XX Niedziela Zwykła

18.08.2019 r.

 1. W dniu dzisiejszym swoją posługę w naszej parafii rozpoczyna nowy Ks. Proboszcz, Ks. Jacek Michno, którego serdecznie witamy. Księże Jacku, życzymy Ci obfitości Bożych darów potrzebnych do prowadzenia do Boga powierzonych Ci ludzi. Bądź nam dobrym pasterzem według Serca Jezusowego, a św. Jacek, Twój Patron, niech wraz Matką Najświętszą mają Cię w Swojej opiece.
 2. Również dzisiaj, swoją posługę w naszej parafii kończy ks. Maksymilian Lorens, który odchodzi do parafii Sanok-Dąbrówka. Księże Maksymilianie, dziękujemy za Twoją gorliwą posługę, sprawowane sakramenty i głoszone Słowo. Szczęść Boże!
 3. Dziś nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi o godz. 1815. Serdecznie zapraszamy. Msza święta wieczorna o godz. 1900.
 4. „Bóg zapłać” Rodzinom, które w minionym tygodniu złożyły ofiarę na sprzątanie świątyni. W tym tygodniu prosimy o podjęcie zobowiązań wobec naszej świątyni mieszkańców z Langiewicza 7 kl. III i IV.
 5. Dziękujemy za ofiary składane na nowe organy. Bóg zapłać! Dzisiejsza składka na budowę nowych organów. Blankiety na wpłaty na organy u ministrantów przy gazetach. Dziękujemy Róży św. Stanisława Kostki za ofiarę na budowę organów.
 6. Po dłuższej przerwie Wspólnota „Przyjaciele Oblubieńca” będzie mieć swoje spotkanie w poniedziałek po Mszy św. wieczornej w dolnym kościele.
 7. We wtorek po Mszy św. wieczornej nabożeństwo do św. Antoniego z odczytaniem próśb i podziękowań.
 8. W środę po Mszy Świętej wieczornej Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy z odczytaniem próśb i podziękowań.
 9. W czwartek, 22 sierpnia, po Mszy św. wieczornej nabożeństwo ku czci św. Rity z odczytaniem próśb i podziękowaniem i poświęceniem róż. Serdecznie zapraszamy.
 10. Są jeszcze wolne miejsca na pielgrzymkę do Włoch w dniach 11 – 20 października. Potwierdzeniem uczestnictwa w pielgrzymce jest wpłacenie zaliczki w wysokości 700 zł. 380 euro płatne w dniu wyjazdu. Decyduje kolejność zgłoszeń. Program i więcej informacji w zakrystii.
 11. Ministranci rozprowadzają prasę katolicką. Zachęcamy do lektury polecając „Niedzielę” i „Gościa Niedzielnego”.

Módlmy się w intencji naszych bliskich zmarłych:
Wieczne odpoczywanie…

Ewangelia (Łk 12, 49-53)

Ewangelia powodem rozłamu

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże pragnę, ażeby już zapłonął. Chrzest mam przyjąć, i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie.

Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam. Odtąd bowiem pięcioro będzie podzielonych w jednym domu: troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje przeciw trojgu; ojciec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu; matka przeciw córce, a córka przeciw matce; teściowa przeciw synowej, a synowa przeciw teściowej».

Komentarz do Ewangelii

Jezus zwierza się uczniom ze swoich głębokich pragnień. Pragnienie wypełnienia powołania jest w Nim tak silne, że odczuwa „zniecierpliwienie” i udrękę (ww. 49-50).

Jak przeżywam moje życiowe powołanie? Czy jest we mnie głębokie pragnienie jego wypełnienia? Co mogę powiedzieć dzisiaj o gorliwości w pełnieniu mojego powołania? Porozmawiam o tym szczerze z Jezusem. Będę Go usilnie prosił, aby przeniknął mnie tym samym pragnieniem żarliwości, jakie było w Nim.

Zwrócę uwagę na zdeterminowanie i moc, z jaką mówi o swojej misji (w. 51-52). Jest świadomy tego, że Ewangelia, którą głosi, nie będzie popularna. Dla wielu stanie się źródłem niepokoju, a nawet początkiem podziałów wśród najbliższych. Przypomnę sobie zwykłe sytuacje z codzienności, w których miałem opowiedzieć się po stronie Jezusa i Ewangelii? Jak się wtedy zachowywałem?

Które wymagania Jezusa najbardziej niepokoją i dzielą moje serce? Wyznam szczerze Jezusowi moje niepokoje i rozterki.

