XVIII Niedziela Zwykła

5 sierpnia 2018 r.

  1. Dzisiaj o godz. 1815 Nabożeństwo Różańcowe i zmiana tajemnic. Serdecznie zapraszamy.
  1. „Bóg zapłać” Rodzinom, które w minionym tygodniu złożyły ofiarę na sprzątanie świątyni i kwiaty. W tym tygodniu prosimy o podjęcie zobowiązań wobec naszej świątyni mieszkańców z ul. Jana Pawła II 41 kl. III i IV. Dziękujemy wszystkim wiernym za ofiary składane na potrzeby naszej parafii. Dziękujemy Róży św. Teresy od Krzyża za ofiarę na potrzeby świątyni. Dziś taca mszalna na potrzeby Archidiecezji.
  1. Jutro Święto Przemienienia Pańskiego. Odpust w sanockiej Farze. Suma o godz. 1100. Zapraszamy do udziału w imieniu Ks. Dziekana dr Andrzeja Skiby.
  1. W środę po Mszy Świętej wieczornej Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy z odczytaniem próśb i podziękowań.
  1. We czwartek święto św. Teresy Benedykty od Krzyża, dziewicy i męczennicy, patronki Europy.
  1. W piątek święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika.
  1. Parafia NSPJ w Sanoku zaprasza na pieszą pielgrzymkę do Kalwarii Pacławskiej. Początek pielgrzymowania 11 sierpnia o godz. 620. Szczegóły na tablicy ogłoszeń.
  1. Nasza parafia organizuje pielgrzymkę do Kalisza, Lichenia, Torunia w dniach 28 – 30 września. Zapisy w zakrystii. Koszt pielgrzymki 270 zł płatne przy zapisie.
  1. Ministranci rozprowadzają prasę katolicką. Zachęcamy do lektury polecając „Niedzielę” a w niej artykuł pt.: „Przemienienie Pańskie – prawdziwa tajemnica światła”.

Intencje:

Msza o Boże błog., zdrowie i dobre wyniki badań dla Urszuli Winnickiej
– wtorek, 7.08.2018r., g. 1800,

Msza św. o Boże błog. dla Róży św. Teresy Benedykty i życie wieczne dla zmarłych sióstr
– czwartek, 9.08.2018r. o godz. 630.

 Bożemu Miłosierdziu polećmy naszych bliskich zmarłych.
W tym tygodniu zmarli w naszej parafii:
śp. Tadeusz Woźny z ul. Sadowej,
śp. Emilia Kordys-Nowak z ul. Gorazdowskiego,
śp. Irena Smarzewska z ul. Białogórskiej,
śp. Ewa Pilszak z ul. Cegielnianej,
śp. Marcin Bielec z ul. Młynarskiej,
śp. Janina Nasiadka z ul. Langiewicza.
Wieczne odpoczywanie…

Ewangelia (J 6, 24-35)

Kto przychodzi do Chrystusa, nie będzie łaknął

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że na brzegu jeziora nie ma Jezusa ani Jego uczniów, wsiedli do łodzi, dotarli do Kafarnaum i tam szukali Jezusa. Gdy zaś odnaleźli Go na przeciwległym brzegu, rzekli do Niego: «Rabbi, kiedy tu przybyłeś?»

W odpowiedzi rzekł im Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Szukacie Mnie nie dlatego, że widzieliście znaki, ale dlatego, że jedliście chleb do syta. Zabiegajcie nie o ten pokarm, który niszczeje, ale o ten, który trwa na życie wieczne, a który da wam Syn Człowieczy; Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec».

Oni zaś rzekli do Niego: «Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boga?»

Jezus, odpowiadając, rzekł do nich: «Na tym polega dzieło Boga, abyście wierzyli w Tego, którego On posłał».

Rzekli do Niego: «Jaki więc Ty uczynisz znak, abyśmy go zobaczyli i Tobie uwierzyli? Cóż zdziałasz? Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano: „Dał im do jedzenia chleb z nieba”».

Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój daje wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chlebem Bożym jest Ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu».

Rzekli więc do Niego: «Panie, dawaj nam zawsze ten chleb!»

Odpowiedział im Jezus: «Ja jestem chlebem życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie».

Komentarz do Ewangelii

J 6, 24-35.

Jezus daje Ci dziś Słowo, które jest pokarmem i odpowiedzią na Twoje GŁODY i TĘSKNOTY!
Pyta Cię: Czego i gdzie szukasz? Za czym tak usilnie biegasz? Na co tracisz czas, pieniądze, zdrowie? Kogo słuchasz, co oglądasz, jakie prowadzisz rozmowy…
Krótko – CZYM KARMISZ Twoją duszę?

On wie, że tak naprawdę, w tym wszystkim, za czym tak usilnie się uganiasz jest TWOJE PRAGNIENIE BOGA! Tęsknota za Jego bliskością, sprawiedliwością, przebaczeniem, uzdrowieniem.

Jezus wychodzi dziś na przeciw Twoim tęsknotom i mówi: „Troszcz się nie o ten pokarm, który ginie” – młodość, bogactwo, zdrowie, uznanie u ludzi…

Troszcz się bardziej o pokarm, „który trwa na życie wieczne, a który da Syn Człowieczy”. W tym darze masz całego Chrystusa!

