XXVII Niedziela Zwykła

7 października  2018 r.

  1. Dzisiaj o godz. 1615 nabożeństwo różańcowe i zmiana tajemnic. Serdecznie zapraszamy.
  1. „Bóg zapłać” Rodzinom, które w minionym tygodniu złożyły ofiarę na sprzątanie świątyni i kwiaty. W tym tygodniu prosimy o podjęcie zobowiązań wobec naszej świątyni mieszkańców z ul. Sierakowskiego 7 kl. I i II. Dziękujemy wszystkim wiernym za ofiary składane na potrzeby naszej parafii. Dzisiejsza taca mszalna przeznaczona jest na Seminarium Duchowne. Za tydzień „Dzień Papieski” – można będzie wesprzeć ofiarami młodzież zdolną z biednych rodzin w zdobywaniu środków na studiowanie.
  1. Trwają nabożeństwa różańcowe. W naszym kościele nabożeństwa są w dni powszednie o godz. 1630 dla dzieci i młodzieży oraz o godz. 1730 dla wszystkich. Serdecznie zapraszamy, a ci którzy są przeszkodzeni prosimy aby różaniec odmawiać indywidualnie.
  1. Zachęcamy do udziału w katechezach neokatechumenalnych, które są głoszone we wtorki i piątki o godz. 1845.
  1. We wtorek Święto Patronalne Szkoły Nr 4 im. Ks. Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego – uroczysta Msza św. w int. społeczności szkolnej o godz. 800. Serdecznie zapraszamy.
  1. W środę po Mszy św. wieczornej Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy z odczytaniem próśb i podziękowań.
  1. We czwartek 11.10.2018r. spotkanie formacyjne dla młodzieży z kl. VIII i III Gimnazjum przygotowującej się do Bierzmowania w naszej parafii. Rozpoczęcie Mszą św. o godz. 1800.
  1. Caritas Archidiecezji Przemyskiej zaprasza w najbliższy piątek tj. 12 10.2018r. na nabożeństwo „Wieczór Miłosierdzia” do Zboisk. Rozpoczęcie nabożeństwa koncertem o godz. 1715.
  1. Ministranci rozprowadzają prasę katolicką. Zachęcamy do lektury polecając „Niedzielę”, a w niej artykuł pt.: „Ja Jestem” – 10 rocznica cudu eucharystycznego w Sokółce, artykuł ukazuje historię tego wydarzenia. 

Intencje:
– Msza św. w int. Róży J.S. Pelczara 14.10. o godz. 830.

 Bożemu Miłosierdziu polećmy naszych bliskich zmarłych.
W tym  tygodniu zmarli w naszej parafii:
śp. Zdzisław Włodyka z ul. Jana Pawła II
śp. Aleksander Kolasiński z ul. Jana Pawła II.
Wieczne odpoczywanie…

Ewangelia (Mk 10, 2-16)

Co Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Faryzeusze przystąpili do Jezusa, a chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę.

Odpowiadając, zapytał ich: «Co wam przykazał Mojżesz?»

Oni rzekli: «Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić».

Wówczas Jezus rzekł do nich: «Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdziela».

W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. Powiedział im: «Kto oddala swoją żonę, a bierze inną, popełnia względem niej cudzołóstwo. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo».

Przynosili Mu również dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego.

A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: «Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego».

I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je.

Komentarz do Ewangelii

Mk 10, 2-16.

Bóg Ojciec patrzy na Ciebie zawsze z miłością, nie potępia i nie odrzuca, ale ratuje!

Jezus w Ewangelii patrzy i widzi, że grzech panoszy się tam, gdzie panuje zgoda na konkretny grzech i usprawiedliwianie go; gdzie ludzie mają serca zatwardziałe, niechętne do przemiany, zaślepione modą, wygodnymi zwyczajami, fałszywą tolerancją!

Jezus Swoim Słowem stwarza dziś w Tobie wszystko na nowo – tak jak „na początku Bóg stworzył…” – i tego się trzymajmy!

NIE PYTAJ DZIŚ, CO CI WOLNO A CZEGO NIE WOLNO! Ale postaw sobie pytanie: co to znaczy być chrześcijaninem w każdej okoliczności życia? PYTAJ: KIM JESTEM jako chrześcijański małżonek, katolicki kapłan, siostra zakonna, osoba samotna, pracownik, nauczyciel, szef…?

