XXVI Niedziela Zwykła

30 września 2018 r.

 1. Dzisiaj o godz. 1615 nabożeństwo nieszporów. Serdecznie zapraszamy.
 1. „Bóg zapłać” Rodzinom, które w minionym tygodniu złożyły ofiarę na sprzątanie świątyni i kwiaty. W tym tygodniu prosimy o podjęcie zobowiązań wobec naszej świątyni mieszkańców z ul Sierakowskiego 5 kl. III i IV. Dziękujemy Róży Św. Andrzeja Boboli za ofiarę na kościół. Dziękujemy wszystkim wiernym za ofiary składane na potrzeby naszej parafii.
 1. Jutro początek nabożeństw różańcowych – październikowych. W naszym kościele nabożeństwa będą w dni powszednie o godz. 1630 dla dzieci i młodzieży oraz o godz. 1730 dla wszystkich. W niedzielę o 1615. Serdecznie zapraszamy, a ci którzy są przeszkodzeni prosimy aby różaniec odmawiać indywidualnie.
 1. Zachęcamy do udziału w katechezach neokatechumenalnych, które będą głoszone we wtorki i piątki o godz. 1845.
 1. W środę po Mszy św. wieczornej Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy z odczytaniem próśb i podziękowań.
 1. W tym tygodniu przeżywać będziemy:
  – pierwszy czwartek – nabożeństwo o powołanie kapłańskie i zakonne oraz za powołanych z naszej parafii po wieczornej Mszy św.
  – pierwszy piątek – spowiedź w czasie porannych Mszy św. i po południu od godz. 1530. Dodatkowa Msza św. o godz. 1600. Nabożeństwo pierwszopiątkowe po wieczornej Mszy św. Chorych w domach odwiedzimy od godz. 800
  – pierwsza sobota – Ostatnie w tym roku nabożeństwo fatimskie. Po Mszy św. procesja z figurą Pani Fatimskiej ulicami: J P II, Sadową, Gorazdowskiego do kościoła, prosimy przynieść świece.
 1. Ministranci rozprowadzają prasę katolicką. Zachęcamy do lektury polecając „Niedzielę”, a w niej artykuł pt.: „Tajemnica Stygmatów Ojca Pio”. Po śmierci Ojca Pio rany zniknęły bez śladu, a według raportu lekarskiego, ciało było zupełnie pozbawione krwi. 

Intencje:
Bożemu Miłosierdziu polećmy naszych bliskich zmarłych.
Wieczne odpoczywanie…

Ewangelia (Mk 9, 38-43. 45. 47-48)

Unikać okazji do grzechu

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Apostoł Jan rzekł do Jezusa: «Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami».

Lecz Jezus odrzekł: «Przestańcie zabraniać mu, bo nikt, kto uczyni cud w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami.

Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody.

A kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu lepiej byłoby kamień młyński uwiązać u szyi i wrzucić go w morze.

Jeśli zatem twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. I jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie ginie i ogień nie gaśnie».

Komentarz do Ewangelii

Bóg Ojciec dziś daje Ci Słowo, które ukazuje, że Mu zależy na Tobie! Bóg wie, że świat, poprawność polityczna, nieposłuszeństwo Słowu prowadzi na manowce grzechu i nieszczęścia wiecznego.
Dlatego MOC JEZUSOWEGO SŁOWA z dzisiejszej EWANGELII UZDRAWIA CIĘ i prowadzi DO RADYKALNEJ DECYZJI: Uwierz w Jezusa i nawróć się – tzn. odwróć się od zła, odetnij sznurki, za które pociąga demon i ZWRÓĆ SIĘ DO JEZUSA – bo w Nim jesteś wolny, wybawiony, odkupiony!

Proś dziś o Ducha Świętego – niech ożywia Twoje życie, niech modli się w Tobie! I trwaj z Jezusem we wspólnocie – módl się, czytaj Słowo Boże, idź na Eucharystię, październikowy różaniec! Byś na modlitwie poznał prawdę o sobie i o Bogu – byś rozpoznał, ze BÓG RATUJE, ZBAWIA, UZDRAWIA i PRZEPROWADZA!

Błogosławionej XXVI Niedzieli Zwykłej! +!

Do odsłuchania

Ks. Robert Blama

1. czytanie (Lb 11, 25-29)

Nie zazdrościć darów Bożych

Czytanie z Księgi Liczb

Pan zstąpił w obłoku i mówił z Mojżeszem. Wziął z ducha, który był w nim, i przekazał go owym siedemdziesięciu starszym. A gdy spoczął na nich duch, wpadli w uniesienie prorockie. Nie powtórzyło się to jednak.

Dwóch mężów pozostało w obozie. Jeden nazywał się Eldad, a drugi Medad. Na nich też zstąpił duch, bo należeli do wezwanych, tylko nie przyszli do namiotu. Wpadli więc w obozie w uniesienie prorockie.

Przybiegł młodzieniec i doniósł Mojżeszowi: «Eldad i Medad wpadli w obozie w uniesienie prorockie». Jozue, syn Nuna, który od młodości swojej był w służbie Mojżesza, zabrał głos i rzekł: «Mojżeszu, panie mój, zabroń im!» Ale Mojżesz odparł: «Czyż zazdrosny jesteś o mnie? Oby tak cały lud Pana prorokował, oby mu dał Pan swego ducha!»

Psalm (Ps 19 (18), 8 i 10. 12-13. 14 (R.: por. 9a))

Nakazy Pana są radością serca

Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę, *
świadectwo Pana jest pewne, nierozważnego uczy mądrości.
Bojaźń Pana jest szczera i trwa na wieki, *
sądy Pana prawdziwe, wszystkie razem słuszne.

Nakazy Pana są radością serca

Zważa na nie Twój sługa *
i nagrodę otrzyma za ich przestrzeganie.
Kto jednak widzi swoje błędy? *
Oczyść mnie z błędów przede mną ukrytych.

Nakazy Pana są radością serca

Także od pychy broń swojego sługę, *
by nie panowała nade mną.
Wtedy będę bez skazy *
i wolny od wielkiego występku.

Nakazy Pana są radością serca

2. czytanie (Jk 5, 1-6)

Marność dostatków doczesnych

Czytanie z Listu Świętego Jakuba Apostoła

A teraz wy, bogacze, zapłaczcie wśród narzekań na utrapienia, jakie was czekają. Bogactwo wasze zbutwiało, szaty wasze stały się żerem dla moli, złoto wasze i srebro zardze wiało, a rdza ich będzie świadectwem przeciw wam i toczyć będzie ciała wasze niby ogień. Zebraliście w dniach ostatecznych skarby.

Oto woła zapłata robotników, żniwiarzy z pól waszych, którą zatrzymaliście, a krzyk żniwiarzy doszedł do uszu Pana Zastępów. Żyliście beztrosko na ziemi i wśród dostatków tuczyliście serca wasze w dniu rzezi. Potępiliście i zabiliście sprawiedliwego. Nie stawiał wam oporu.

Aklamacja (Por. J 17, 17ba)

Alleluja, alleluja, alleluja

Słowo Twoje, Panie, jest prawdą,
uświęć nas w prawdzie.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (Mk 9, 38-43. 45. 47-48)

Unikać okazji do grzechu

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Apostoł Jan rzekł do Jezusa: «Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami».

Lecz Jezus odrzekł: «Przestańcie zabraniać mu, bo nikt, kto uczyni cud w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami.

Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody.

A kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu lepiej byłoby kamień młyński uwiązać u szyi i wrzucić go w morze.

Jeśli zatem twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. I jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie ginie i ogień nie gaśnie».

29 września 2018|