Eucharystia jest pokarmem, który zaspakaja prawdziwie nasze głody! Jest odpowiedzią na bezsilność, choroby, grzechy. Zaufaj Bogu, chciej karmić się Nim C! ODZIENNIE -Jego Słowem, modlitwą, Komunią, abyś widział sens życia w Jezusie!

PODEJMIJ DZIŚ DECYZJĘ WIARY i zawołaj do Jezusa: Jezu! Wierzę, że Ty jesteś chlebem życia! Mojego życia!

Błogosławionej XVIII Niedzieli Okresu Zwykłego! +

Więcej do odsłuchania tutaj

Ks. Robert Blama

1. czytanie (Wj 16, 2-4. 12-15)

Bóg daje cudowny pokarm

Czytanie z Księgi Wyjścia

Na pustyni całe zgromadzenie Izraelitów zaczęło szemrać przeciw Mojżeszowi i przeciw Aaronowi. Izraelici mówili im: «Obyśmy pomarli z ręki Pana w ziemi egipskiej, gdzie zasiadaliśmy przed garnkami mięsa i jadaliśmy chleb do syta! Wyprowadziliście nas na tę pustynię, aby głodem zamorzyć całą tę rzeszę».

Pan powiedział wówczas do Mojżesza: «Oto ześlę wam chleb z nieba, jak deszcz. I będzie wychodził lud, i każdego dnia będzie zbierał według potrzeby dziennej. Chcę ich także doświadczyć, czy pójdą za moimi rozkazami czy też nie».

«Słyszałem szemranie Izraelitów. Powiedz im tak: O zmierzchu będziecie jeść mięso, a rano nasycicie się chlebem. Poznacie wtedy, że Ja, Pan, jestem waszym Bogiem».

Rzeczywiście wieczorem przyleciały przepiórki i pokryły obóz, a nazajutrz rano warstwa rosy leżała dokoła obozu. Gdy się warstwa rosy uniosła ku górze, wówczas na pustyni leżało coś drobnego, ziarnistego, niby szron na ziemi.

Na widok tego Izraelici pytali się wzajemnie: «Co to jest?» – gdyż nie wiedzieli, co to było.

Wtedy powiedział do nich Mojżesz: «To jest chleb, który daje wam Pan na pokarm».

Psalm (Ps 78 (77), 3 i 4bc. 23-24. 25 i 54 (R.: por. 24b))

Pokarmem z nieba Pan swój lud obdarzył

To, co usłyszeliśmy i poznaliśmy, *
i co nam opowiedzieli nasi ojcowie,
opowiemy przyszłemu pokoleniu, *
chwałę Pana i Jego potęgę.

Pokarmem z nieba Pan swój lud obdarzył

On z góry wydał rozkaz chmurom *
i bramę nieba otworzył.
Jak deszcz spuścił mannę do jedzenia, *
podarował im chleb niebieski.

Pokarmem z nieba Pan swój lud obdarzył

Spożywał człowiek chleb aniołów, *
Bóg zesłał im pokarm do syta.
Wprowadził ich do ziemi swej świętej, *
na górę, którą zdobyła Jego prawica.

Pokarmem z nieba Pan swój lud obdarzył

2. czytanie (Ef 4, 17. 20-24)

Przyoblec się w człowieka nowego

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Efezjan

Bracia:

To mówię i zaklinam się na Pana, abyście już nie postępowali tak, jak postępują poganie z ich próżnym myśleniem.

Wy zaś nie tak nauczyliście się Chrystusa. Słyszeliście przecież o Nim i zostaliście pouczeni w Nim, zgodnie z prawdą, jaka jest w Jezusie, że – co się tyczy poprzedniego sposobu życia – trzeba porzucić dawnego człowieka, który ulega zepsuciu na skutek zwodniczych żądz, odnawiać się duchem w waszym myśleniu i przyoblec się w człowieka nowego, stworzonego na obraz Boga, w sprawiedliwości i prawdziwej świętości.

Aklamacja (Mt 4, 4b)

Alleluja, alleluja, alleluja

Nie samym chlebem żyje człowiek,
lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (J 6, 24-35)

Kto przychodzi do Chrystusa, nie będzie łaknął

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że na brzegu jeziora nie ma Jezusa ani Jego uczniów, wsiedli do łodzi, dotarli do Kafarnaum i tam szukali Jezusa. Gdy zaś odnaleźli Go na przeciwległym brzegu, rzekli do Niego: «Rabbi, kiedy tu przybyłeś?»

W odpowiedzi rzekł im Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Szukacie Mnie nie dlatego, że widzieliście znaki, ale dlatego, że jedliście chleb do syta. Zabiegajcie nie o ten pokarm, który niszczeje, ale o ten, który trwa na życie wieczne, a który da wam Syn Człowieczy; Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec».

Oni zaś rzekli do Niego: «Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boga?»

Jezus, odpowiadając, rzekł do nich: «Na tym polega dzieło Boga, abyście wierzyli w Tego, którego On posłał».

Rzekli do Niego: «Jaki więc Ty uczynisz znak, abyśmy go zobaczyli i Tobie uwierzyli? Cóż zdziałasz? Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano: „Dał im do jedzenia chleb z nieba”».

Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój daje wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chlebem Bożym jest Ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu».

Rzekli więc do Niego: «Panie, dawaj nam zawsze ten chleb!»

Odpowiedział im Jezus: «Ja jestem chlebem życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie».

5 sierpnia 2018|