XXVIII Niedziela zwykła

13.10.2019r.
Ogłoszenia duszpasterskie

 1. Przeżywamy XIX Dzień Papieski pod hasłem: „Wstańcie, chodźmy”. Zechciejmy wspomóc zbiórką do puszek, Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia, która pomaga w kształceniu zdolnej młodzieży a zarazem znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej.
 2. O godz. 1615 nabożeństwo różańcowe. Eucharystia wieczorna o godz. 1700 Serdecznie zapraszamy.
 3. Zachęcamy do udziału w nabożeństwach różańcowych, modlitwie tak bardzo zakorzenionej w naszej pobożności. Różaniec dla dzieci od poniedziałku do piątku o godz. 1630 dla dorosłych od poniedziałku do soboty o godz. 1730, natomiast w niedziele października o godz. 1615..
 4. Przed nami kolejny tydzień chrześcijańskiej formacji i pogłębiania naszej wiary. W poniedziałek Wspólnota „Przyjaciół Oblubieńca” zaprasza do udziału w Eucharystii o godz. 1800 i spotkanie formacyjne po jej zakończeniu.
 5. We wtorek po Mszy św. wieczornej nabożeństwo do św. Antoniego z odczytaniem próśb i podziękowań.
 6. W środę po Mszy Świętej wieczornej Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy z odczytaniem próśb i podziękowań.
 7. W czwartek zapraszamy młodzież oazową do udziału we Mszy Świętej o godz. 1800 oraz spotkanie formacyjne po jej zakończeniu.
 8. W piątek pragniemy uczcić św. Jana Pawła II pragnąc przez 9 miesięcy przygotować się do 100 Rocznicy Jego urodzin. Mszy przewodniczył będzie i słowo wygłosi ks. dr Tomasz Stec, Dyrektor Ośrodka Rekolekcyjnego w Zboiskach. Z pokrzepiającym słowem towarzyszył nam będzie przez kolejne miesiące naszych spotkań. Po zakończonej Eucharystii, krótka wieczornica upamiętniająca Jana Pawła II prowadzona przez grupy parafialne.
 9. W sobotę o godz. 1000 spotkanie formacyjne dla dzieci, które prowadzi ks. Robert.
 10. Przyszła niedziela jest niedzielą misyjną i rozpoczyna tydzień misyjny. Niech stanie się dla nas czasem szczególnej pamięci o tych, którzy podjęli misyjny trud.
 11. „Bóg zapłać” Rodzinom, które w minionym tygodniu złożyły ofiarę na sprzątanie kościoła. W tym tygodniu prosimy o podjęcie zobowiązań wobec naszej świątyni mieszkańców z Traugutta 8, kl. I i II. Dziękujemy za ofiary składane na nowe organy. Bóg zapłać! Za tydzień składka na budowę nowych organów. Blankiety na wpłaty na organy u ministrantów przy gazetach.
 12. Intencje zbiorowe: we wtorek w intencji Koła Przyjaciół Radio Maryja oraz ich Rodzin a także opiekuna ks. Pawła., w piątek w intencji Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców, ich Rodzin oraz opiekuna ks. Prałata.
 13. Ministranci rozprowadzają prasę katolicką. Zachęcamy do lektury.
 14. W tym tygodniu w liturgii kościoła wspominamy: we wtorek św. Teresę z Avila, w środę św. Jadwigę Śląską, w czwartek św. Ignacego Antiocheńskiego, w piątek św. Łukasza Ewangelistę, w sobotę bł. Ks. Jerzego Popiełuszkę.
 15. W minionym tygodniu pożegnaliśmy:  Władysława Bączara. Powierzmy go miłosierdziu Pana: „Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie…”

Ewangelia (Łk 17, 11-19)

Niewdzięczność uzdrowionych z trądu

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Zdarzyło się, że Jezus, zmierzając do Jeruzalem, przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei.

Gdy wchodzili do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego dziesięciu trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: «Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami!» Na ten widok rzekł do nich: «Idźcie, pokażcie się kapłanom!» A gdy szli, zostali oczyszczeni.

Wtedy jeden z nich, widząc, że jest uzdrowiony, wrócił, chwaląc Boga donośnym głosem, padł na twarz u Jego nóg i dziękował Mu. A był to Samarytanin.

Jezus zaś rzekł: «Czyż nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? Czy się nie znalazł nikt, kto by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec?» Do niego zaś rzekł: «Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła».

Komentarz do Ewangelii

Wyobrażę sobie scenę z dziesięcioma trędowatymi, którzy błagają Jezusa o uzdrowienie. Spróbuję wczuć się w ich życiowy dramat. Są dotknięci okrutną chorobą, która sprawia, że zostają odrzuceni przez rodzinę i społeczeństwo. W rozpaczy odwołują się do litości Jezusa (ww. 11-13).

Przywołam sytuacje z przeszłości lub obecne, w których miażdżony cierpieniem lub odrzuceniem przez innych, przeżywałem chwile rozpaczy. Czy w takich momentach potrafi ę przylgnąć do Jezusa?

