XXV Niedziela Zwykła

23 września 2018 r.

  1. Dzisiaj o godz. 1615 nabożeństwo do św. Jana Pawła II z ucałowaniem jego relikwii. Serdecznie zapraszamy.
  1. „Bóg zapłać” Rodzinom, które w minionym tygodniu złożyły ofiarę na sprzątanie świątyni i kwiaty. W tym tygodniu prosimy o podjęcie zobowiązań wobec naszej świątyni mieszkańców z ul. Sierakowskiego 5 kl. I i II. Taca dzisiejsza na diecezjalne radio „Fara”. Dziękujemy wszystkim wiernym za ofiary składane na potrzeby naszej parafii.
  1. Od następnej niedzieli w naszej parafii po raz kolejny rozpoczną się katechezy neokatechumenalne. Będzie wygłoszone specjalne kazanie zachęcające do udziału w tych katechezach poparte świadectwami ludzi ze wspólnot neokatechumenalnych. Zachęcamy udziału.
  1. W środę po Mszy św. wieczornej Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy z odczytaniem próśb i podziękowań.
  1. W sobotę święto Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała.
  1. Ministranci rozprowadzają prasę katolicką. Zachęcamy do lektury polecając „Niedzielę”, a w niej artykuł pt.: „Najpełniejsza Biografia Księdza Jerzego Popiełuszki”. Artykuł przedstawia nowe dokumenty opisujące męczeńską śmierć błogosławionego kapłana.

 

Intencje:
Msza św. za śp. Jerzego Winnik
int. od sąsiadów z ul. JP II 53b kl. IV – jutro o godz. 1800.

Bożemu Miłosierdziu polećmy naszych bliskich zmarłych.
Wieczne odpoczywanie…

Ewangelia (Mk 9, 30-37)

Druga zapowiedź męki i wezwanie do pokory

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Jezus i Jego uczniowie przemierzali Galileę, On jednak nie chciał, żeby ktoś o tym wiedział. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: «Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity, po trzech dniach zmartwychwstanie». Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się Go pytać.

Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był już w domu, zapytał ich: «O czym to rozprawialiście w drodze?» Lecz oni milczeli, w drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy.

On usiadł, przywołał Dwunastu i rzekł do nich: «Jeśli ktoś chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich». Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich: «Kto jedno z tych dzieci przyjmuje w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz Tego, który Mnie posłał».

Komentarz do Ewangelii

Bóg Ojciec z miłością daje Ci dziś na nowo Jezusa jako ZBAWICIELA – Tego, który zapłacił śmiercią za Twoje grzechy, zadośćuczynił za Ciebie, usprawiedliwił Cię i pojednał z Ojcem! Dużo?
Ty jednak, oszukiwany podszeptami złego ducha, udowadniasz, że sam dasz radę. Przeliczasz swoje życie i pytasz: co z tego będę miał? Kłócisz się o miejsca, pierwszeństwo, stołki, „sprawiedliwość”…

A Jezus bierze Cię w obronę! Stawia Cię dziś przed wszystkimi i obejmuje Cię ramieniem jako ukochane dziecko Boga Ojca! Zaufaj tej prawdzie – jesteś dzieckiem ukochanym, masz Ojca w niebie! Jeśli uwierzysz, będziesz patrzył na siebie po Bożemu i nie będziesz miał potrzeby wywyższać się!

Chcesz być pierwszy w świecie Ewangelii Jezusa? Umocniony Jego Słowem dawaj innym doświadczać miłości Boga Ojca – bądź sługą, ostatnim ze wszystkich, otwartym na to, co słabe. Wstawiaj się za bezbronnymi i bierz ich w obronę, dawaj nadzieję!

Do posłuchania: www.przemyska.pl

Błogosławionej XXV Niedzieli Zwykłej! +

Ks. Robert Blama

1. czytanie (Mdr 2, 12. 17-20)

Jeśli sprawiedliwy jest synem Bożym, Bóg ujmie się za nim

Czytanie z Księgi Mądrości

Bezbożni mówili:

«Zróbmy zasadzkę na sprawiedliwego, bo nam niewygodny: sprzeciwia się naszemu działaniu, zarzuca nam przekraczanie Prawa, wypomina nam przekraczanie naszych zasad karności.

Zobaczmy, czy prawdziwe są jego słowa, wybadajmy, co będzie przy jego zgonie. Bo jeśli sprawiedliwy jest synem Bożym, Bóg ujmie się za nim i wyrwie go z rąk przeciwników.

Dotknijmy go obelgą i katuszą, by poznać jego łagodność i doświadczyć jego cierpliwości. Zasądźmy go na śmierć haniebną, bo – jak mówił – będzie ocalony».

Psalm (Ps 54 (53), 3-4. 5. 6 i 8 (R.: por. 6b))

Bóg podtrzymuje całe moje życie

Wybaw mnie, Boże, w imię Twoje, *
mocą swoją broń mojej sprawy.
Boże, słuchaj mojej modlitwy, *
nakłoń ucha na słowo ust moich.

Bóg podtrzymuje całe moje życie

Bo powstają przeciw mnie pyszni, *
gwałtownicy czyhają na moje życie.
Nie mają oni Boga *
przed swymi oczyma.

Bóg podtrzymuje całe moje życie

Oto mi Bóg dopomaga, *
Pan podtrzymuje me życie.
Będę Ci chętnie składać ofiarę *
i sławić Twe imię, bo jest dobre.

Bóg podtrzymuje całe moje życie

2. czytanie (Jk 3, 16 – 4, 3)

Źródłem niepokojów jest nieład wewnętrzny

Czytanie z Listu Świętego Jakuba Apostoła

Najmilsi:

Gdzie zazdrość i żądza sporu, tam też bezład i wszelki występek. Mądrość zaś zstępująca z góry jest przede wszystkim czysta, dalej – skłonna do zgody, ustępliwa, posłuszna, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, wolna od względów ludzkich i obłudy. Owoc zaś sprawiedliwości sieją w pokoju ci, którzy zaprowadzają pokój.

Skąd się biorą wojny i skąd kłótnie między wami? Nie skądinąd, tylko z waszych żądz, które walczą w członkach waszych. Pożądacie, a nie macie, żywicie morderczą zazdrość, a nie możecie osiągnąć. Prowadzicie walki i kłótnie, a nic nie posiadacie, gdyż się nie modlicie. Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie, starając się jedynie o zaspokojenie swych żądz.

Aklamacja (Por. 2 Tes 2, 14)

Alleluja, alleluja, alleluja

Bóg wezwał nas przez Ewangelię,
abyśmy dostąpili chwały Pana naszego, Jezusa Chrystusa.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (Mk 9, 30-37)

Druga zapowiedź męki i wezwanie do pokory

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Jezus i Jego uczniowie przemierzali Galileę, On jednak nie chciał, żeby ktoś o tym wiedział. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: «Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity, po trzech dniach zmartwychwstanie». Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się Go pytać.

Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był już w domu, zapytał ich: «O czym to rozprawialiście w drodze?» Lecz oni milczeli, w drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy.

On usiadł, przywołał Dwunastu i rzekł do nich: «Jeśli ktoś chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich». Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich: «Kto jedno z tych dzieci przyjmuje w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz Tego, który Mnie posłał».

23 września 2018|