XXVII Niedziela zwykła

06.10.2019r.
Ogłoszenia duszpasterskie

 1. O godz. 16.15. nabożeństwo różańcowe połączone ze zmianą tajemnic. Eucharystia wieczorna o godz. 17.00. Serdecznie zapraszamy.
 2. Serdecznie zachęcamy do udziału w nabożeństwach różańcowych, modlitwie tak bardzo zakorzenionej w naszej pobożności. Różaniec dla dzieci od poniedziałku do piątku o godz. 16.30., dla dorosłych od poniedziałku do soboty o godz. 17.30. natomiast w niedziele października o godz. 16.15..
 3. Przed nami kolejny tydzień chrześcijańskiej formacji i pogłębiania naszej wiary. W poniedziałek spotkanie dla ministrantów i lektorów od godz. 16.45. do 17.30. pod opieką ks. Pawła. Mile widziani nowi kandydaci do służby ołtarza.
 4. Również w poniedziałek Wspólnota „Przyjaciół Oblubieńca” zaprasza do udziału w Eucharystii o godz. 18.00. i spotkanie formacyjne po jej zakończeniu.
 5. We wtorek po Mszy św. wieczornej nabożeństwo do św. Antoniego z odczytaniem próśb i podziękowań. Po wieczornej Eucharystii spotkanie Rycerstwa Niepokalanej. Na wieczorną Eucharystię i spotkanie formacyjne tego dnia zapraszamy także uczniów VIII klasy w ramach przygotowania do sakramentu bierzmowania.
 6. W środę po Mszy Świętej wieczornej Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy z odczytaniem próśb i podziękowań. Na wieczorną Eucharystię i spotkanie formacyjne tego dnia zapraszamy także uczniów VII klasy w ramach przygotowania do sakramentu bierzmowania.
 7. W czwartek zapraszamy młodzież oazową do udziału we Mszy Świętej o godz. 18.00. oraz spotkanie formacyjne po jej zakończeniu. Tego dnia także spotkanie Akcji Katolickiej.
 8. 11 października o godz. 18.30. w naszym kościele odbędzie się koncert noszący tytuł: Soli Deo Gloria” z udziałem orkiestry i chóru pod batutą Mieszka Szybki z występami zaproszonych solistów. Koncert rozpocznie w naszej wspólnocie czas przygotowania do obchodów 100 Rocznicy urodzin św. Jana Pawła II. Serdecznie zapraszamy. Tego dnia różaniec dla dzieci wyjątkowo w dolnym kościele w związku z wieczornym koncertem.
 9. W sobotę o godz. 10.00. spotkanie formacyjne dla dzieci, które prowadzi ks. Robert.
 10. W przyszłą niedzielę XIX Dzień Papieski pod hasłem: „Wstańcie, chodźmy”. Tego dnia zechciejmy wspomóc zbiórką do puszek, Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia, która pomaga w kształceniu zdolnej młodzieży a zarazem znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej.
 11. „Bóg zapłać” Rodzinom, które w minionym tygodniu złożyły ofiarę na sprzątanie kościoła. W tym tygodniu prosimy o podjęcie zobowiązań wobec naszej świątyni mieszkańców z ul. Traugutta 17a kl. V i VI. Dziękujemy za ofiary składane na nowe organy a także na potrzeby kościoła. Blankiety  wpłat na organy u ministrantów przy gazetach.
 12. W liturgii kościoła wspominamy: we wtorek NMP Różańcowej.
 13. Intencje zbiorowe: we wtorek w intencji członków Rycerstwa Niepokalanej i ich Rodzin przez wstawiennictwo NMP., w czwartek w intencji Członków Akcji Katolickiej oraz ich Rodzin.
 14. Ministranci rozprowadzają prasę katolicką. Zachęcamy do owocnej lektury.
 15. W minionym tygodniu pożegnaliśmy: + Władysława Kolina oraz + Ryszarda Pocałuja. Powierzmy ich miłosierdziu Pana: „Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie…”

Ewangelia (Łk 17, 5-10)

Służyć z pokorą

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Apostołowie prosili Pana: «Dodaj nam wiary». Pan rzekł: «Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: „Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze”, a byłaby wam posłuszna.

Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola: „Pójdź zaraz i siądź do stołu”? Czy nie powie mu raczej: „Przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił”? Czy okazuje wdzięczność słudze za to, że wykonał to, co mu polecono?

Tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, mówcie: „Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać”».

Komentarz do Ewangelii

Wyobrażę sobie obraz apostołów rozmawiających z Jezusem. Stanę pośród nich. Będę się przysłuchiwał, jak serdecznie rozmawiają z Jezusem. Spróbuję wczuć się w prośbę, z którą zwracają się do Jezusa: „Przymnóż nam wiary” (w. 5).