Jezus zaświadcza i uprzedza, że głoszenie Ewangelii z mocą i żarliwością będzie jak ogień rzucony na ziemię. Moja żarliwość będzie budziła żarliwość w innych. Moja obojętność będzie zarażała innych przeciętnością. Poproszę Jezusa o zdecydowanie w świadczeniu o Ewangelii.

Jezus przypomina mi, że nie ma „trzeciej drogi”. Albo opowiem się za Jezusem, odrzucając podobnie jak On kompromisy i przeciętność, albo Go odrzucę. Poproszę Jezusa, aby pomógł mi demaskować w sobie wszelkie postawy letniości i kompromisów. Zawierzę Mu swoje powołanie. Poproszę, aby rozpalił je na nowo ogniem swojej żarliwości.

Krzysztof Wons SDS/Salwator

1. czytanie (Jr 38, 4-6. 8-10)

Bóg czuwa nad Jeremiaszem

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza

W czasie oblężenia Jerozolimy przywódcy, którzy trzymali Jeremiasza w więzieniu, powiedzieli do króla: «Niech umrze ten człowiek, bo naprawdę obezwładnia on ręce żołnierzy, którzy pozostali w tym mieście, i ręce całego ludu, gdy mówi do nich podobne słowa. Człowiek ten nie szuka przecież pomyślności dla tego ludu, lecz nieszczęścia».

Król Sedecjasz odrzekł: «Oto jest w waszych rękach!» Nie mógł bowiem król nic uczynić przeciw nim. Wzięli więc Jeremiasza i wtrącili go, spuszczając na linach, do cysterny Malkiasza, syna królewskiego, która się znajdowała na dziedzińcu wartowni. W cysternie zaś nie było wody, lecz błoto; zanurzył się więc Jeremiasz w błocie.

Ebedmelek wyszedł z domu królewskiego i rzekł do króla: «Panie mój, królu! Źle zrobili ci ludzie, tak postępując z prorokiem Jeremiaszem i wrzucając go do cysterny. Przecież umrze z głodu w tym miejscu, zwłaszcza że nie ma już chleba w mieście».

Rozkazał król Kuszycie Ebedmelekowi: «Weź sobie stąd trzech ludzi i wyciągnij proroka Jeremiasza z cysterny, zanim umrze».

Psalm (Ps 40 (39), 2-3. 4. 18 (R.: por. 14b))

Panie, mój Boże, pośpiesz mi z pomocą

Z nadzieją czekałem na Pana, †
a On pochylił się nade mną *
i wysłuchał mego wołania.
Wydobył mnie z dołu zagłady, z błotnego grzęzawiska, †
stopy moje postawił na skale *
i umocnił moje kroki.

Panie, mój Boże, pośpiesz mi z pomocą

Włożył mi w usta pieśń nową, *
śpiew dla naszego Boga.
Wielu to ujrzy i przejmie ich trwoga, *
i zaufają Panu.

Panie, mój Boże, pośpiesz mi z pomocą

Ja zaś jestem ubogi i nędzny, *
ale Pan troszczy się o mnie.
Ty jesteś moim wspomożycielem i wybawcą, *
Boże mój, nie zwlekaj!

Panie, mój Boże, pośpiesz mi z pomocą

2. czytanie (Hbr 12, 1-4)

Wytrwanie w wierze

Czytanie z Listu do Hebrajczyków

Bracia:

Mając dokoła siebie takie mnóstwo świadków, zrzuciwszy wszelki ciężar, a przede wszystkim grzech, który nas łatwo zwodzi, biegnijmy wytrwale w wyznaczonych nam zawodach. Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala.

On to zamiast radości, którą Mu obiecywano, przecierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i zasiadł po prawicy na tronie Boga. Zważcie więc na Tego, który ze strony grzeszników tak wielką wycierpiał wrogość wobec siebie, abyście nie ustawali, załamani na duchu. Jeszcze nie opieraliście się aż do krwi, walcząc przeciw grzechowi.

Aklamacja (Por. J 10, 27)

Alleluja, alleluja, alleluja

Moje owce słuchają mego głosu,
Ja znam je, a one idą za Mną.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (Łk 12, 49-53)

Ewangelia powodem rozłamu

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże pragnę, ażeby już zapłonął. Chrzest mam przyjąć, i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie.

Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam. Odtąd bowiem pięcioro będzie podzielonych w jednym domu: troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje przeciw trojgu; ojciec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu; matka przeciw córce, a córka przeciw matce; teściowa przeciw synowej, a synowa przeciw teściowej».

17 sierpnia 2019|