XXIV Niedziela Zwykła

16 września 2018 r.

 1. Dzisiaj o godz. 1615 nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi. Serdecznie zapraszamy.
 1. „Bóg zapłać” Rodzinom, które w minionym tygodniu złożyły ofiarę na sprzątanie świątyni i kwiaty. W tym tygodniu prosimy o podjęcie zobowiązań wobec naszej świątyni mieszkańców z ul. Sierakowskiego 
 1. Taca dzisiejsza na potrzeby naszej świątyni, na zapłacenie ubezpieczenia. Dziękujemy wszystkim wiernym za ofiary składane na potrzeby naszej parafii. Dziękujemy Róży św. Agaty za ofiarę na kościół.
 1. Jutro tj. w poniedziałek po Mszy św. wieczornej wspólnota „Przyjaciele Oblubieńca” zaprasza na adorację Najświetszego Sakramentu w kościele.
 1. We wtorek święto św. Stanisława Kostki, patrona Polski i patrona dzieci i młodzieży. Zapraszamy dzieci i młodzież na Mszę św. o godz. 1800.
 1. W środę po Mszy św. wieczornej Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy z odczytaniem próśb i podziękowań.
 1. W piątek Święto św. Mateusza, apostoła i ewangelisty.
 1. W czwartek na wieczorną Mszę świętą o 1800 zapraszamy tych chłopców, którzy jako kandydaci na ministrantów chcą rozpocząć zaszczytną służbę przy ołtarzy dla Pana Jezusa. Po Mszy świętej spotkanie dla rodziców i chłopców z opiekunem Liturgicznej Służby Ołtarza ks. Pawłem Wota.
 1. W sobotę 22.09. po Mszy św. wieczornej nabożeństwo ku czci św. Rity, a po nim poświęcenie róż i ucałowanie jej relikwii.
 1. Spotkanie dzieci we wspólnocie „Betania” w sobotę o godz. 1000. Zapraszamy.
 1. Sanocki Dom Kultury zaprasza na XXVIII Festiwal im. Adama Didura, który odbędzie się w dniach 19 – 29 września. Szczegółowy program festiwalu na plakatach przed kościołem.
 1. Ministranci rozprowadzają prasę katolicką. Zachęcamy do lektury polecając „Niedzielę”, a w niej artykuł pt.: „Wiara Młodego Pokolenia”. Artykuł ukazuje opinie o polskiej młodzieży.

Intencje:
Bożemu Miłosierdziu polećmy naszych bliskich zmarłych.

Ewangelia (Mk 8, 27-35)

Zapowiedź męki Chrystusa

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów: «Za kogo uważają Mnie ludzie?»

Oni Mu odpowiedzieli: «Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków».

On ich zapytał: «A wy za kogo Mnie uważacie?»

Odpowiedział Mu Piotr: «Ty jesteś Mesjasz». Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o Nim nie mówili.

I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy wiele musi wycierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; że zostanie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. A mówił zupełnie otwarcie te słowa.

Wtedy Piotr wziął Go na bok i zaczął Go upominać. Lecz On obrócił się i patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra słowami: «Zejdź Mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku».

Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: «Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je».

Komentarz do Ewangelii

Mk 8, 27-35.

Bóg Ojciec kocha Cię dzisiaj – i ma plan na niebo dla Ciebie i każdego człowieka – dobrego i zlego!
Plan Boga to Jezus Chrystus – Mesjasz „rozpoznany” przez Piotra: Ten, który przyszedł, aby mocą swojego Słowa przemieniać Twoje życie i pokazać jak OJCIEC KOCHA Ciebie!

Jezus przyszedł i wydał się w ręce ludzi – w Twoje ręce! Chcesz Go? Potrzebujesz Go? Znasz Go? Kim On jest dziś dla Ciebie?

Droga chrześcijańskiego życia to droga relacji, droga bycia uczniem – Jezus jest Nauczycielem, a Ty uczniem!
Dlatego potrzebujesz słuchać Jego Słowa, aby poznawać Jezusowy sposób myślenia i patrzenia na świat, na bliskich, na to, co dzieje się wokół Ciebie; potrzebujesz chodzić za Nim, nie przed Nim!
Być uczniem = uznać, że On lepiej się zna na Twoim życiu! Jezu, ufam Tobie!

Do odsłuchania

Błogosławionej XXIV Niedzieli Zwykłej! +

Ks. Robert Blama

1. czytanie (Iz 50, 5-9a)

Bóg wspiera swego sługę w prześladowaniach

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Pan Bóg otworzył mi ucho, a ja się nie oparłem ani się nie cofnąłem. Podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym mi brodę. Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i opluciem.

Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi, dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam.

Blisko jest Ten, który mnie uniewinni. Kto się odważy toczyć spór ze mną? Wystąpmy razem! Kto jest moim oskarżycielem? Niech się zbliży do mnie!

Oto Pan Bóg mnie wspomaga. Któż mnie potępi?

Psalm (Ps 116A (114), 1b-2. 3-4. 5-6. 8-9 (R.: por. 9))

W krainie życia będę widział Boga
Albo: Alleluja

Miłuję Pana, albowiem usłyszał *
głos mego błagania,
bo skłonił ku mnie swe ucho *
w dniu, w którym wołałem.

W krainie życia będę widział Boga
Albo: Alleluja

Oplotły mnie więzy śmierci, †
dosięgły mnie pęta Otchłani, *
ogarnął mnie strach i udręka.
Ale wezwałem imienia Pana: *
«Panie, ratuj moje życie!»

W krainie życia będę widział Boga
Albo: Alleluja

Pan jest łaskawy i sprawiedliwy, *
Bóg nasz jest miłosierny.
Pan strzeże ludzi prostego serca: *
byłem w niedoli, a On mnie wybawił.

W krainie życia będę widział Boga
Albo: Alleluja

Uchronił bowiem moją duszę od śmierci, *
oczy od łez, nogi od upadku.
Będę chodził w obecności Pana *
w krainie żyjących.

W krainie życia będę widział Boga
Albo: Alleluja

2. czytanie (Jk 2, 14-18)

Wiara niepołączona z uczynkami jest martwa

Czytanie z Listu Świętego Jakuba Apostoła

Jaki z tego pożytek, bracia moi, skoro ktoś będzie utrzymywał, że wierzy, a nie będzie spełniał uczynków? Czy sama wiara zdoła go zbawić?

Jeśli na przykład brat lub siostra nie mają odzienia lub brak im codziennego chleba, a ktoś z was powie im: «Idźcie w pokoju, ogrzejcie się i najedzcie do syta!» – a nie dacie im tego, czego koniecznie potrzebują dla ciała – to na co się to przyda? Tak też i wiara, jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest sama w sobie.

Ale może ktoś powiedzieć: Ty masz wiarę, a ja spełniam uczynki. Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, to ja ci pokażę wiarę na podstawie moich uczynków.

Aklamacja (Ga 6, 14)

Alleluja, alleluja, alleluja

Nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego, Jezusa Chrystusa,
dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (Mk 8, 27-35)

Zapowiedź męki Chrystusa

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów: «Za kogo uważają Mnie ludzie?»

Oni Mu odpowiedzieli: «Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków».

On ich zapytał: «A wy za kogo Mnie uważacie?»

Odpowiedział Mu Piotr: «Ty jesteś Mesjasz». Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o Nim nie mówili.

I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy wiele musi wycierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; że zostanie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. A mówił zupełnie otwarcie te słowa.

Wtedy Piotr wziął Go na bok i zaczął Go upominać. Lecz On obrócił się i patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra słowami: «Zejdź Mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku».

Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: «Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je».

15 września 2018|