XXVII Niedziela zwykła

04.10.2020 r.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

 1. Dzisiaj o godz. 1500 w dolnym kościele spotkanie z Panią Anną  Rastawicką świadkiem życia i posługi Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Spotkanie połączone będzie z promocją książki o kardynale Wyszyńskim noszącej tytuł: „Kto zwycięża ten miłuje.” Serdecznie zachęcamy do licznego udziału w tym wydarzeniu dając świadectwo wdzięczności za posługę tak ważnej postaci dla Polski i Kościoła jaką był Prymas Tysiąclecia.
 1. O godz. 1615 nabożeństwo różańcowe ze zmianą tajemnic. Dziękujemy Różom różańcowym za ich codzienną wytrwałą modlitwę. Wieczorna Eucharystia o godz. 1700.
 1. W poniedziałek po zakończonej Eucharystii spotkanie formacyjne  Wspólnoty „Przyjaciele Oblubieńca”.
 1. We wtorek wieczorem Nowenna do św. Antoniego z odczytaniem próśb i podziękowań. Po zakończonej liturgii w dolnym kościele spotkanie formacyjne przed bierzmowaniem dla uczniów klas 7.
 1. W środę wieczorem uczniowie klas III przygotowujący się do I Komunii Świętej otrzymają różańce. Po zakończonej liturgii spotkanie dla dzieci oraz rodziców w kościele. Tego dnia także Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy z odczytaniem próśb i podziękowań. Po jej zakończeniu w dolnym kościele spotkanie formacyjne przed bierzmowaniem dla klas 8.
 1. W czwartek po Mszy Świętej wieczornej spotkanie Akcji Katolickiej oraz grupy oazowej młodzieży.
 1. W piątek wieczorem spotkanie dla Wspólnoty Przenajdroższej Krwi Chrystusa.
 1. W sobotę o godz. 1000spotkanie Oazy Dzieci Bożych a o godz. 1130ministrantów oraz lektorów. Zapraszamy nowych kandydatów do służby ołtarza. W sobotę odbędzie się także coroczna pielgrzymka Róż Żywego Różańca. W tym roku pielgrzymka będzie miała charakter lokalny. Miejscem spotkania będzie sanocka fara. Program spotkania na stronie internetowej parafii oraz w gablocie przed kościołem. W sobotę o godz. 1600 Msza Święta w intencji tych parafian, którzy od wielu lat gromadzą się przy kapliczce maryjnej obok bloku przy Cegielnianej 34. Serdecznie zapraszamy do udziału w Eucharystii i wspólnej modlitwie.
 1. W przyszłą niedzielę XX Dzień Papieski pod hasłem: „Totus Tuus”. Tego dnia będziemy mieli okazję materialnie wesprzeć stypendystów dzieła Nowego Tysiąclecia ofiarą do puszek pomagając w ich wykształceniu.
 1. Trwa miesiąc październik. Różaniec dla dzieci i młodzieży od poniedziałku do piątku o godz. 1630. Natomiast dla dorosłych przez cały tydzień o godz. 1730. W niedziele października modlitwa różańcowa o godz. 1615.
 1. Zachęcamy do zakupu kalendarza parafialnego na rok 2021. Cena minimalna kalendarza wynosi 10 zł. Dochód ze sprzedaży przeznaczymy na cele duszpasterskie dzieci i młodzieży.
 1. „Bóg zapłać” Rodzinom, które składają ofiary na kwiaty i sprzątanie kościoła. W tym tygodniu prosimy o podjęcie zobowiązań wobec naszej świątyni mieszkańców z  Sadowej 16, klatka I i II. Dziękujemy także za ofiary składane na organy. Podziękowanie dla Róży św. Anny za złożoną ofiarę na potrzeby kościoła.
 1. W związku ze zmieniającą się sytuacja epidemiczną w powiecie sanockim zwraca się uwagę na bezwzględną konieczność przestrzegania norm sanitarnych tj.: zakrywanie maseczką ust i nosa w sklepach, komunikacji zbiorowej, świątyniach i innych miejscach publicznych, zachowanie dystansu, oraz dezynfekcję rąk.
 1. Polećmy miłosierdziu Bożemu zmarłych, których pożegnaliśmy w naszej wspólnocie. „Wieczne odpoczywanie racz Im dać Panie…”
 1. Wszystkim tutaj zgromadzonym życzymy spokojnej niedzieli i udzielamy Bożego błogosławieństwa.

Ewangelia (Mt 21, 33-43)

Przypowieść o dzierżawcach winnicy

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu:

«Posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznie, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał.

Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: Uszanują mojego syna.

Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: „To jest dziedzic; chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo”. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc przybędzie właściciel winnicy, co uczyni z owymi rolnikami?»

Rzekli Mu: «Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze».

Jezus im rzekł: «Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: „Ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił, i jest cudem w naszych oczach”. Dlatego powiadam wam: Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce».

Komentarz do Ewangelii

W przypowieści o winnicy Jezus opowiada o moim życiowym powołaniu. Będę patrzył na pracę gospodarza, który z wielką troską przygotowuje winnicę (ww. 33). Zadbał o wszystko, co było konieczne, aby wydawała owoce.

Czy wierzę, że wyszedłem z ręki Boga, który dał mi wszystko, co jest potrzebne do realizacji swego powołania? Czy kocham siebie i moje powołanie?

