XXII Niedziela zwykła

30.08.2020 r.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 1. O godz. 1830 nabożeństwo dziękczynne za czas wakacji z prośbą o Boże błogosławieństwo dla dzieci i młodzieży na czas nowego roku szkolnego. Msza Święta wieczorna o godz. 1900. Od przyszłej niedzieli Msza wieczorna o godz. 1700.
 1. Jutro okazja do skorzystania z sakramentu pokuty przed rozpoczynającym się nowym rokiem szkolnym.
 1. We wtorek rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Msza Święta o godz. 800 a do udziału w niej serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież wraz z Rodzicami i wszystkimi, którym leży na sercu sprawa wychowania oraz rozwój edukacji. Na stronach internetowych poszczególnych szkół znajduje się porządek rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Warto się nim zapoznać. We wtorek wieczorem nabożeństwo do św. Antoniego z odczytaniem próśb i podziękowań.
 1. W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy z odczytaniem próśb i podziękowań.
 1. W pierwszy czwartek miesiąca w sposób szczególny pamiętamy o nowych i świętych powołaniach. Tego dnia okazja do skorzystania z sakramentu pokuty.
 1. W pierwszy piątek miesiąca okazja do oczyszczenia serca w sakramencie pokuty od godz. 1530. Msze Święte tego dnia o godz. 1600 oraz 1800. Po Mszy Świętej o godz. 1800 nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa.
 1. W związku z nieco innym funkcjonowaniem szkoły w tym czasie oraz rozkładem zajęć lekcyjnych księża udadzą się z posługą do chorych w pierwszą sobotę miesiąca od godz. 800.
 1. W pierwszą sobotę miesiąca kolejne nabożeństwo fatimskie wynagradzające za grzechy i zniewagi wyrządzone Niepokalanemu Sercu NMP wraz z procesją wokół kościoła.
 1. W przyszłą niedzielę gościć będziemy w naszej wspólnocie Antoniego Michnomisjonarza w Ekwadorze. Wygłosi okolicznościowe słowo Boże. My natomiast zechciejmy wspomóc świat misyjny ofiarą do puszek. O godz. 1530 spotkanie z ks. Antonim także w dolnym kościele podczas, którego podzieli się doświadczeniem pracy misyjnej.
 1. „Bóg zapłać” Rodzinom, które składają ofiary na kwiaty i sprzątanie kościoła. W tym tygodniu prosimy o podjęcie zobowiązań wobec naszej świątyni mieszkańców z  Sadowej 15, klatka III i IV. Dziękujemy także za ofiary składane na organy.
 1. Na stronie internetowej naszej parafii oraz w gablocie przed kościołem informacja o biegu ze św. Maksymilianem w 100 Rocznicę Bitwy warszawskiej.
 1. W ubiegłym tygodniu pożegnaliśmy w naszej wspólnocie + Annę Wojnarowską. Polećmy Ją miłosierdziu Bożemu. „Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie…” 
 1. Wszystkim tutaj zgromadzonym życzymy spokojnej niedzieli i udzielamy Bożego błogosławieństwa.

Ewangelia (Mt 16, 21-27)

Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi udać się do Jerozolimy i wiele wycierpieć od starszych i arcykapłanów oraz uczonych w Piśmie; że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął Go na bok i począł robić Mu wyrzuty: «Panie, niech Cię Bóg broni! Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie». Lecz On odwrócił się i rzekł do Piotra: «Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku».

Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: «Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę?

Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi i wtedy odda każdemu według jego postępowania».