Jezus pragnie, abyś przestał żyć dla siebie, a zaczął żyć dla Niego – i doświadczył radości Królestwem Bożym jak dziecko!

Błogosławionej XXVII Niedzieli! Zwykłej! +

Ks. Robert Blama

1. czytanie (Rdz 2, 18-24)

Stworzenie niewiasty

Czytanie z Księgi Rodzaju

Pan Bóg rzekł: «Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam; uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pomoc».

Ulepiwszy z gleby wszelkie zwierzęta lądowe i wszelkie ptaki podniebne, Pan Bóg przyprowadził je do mężczyzny, aby przekonać się, jak on je nazwie. Każde jednak zwierzę, które określił mężczyzna, otrzymało nazwę „istota żywa”. I tak mężczyzna dał nazwy wszelkiemu bydłu, ptakom podniebnym i wszelkiemu zwierzęciu dzikiemu, ale nie znalazła się pomoc odpowiednia dla mężczyzny.

Wtedy to Pan sprawił, że mężczyzna pogrążył się w głębokim śnie, i gdy spał, wyjął jedno z jego żeber, a miejsce to zapełnił ciałem. Po czym Pan Bóg z żebra, które wyjął z mężczyzny, zbudował niewiastę. A gdy ją przyprowadził do mężczyzny, mężczyzna powiedział:

«Ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała! Ta będzie się zwała niewiastą, bo ta z mężczyzny została wzięta».

Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem.

Psalm (Ps 128 (127), 1b-2. 3-4. 5-6 (R.: por. 5))

Niechaj nas zawsze Pan Bóg błogosławi

Szczęśliwy człowiek, który służy Panu *
i chodzi Jego drogami.
Będziesz spożywał owoc pracy rąk swoich, *
szczęście osiągniesz i dobrze ci będzie.

Niechaj nas zawsze Pan Bóg błogosławi

Małżonka twoja jak płodny szczep winny †
w zaciszu twego domu. *
Synowie twoi jak oliwne gałązki dokoła twego stołu.
Tak będzie błogosławiony człowiek, *
który służy Panu.

Niechaj nas zawsze Pan Bóg błogosławi

Niech cię z Syjonu Pan błogosławi †
i obyś oglądał pomyślność Jeruzalem *
przez wszystkie dni twego życia.
Obyś oglądał potomstwo swych dzieci. *
Pokój nad Izraelem!

Niechaj nas zawsze Pan Bóg błogosławi

2. czytanie (Hbr 2, 9-11)

Chrystus, który uświęca, jak i ludzie, którzy mają być uświęceni, z Jednego są wszyscy

Czytanie z Listu do Hebrajczyków

Bracia:

Widzimy Jezusa, który mało co od aniołów był mniejszy, chwałą i czcią uwieńczonego za mękę śmierci, iż z łaski Bożej zaznał śmierci za każdego człowieka.

Przystało bowiem Temu, dla którego wszystko i przez którego wszystko istnieje, który wielu synów do chwały doprowadza, aby przewodnika ich zbawienia udoskonalił przez cierpienia. Tak bowiem Ten, który uświęca, jak ci, którzy mają być uświęceni, od Jednego wszyscy pochodzą. Z tej to przyczyny nie wstydzi się nazywać ich braćmi swymi.

Aklamacja (Por. 1 J 4, 12bcd)

Alleluja, alleluja, alleluja

Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg w nas mieszka
i miłość ku Niemu jest w nas doskonała.

Alleluja, alleluja, alleluja

Wersja dłuższa

Ewangelia (Mk 10, 2-16)

Co Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Faryzeusze przystąpili do Jezusa, a chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę.

Odpowiadając, zapytał ich: «Co wam przykazał Mojżesz?»

Oni rzekli: «Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić».

Wówczas Jezus rzekł do nich: «Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdziela».

W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. Powiedział im: «Kto oddala swoją żonę, a bierze inną, popełnia względem niej cudzołóstwo. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo».

Przynosili Mu również dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego.

A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: «Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego».

I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je.

Wersja krótsza

Ewangelia (Mk 10, 2-12)

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Faryzeusze przystąpili do Jezusa, a chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę.

Odpowiadając, zapytał ich: «Co wam przykazał Mojżesz?»

Oni rzekli: «Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić».

Wówczas Jezus rzekł do nich: «Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdziela».

W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. Powiedział im: «Kto oddala swoją żonę, a bierze inną, popełnia względem niej cudzołóstwo. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo».

7 października 2018|