pański i ogłoszenie miejsca kolejnego ŚDM. Popołudniu: powrót grup do parafii goszczących pielgrzymów w Rio de Janeiro.

29-31 lipca, poniedziałekśroda

Wyloty grup z Rio de Janeiro. W ramach pakietu pielgrzyma grupy mogą korzystać z noclegów do 30 lipca, ale wyżywienie i bilety komunikacyjne są przewidziane tylko do 28 lipca, czyli dnia zakończenia ŚDM.

Na podstawie materiału ze strony: www.radiomaryja.pl

 

21 lipca 2013|