Dzięki otrzymanej łasce wiary i powołania jestem blisko Jezusa, podobnie jak apostołowie. Czy podobnie jak oni z przejęciem modlę się o pomnożenie mojej wiary?

Jezus używa porównania „posłusznej morwy” (w. 6), ukazując mi, jak wiele może zdziałać człowiek, kiedy kieruje się silną wiarą. Jakie znaczenie ma dla mnie wiara na co dzień?

Przypomnę sobie sytuacje największych doświadczeń, które przeżyłem w moim dotychczasowym życiu. Czy moja wiara w tych sytuacjach umacniała się czy malała? Co mogę powiedzieć Jezusowi o mojej ufności do Niego?

Jezus używa porównania „o sługach pokornych” (ww. 7-9). Przypomina mi, że autentyczna wiara ujawnia się w postawie pokornej służby i posłuszeństwa. Wiara bez uczynków jest martwa.

Czy przeżywanie wiary na co dzień rodzi we mnie pragnienie służby? Co mogę powiedzieć o mojej postawie służby w rodzinie czy wspólnocie, w której żyję? Czy jest we mnie hojność i bezpretensjonalność? Czy moje usługiwanie innym jest ciche i bezinteresowne?

W serdecznej rozmowie z Jezusem będę prosił, aby umocnił moją wiarę, zwłaszcza w czasie trudnych doświadczeń. Poproszę Jezusa, aby nauczył mnie postawy służby i skromności, zwłaszcza wobec tych, z którymi żyję na co dzień. Będę powtarzał żarliwie prośbę: „Przymnóż mi wiary”.

Krzysztof Wons SDS/Salwator

1. czytanie (Ha 1, 2-3; 2, 2-4)

Sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej wierności

Czytanie z Księgi proroka Habakuka

Jak długo, Panie, mam wzywać pomocy – a Ty nie wysłuchujesz? Wołam do Ciebie: Na pomoc! – a Ty nie wysłuchujesz. Dlaczego ukazujesz mi niegodziwość i przyglądasz się nieszczęściu? Oto ucisk i przemoc przede mną, powstają spory, wybuchają waśnie.

I odpowiedział Pan tymi słowami: «Zapisz widzenie, na tablicach wyryj, by można było łatwo je odczytać. Jest to widzenie na czas oznaczony, lecz wypełnienie jego niechybnie nastąpi; a jeśli się opóźnia, ty go oczekuj, bo w krótkim czasie przyjdzie niezawodnie. Oto zginie ten, co jest ducha nieprawego, a sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej wierności».

Psalm (Ps 95 (94), 1-2. 6-7c. 7d-9 (R.: por. 7d-8a))

Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie

Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu, *
wznośmy okrzyki ku chwale Opoki naszego zbawienia.
Stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem, *
z weselem śpiewajmy Mu pieśni.

Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie

Przyjdźcie, uwielbiajmy Go, padając na twarze, *
klęknijmy przed Panem, który nas stworzył.
Albowiem On jest naszym Bogiem, *
a my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku.

Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie

Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego: †
«Niech nie twardnieją wasze serca jak w Meriba, *
jak na pustyni w dniu Massa,
gdzie Mnie kusili wasi ojcowie, *
doświadczali Mnie, choć widzieli moje dzieła».

Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie

2. czytanie (2 Tm 1, 6-8. 13-14)

Nie dał nam Bóg ducha bojaźni

Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza

Najdroższy:

Przypominam ci, abyś rozpalił na nowo charyzmat Boży, który jest w tobie od nałożenia moich rąk. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości oraz trzeźwego myślenia. Nie wstydź się zatem świadectwa Pana naszego ani mnie, Jego więźnia, lecz weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii mocą Bożą!

Zdrowe zasady, które posłyszałeś ode mnie, zachowaj jako wzorzec w wierze i miłości w Chrystusie Jezusie. Dobrego depozytu strzeż z pomocą Ducha Świętego, który w nas mieszka.

Aklamacja (1 P 1, 25)

Alleluja, alleluja, alleluja

Słowo Pana trwa na wieki.
Właśnie to słowo ogłoszono wam jako Dobrą Nowinę.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (Łk 17, 5-10)

Służyć z pokorą

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Apostołowie prosili Pana: «Dodaj nam wiary». Pan rzekł: «Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: „Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze”, a byłaby wam posłuszna.

Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola: „Pójdź zaraz i siądź do stołu”? Czy nie powie mu raczej: „Przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił”? Czy okazuje wdzięczność słudze za to, że wykonał to, co mu polecono?

Tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, mówcie: „Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać”».

6 października 2019|