„Oddał winnicę w dzierżawę rolnikom” (w. 33). Jezus przypomina mi, że otrzymane powołanie nie jest moją własnością. Pozostaje darem Boga i do Niego należy. Czy oddaję Bogu codziennie moje zdolności? Czy nie traktuję Go jak „prywatnej własności”? Co najczęściej przywłaszczam sobie w moim powołaniu? Czego nie potrafi ę Mu oddać?

Historia rolników ostrzega mnie, że pierwsze niewierności w powołaniu prowadzą do coraz większych upadków i przestępstw, aż do całkowitej niesubordynacji i zuchwałości (ww. 35-39). Jakie niewierności w powołaniu najbardziej wyrzuca mi moje sumienie?

Bóg upomina niewiernych rolników (ww. 34-37). Czy nie zagłuszam w sobie głosu Boga, który pyta mnie o owoce mojego powołania? Czy nie zabijam w sobie Jego natchnień do czynienia więcej?

Popatrzę na moją obecną gorliwość w powołaniu i porównam ją z pierwotną. Czy moja gorliwość wzrosła czy zmalała?

Zatrzymam się dłużej nad prawdą, że Jezus jest „kamieniem węgielnym” mojego powołania (42.43). Czy Go nie odrzucam? Będę z Nim szczerze rozmawiał o moich słabościach, wątpliwościach w powołaniu. Będę powtarzał w sercu: „Ty jesteś moim jedynym oparciem!”.

Krzysztof Wons SDS/Salwator

1. czytanie (Iz 5, 1-7)

Pieśń o winnicy

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Chcę zaśpiewać memu Przyjacielowi pieśń o Jego miłości ku swojej winnicy!

Przyjaciel mój miał winnicę na żyznym pagórku. Otóż okopał ją i oczyścił z kamieni, i zasadził w niej szlachetną winorośl; pośrodku niej zbudował wieżę, także i tłocznię w niej wykuł. I spodziewał się, że wyda winogrona, lecz ona cierpkie wydała jagody.

«Teraz więc, o mieszkańcy Jeruzalem i mężowie z Judy, rozsądźcie, proszę, między Mną a winnicą moją. Co jeszcze miałem uczynić winnicy mojej, a nie uczyniłem w niej? Czemu, gdy czekałem, by winogrona wydała, ona cierpkie dała jagody?

Więc dobrze! Pokażę wam, co uczynię winnicy mojej: rozbiorę jej żywopłot, by ją rozgrabiono, rozwalę jej ogrodzenie, by ją stratowano. Zamienię ją w pustynię, nie będzie przycinana ni plewiona, tak iż wzejdą osty i ciernie. Chmurom zakażę spuszczać na nią deszcz».

Otóż winnicą Pana Zastępów jest dom Izraela, a ludzie z Judy szczepem Jego wybranym. Oczekiwał On tam sprawiedliwości, a oto rozlew krwi, i prawowierności, a oto krzyk grozy.

Psalm (Ps 80 (79), 9 i 12. 13-14. 15-16. 19-20 (R.: por. Iz 5, 7a))

Winnicą Pana jest dom Izraela

Przeniosłeś winorośl z Egiptu *
i zasadziłeś ją, wygnawszy pogan.
Rozpostarła swe pędy aż do Morza, *
aż do Rzeki swoje latorośle.

Winnicą Pana jest dom Izraela

Dlaczego zburzyłeś jej ogrodzenie *
i każdy przechodzień zrywa jej grona?
Niszczy ją dzik leśny *
i obgryzają polne zwierzęta.

Winnicą Pana jest dom Izraela

Powróć, Boże Zastępów, *
wejrzyj z nieba, spójrz i nawiedź tę winorośl.
Chroń to, co zasadziła Twoja prawica, *
latorośl, którą umocniłeś dla siebie.

Winnicą Pana jest dom Izraela

Już więcej nie odwrócimy się od Ciebie, *
daj nam nowe życie, a będziemy Cię chwalili.
Odnów nas, Panie, Boże Zastępów, †
i rozjaśnij nad nami swoje oblicze, *
a będziemy zbawieni.

Winnicą Pana jest dom Izraela

2. czytanie (Flp 4, 6-9)

Czyńcie to, czego się nauczyliście, a Bóg pokoju będzie z wami

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Filipian

O nic się już nie martwcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem. A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie.

Na koniec, bracia, wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie: jeśli jest jakąś cnotą i czynem chwalebnym – to bierzcie pod rozwagę.

Czyńcie to, czego się nauczyliście, co przejęliście, co usłyszeliście i co zobaczyliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami.

Aklamacja (Por. J 15, 16)

Alleluja, alleluja, alleluja

Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem,
abyście szli i owoc przynosili.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (Mt 21, 33-43)

Przypowieść o dzierżawcach winnicy

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu:

«Posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznie, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał.

Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: Uszanują mojego syna.

Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: „To jest dziedzic; chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo”. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc przybędzie właściciel winnicy, co uczyni z owymi rolnikami?»

Rzekli Mu: «Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze».

Jezus im rzekł: «Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: „Ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił, i jest cudem w naszych oczach”. Dlatego powiadam wam: Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce».

4 października 2020|