Komentarz do Ewangelii

Będę wpatrywał się w Jezusa, który zmierza do Jerozolimy
świadomy tego, że wiele tam wycierpi. Wie, że apostołom nie
będzie łatwo przyjąć tej prawdy. Przygotowuje ich do tego.
Do jakiego Jezusa modlę się najczęściej? Czy bliska jest mi
twarz Jezusa umęczonego? Jak często praktykuję adorację
krzyża, medytację Męki Pańskiej, Drogę krzyżową?
Popatrzę na reakcję Piotra, gdy słucha Jezusa zapowiadającego
swoją mękę. Wyobrażę sobie jego twarz, oczy, wewnętrzny
bunt. Bierze Jezusa na bok i upomina Go (w. 22).
Czy widzę jakieś podobieństwo do Piotra w moich reakcjach,
gdy nagle dotyka mnie cierpienie? Przywołam różne sytuacje
z mojego życia, gdy niespodziewanie dotknęło mnie jakieś
nieszczęście. Jak się wtedy zachowywałem?
Spróbuję być szczery i otwarty jak Piotr. Wyznam Jezusowi
moje trudności i opory w przyjmowaniu cierpienia. Powiem
Mu o cierpieniu, którego lękam się najbardziej (w. 23).
Jezus przypomina mi, że przyjaźń z Nim pociąga za sobą
cierpienie i wyrzeczenia (w. 24-25). Jakie uczucia budzą się
we mnie, gdy słucham tych słów? Oddam Mu wszystkie moje
opory i lęki, aby je przemieniał w ofi arę dla Niego.
Jezus uświadamia mi bezcenną wartość mojej duszy. Posiadać
czystą duszę, znaczy więcej niż posiąść cały świat (w. 26). Czy
troszczę się o trwanie w łasce uświęcającej? Jaki jest obecny
stan mojej duszy? Co czuję, słuchając słów Jezusa o sądzie
ostatecznym (w. 27)?
W pokornej modlitwie poproszę o dar nieustannego trwania
w łasce uświęcającej i o dobrą śmierć. Będę powtarzał z żarliwym
sercem: „Nie pozwól mi nigdy utracić Twojej łaski!”.

Krzysztof Wons SDS/Salwator

1. czytanie (Jr 20, 7-9)

Prorok poddany próbie

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza

Uwiodłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem się uwieść; ujarzmiłeś mnie i przemogłeś. Stałem się codziennym pośmiewiskiem, wszyscy mi urągają. Albowiem ilekroć mam zabierać głos, muszę obwieszczać: «Gwałt i ruina!» Tak, słowo Pańskie stało się dla mnie codzienną zniewagą i pośmiewiskiem.

I powiedziałem sobie: Nie będę Go już wspominał ani mówił w Jego imię! Ale wtedy zaczął trawić moje serce jakby ogień, żarzący się w moim ciele. Czyniłem wysiłki, by go stłumić, lecz nie potrafiłem.

Psalm (Ps 63 (62), 2. 3-4. 5-6. 8-9 (R.: por. 2ab))

Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza

Boże, mój Boże, szukam Ciebie *
i pragnie Ciebie moja dusza.
Ciało moje tęskni za Tobą *
jak zeschła ziemia łaknąca wody.

Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza

Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni, *
by ujrzeć Twą potęgę i chwałę.
Twoja łaska jest cenniejsza od życia, *
więc sławić Cię będą moje wargi.

Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza

Będę Cię wielbił przez całe me życie *
i wzniosę ręce w imię Twoje.
Moja dusza syci się obficie, *
a usta Cię wielbią radosnymi wargami.

Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza

Bo stałeś się dla mnie pomocą *
i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie:
Do Ciebie lgnie moja dusza, *
prawica Twoja mnie wspiera.

Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza

2. czytanie (Rz 12, 1-2)

Rozumna służba Boża

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu miłą, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu miłe i co doskonałe.

Aklamacja (Por. Ef 1, 17-18)

Alleluja, alleluja, alleluja

Niech Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa, przeniknie nasze serca swoim światłem,
abyśmy wiedzieli, czym jest nadzieja naszego powołania.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (Mt 16, 21-27)

Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi udać się do Jerozolimy i wiele wycierpieć od starszych i arcykapłanów oraz uczonych w Piśmie; że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął Go na bok i począł robić Mu wyrzuty: «Panie, niech Cię Bóg broni! Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie». Lecz On odwrócił się i rzekł do Piotra: «Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku».

Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: «Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę?

Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi i wtedy odda każdemu według jego postępowania».

31 sierpnia 2020|