XIV Niedziela Zwykła

8 lipiec 2018 r. 

  1. Dzisiaj przypada liturgiczne wspomnienie św. Jana z Dukli. Przez wstawiennictwo świętego patrona módlmy się w intencji naszej archidiecezji.
  1. Nabożeństwo koronki do Bożego miłosierdzia dzisiaj o godz. 1815.
  1. „Bóg zapłać” Rodzinom, które w minionym tygodniu złożyły ofiarę na sprzątanie świątyni. W tym tygodniu prosimy o podjęcie zobowiązań wobec naszej świątyni mieszkańców z Jana Pawła II 47 kl. III i IV. Dziękujemy wszystkim wiernym za ofiary składane na potrzeby parafii. W następną niedzielę składka będzie przeznaczona na potrzeby naszego kościoła.
  1. W środę po Mszy Świętej wieczornej Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy z odczytaniem próśb i podziękowań. W środę obchodzimy także święto św. Benedykta, opata i patrona Europy.
  1. Wieczór Miłosierdzia w ośrodku Caritas w Zboiskach w dniu 13 lipca 2018 r. 
  1. Ministranci rozprowadzają prasę katolicką. Zachęcamy do lektury polecając w „Niedzieli” artykuł pt. „Bezcenny wspólny stół”, w którym przedstawiony jest męski, ojcowski punkt widzenia na tworzenie wspólnoty rodzinnej. 

Bożemu Miłosierdziu polećmy naszych bliskich zmarłych.
W minionym tygodniu w naszej parafii zmarł:
śp. Józef Antoni Dąbrowski z ul. Cegielnianej.
Wieczne odpoczywanie…

Ewangelia (Mk 6, 1-6)

Jezus lekceważony w Nazarecie

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta. A towarzyszyli Mu Jego uczniowie. Gdy zaś nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze; a wielu, przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem: «Skąd to u Niego? I co to za mądrość, która Mu jest dana? I takie cuda dzieją się przez Jego ręce! Czy nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także Jego siostry?» I powątpiewali o Nim.

A Jezus mówił im: «Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony».

I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał.

Komentarz do Ewangelii

Ez 2, 2-5. Mk 6, 1-6.

Słowo ogłasza dziś Tobie Dobrą Nowinę: BÓG JEST i zbawia! Tym, który świadczy o tej prawdzie jest PROROK!

PROROK BOGA, TO wcale nie ten, który przewiduje przyszłość, ale TEN, KTÓRY PRAWDZIWIE oczami Bożymi WIDZI TERAŹNIEJSZOŚĆ! Patrzy na dzisiejszą rzeczywistość i w każdej sytuacji – Ojczyzny, rodziny, pracy, osobistej – ma odniesienie do Boga! INTERPRETUJE WYDARZENIA W KONTEKŚCIE CAŁEJ HISTORII ZBAWIENIA!

Potrzebujemy proroków, którzy mówią i działają w Imieniu Boga! Bo często jesteśmy głusi, ślepi, odrętwieni i senni. Potrzebujemy przebudzenia!!!

W twardych sercach Izraelitów – i w Twoim? – często rodzi się opór, bunt, egoizm, niechęć do uznania swego złego postępowania – z lęku przed nawróceniem! Bóg ciągle wzbudza proroków, którzy wołają: jest Bóg i pragnie Cię ocalić!

Jezus jest z nami i pośród nas – jako Ukrzyżowany i Zmartwychwstały – żyje, dzia! ła i czeka, byś nieustannie korzystał z Jego obecności i mocy! „Cuda dzieją się przez Jego ręce”!

Więcej do posłuchania na: www.przemyska.pl

Błogosławionej XIV Niedzieli Okresu Zwykłego! +

Ks. Robert Blama

1. czytanie (Ez 2, 2-5)

Powołanie proroka

Czytanie z Księgi proroka Ezechiela

Wstąpił we mnie duch, gdy do mnie mówił, i postawił mnie na nogi; potem słuchałem Tego, który do mnie mówił. Powiedział mi:

«Synu człowieczy, posyłam cię do synów Izraela, do ludu buntowników, którzy Mi się sprzeciwili. Oni i przodkowie ich występowali przeciwko Mnie aż do dnia dzisiejszego. To ludzie o bezczelnych twarzach i zatwardziałych sercach; posyłam cię do nich, abyś im powiedział: Tak mówi Pan Bóg. A oni, czy będą słuchać, czy też zaprzestaną – są bowiem ludem opornym – przecież będą wiedzieli, że prorok jest wśród nich».

Psalm (Ps 123 (122), 1b-2. 3-4 (R.: por. 1b))

Do Ciebie, Boże, wznoszę moje oczy

Do Ciebie wznoszę oczy, który mieszkasz w niebie. †
Jak oczy sług są zwrócone na ręce ich panów, *
jak oczy służebnicy na ręce jej pani,
tak oczy nasze ku Panu, Bogu naszemu, *
dopóki się nie zmiłuje nad nami.

Do Ciebie, Boże, wznoszę moje oczy

Zmiłuj się nad nami, zmiłuj się, Panie, *
bo mamy już dosyć pogardy.
Ponad miarę nasza dusza jest nasycona *
szyderstwem zarozumialców i pysznych pogardą.

Do Ciebie, Boże, wznoszę moje oczy

2. czytanie (2 Kor 12, 7-10)

Paweł chlubi się ze swoich słabości

Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:

Aby nie wynosił mnie zbytnio ogrom objawień, dany mi został oścień dla ciała, wysłannik Szatana, aby mnie policzkował – żebym się nie unosił pychą. Dlatego trzykrotnie prosiłem Pana, aby odszedł ode mnie, lecz mi powiedział: «Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali».

Najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa. Dlatego mam upodobanie w moich słabościach, w obelgach, w niedostatkach, w prześladowaniach, w uciskach z powodu Chrystusa. Albowiem ilekroć niedomagam, tylekroć jestem mocny.

Aklamacja (Por. Łk 4, 18)

Alleluja, alleluja, alleluja

Pan posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę,
więźniom głosił wolność.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (Mk 6, 1-6)

Jezus lekceważony w Nazarecie

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta. A towarzyszyli Mu Jego uczniowie. Gdy zaś nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze; a wielu, przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem: «Skąd to u Niego? I co to za mądrość, która Mu jest dana? I takie cuda dzieją się przez Jego ręce! Czy nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także Jego siostry?» I powątpiewali o Nim.

A Jezus mówił im: «Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony».

I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał.

8 lipca 2018|