XIV NIEDZIELA ZWYKŁA

06 lipca 2014 roku; XIV NIEDZIELA ZWYKŁA                            

 1. Od dzisiejszej niedzieli przez okres wakacji wieczorna Msza św. w niedziele o godz. 1900.
 2. Dziś nabożeństwo różańcowe i zmiana tajemnic o godz. 1815.
 3. Bóg zapłać rodzinom, które złożyły ofiarę na sprzątanie świątyni w minionym tygodniu oraz na jej wystrój. W tym tygodniu prosimy o podjęcie zobowiązań wobec naszej świątyni mieszkańców z ul. Cegielnianej 62. Składamy podziękowanie za ofiary składane na potrzeby parafii na tacę i od rodzin w kopertach. Dzisiejsza taca przeznaczona jest na potrzeby seminarium duchownego w Przemyślu.
 4. We wtorek wspominamy św. Jana z Dukli, patrona archidiecezji, w piątek św. Benedykta, Patrona Europy.
 5. We środę nowenna do M. B. Nieust. Pomocy z odczytaniem próśb i podziękowań składanych przez wiernych.
 6. We czwartek od godz. 1700 wystawienie Najśw. Sakramentu do prywatnej adoracji.
 7. Przed świątynią ministranci rozprowadzają gazety katolickie. W „Niedzieli” polecamy artykuł pt. „Jak władza bała się papieża”.
 8. Komunikat Przewodniczącego Rady ds. Rodziny KEP: Bpa Jana Wątroby.
  W ostatnim czasie obserwujemy z niepokojem, że wiele grup społecznych w imię źle pojętego pluralizmu i rozdziału Kościoła od Państwa, odmawia ludziom wyznającym wartości chrześcijańskie gwarantowanej im przez prawo naturalne i Konstytucję RP wolności sumienia. Próba przeciwdziałania wobec tej sytuacji jest obywatelski projekt ustawodawczy określany w skrócie, jako „klauzula sumienia pacjenta”. Pacjenci wyrażają wprost potrzebę posiadania informacji o tym, jakie standardy moralne obowiązują w danej placówce medycznej. Tak jak pracownicy służby zdrowia mają prawo odmówić uczestnictwa w czynnościach sprzecznych z ich sumieniem, tak pacjenci mają prawo wyboru placówki pod kątem odpowiadających im standardów moralnych. Zwracam się do wszystkich ludzi dobrej woli z gorącą prośbą o pomoc w zebraniu podpisów pod tym projektem. Nie pozwólmy, aby ludzie wierzący musieli leczyć się w placówkach, w których morduje się dzieci nienarodzone. Podpisany bp Jan Wątroba. W naszej Parafii będziemy zbierać podpisy w przyszłą Niedzielę, tj. 13 lipca. Proszę zabrać ze sobą numer Pesel.

Intencje:

 • Msza św. w int. Akcji Katolickiej 10.07. o godz. 1800.

W minionym tygodniu w naszej parafii zmarł: śp. Tadeusz Garb z ul. Traugutta. Wieczne odpoczywanie. …

5 lipca 2014|