Zwrócę uwagę na ufność, z jaką trędowaci do zbliżają się do Jezusa. Ich prośba nie została spełniona natychmiast. Mimo tego są ulegli wobec polecenia Mistrza. Jezus wynagradza ich ufność: „Gdy szli, zostali oczyszczeni” (w. 14).

Popatrzę na moje „schorzenia”. Czy potrafi ę z ufnością mówić o nich Jezusowi?

Będę uczestniczył w radości uzdrowionych. W przeżywaniu osobistego szczęścia zapominają jednak o wdzięczności. Tylko jeden z nich wraca do Jezusa, aby Mu podziękować (ww. 15- -18). Jedynie człowiek głęboko wierzący potrafi być wdzięczny wobec Boga (w. 19).

Przywołam na pamięć chwile największego szczęścia, które dotychczas przeżyłem. Czy myślę wówczas o Bogu, by dzielić razem z Nim moje szczęście? Czy potrafi ę być wdzięczny?

Razem z Jezusem wrócę do najszczęśliwszych momentów życia, w których przeżyłem cudowną przemianę lub uzdrowienie. Będę z Nim dzielił moją radość, trwał w modlitwie uwielbienia i powtarzał: „Jezu, uwielbiam Cię w każdej uzdrowionej ranie mego życia”.

Krzysztof Wons SDS/Salwator

1. czytanie (2 Krl 5, 14-17)

Uzdrowienie Naamana

Czytanie z Drugiej Księgi Królewskiej

Wódz syryjski Naaman, który był trędowaty, zanurzył się siedem razy w Jordanie, według słowa męża Bożego, a ciało jego na powrót stało się jak ciało małego chłopca i został oczyszczony.

Wtedy wrócił do męża Bożego z całym orszakiem, wszedł i stanął przed nim, mówiąc: «Oto przekonałem się, że na całej ziemi nie ma Boga poza Izraelem! A teraz zechciej przyjąć dar od twego sługi!»

On zaś odpowiedział: «Na życie Pana, przed którego obliczem stoję – nie wezmę!» Tamten nalegał na niego, aby przyjął, lecz on odmówił.

Wtedy Naaman rzekł: «Jeśli już nie chcesz, to niech dadzą twemu słudze tyle ziemi, ile para mułów unieść może, ponieważ odtąd twój sługa nie będzie składał ofiary całopalnej ani ofiary krwawej innym bogom, jak tylko Panu».

Psalm (Ps 98 (97), 1bcde. 2-3b. 3c-4 (R.: por. 2a))

Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie
Albo: Alleluja

Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
albowiem uczynił cuda.
Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica *
i święte ramię Jego.

Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie
Albo: Alleluja

Pan okazał swoje zbawienie, *
na oczach pogan objawił swą sprawiedliwość.
Wspomniał na dobroć i na wierność swoją *
dla domu Izraela.

Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie
Albo: Alleluja

Ujrzały wszystkie krańce ziemi *
zbawienie Boga naszego.
Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio, *
cieszcie się, weselcie i grajcie.

Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie
Albo: Alleluja

2. czytanie (2 Tm 2, 8-13)

Jeśli trwamy w cierpliwości, będziemy królowali z Chrystusem

Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza

Najmilszy:

Pamiętaj na Jezusa Chrystusa, potomka Dawida. On według Ewangelii mojej powstał z martwych. Dla niej znoszę niedolę aż do więzów jak złoczyńca; ale słowo Boże nie uległo spętaniu. Dlatego znoszę wszystko przez wzgląd na wybranych, aby i oni dostąpili zbawienia w Chrystusie Jezusie, wraz z wieczną chwałą.

Nauka to godna wiary: Jeżeli bowiem z Nim współumarliśmy, z Nim także żyć będziemy. Jeśli trwamy w cierpliwości, z Nim też królować będziemy. Jeśli się będziemy Go zapierali, to i On nas się zaprze. Jeśli my odmawiamy wierności, On wiary dochowuje, bo nie może się zaprzeć siebie samego.

Aklamacja (Por. 1 Tes 5, 18)

Alleluja, alleluja, alleluja

Za wszystko dziękujcie Bogu,
taka jest bowiem wola Boża względem was w Jezusie Chrystusie.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (Łk 17, 11-19)

Niewdzięczność uzdrowionych z trądu

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Zdarzyło się, że Jezus, zmierzając do Jeruzalem, przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei.

Gdy wchodzili do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego dziesięciu trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: «Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami!» Na ten widok rzekł do nich: «Idźcie, pokażcie się kapłanom!» A gdy szli, zostali oczyszczeni.

Wtedy jeden z nich, widząc, że jest uzdrowiony, wrócił, chwaląc Boga donośnym głosem, padł na twarz u Jego nóg i dziękował Mu. A był to Samarytanin.

Jezus zaś rzekł: «Czyż nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? Czy się nie znalazł nikt, kto by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec?» Do niego zaś rzekł: «Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła».

13 października 2019|