XII NIEDZIELA ZWYKŁA

Ogłoszenia duszpasterskie
21.06.2020 r.

 1. Trwamy od piątku w Nowennie do św. Andrzeja Boboli omadlając sprawy naszej Ojczyzny. Pamiętajmy o wszystkich ważnych wydarzeniach dla naszego narodu.
 1. Dzisiaj o godz. 1400 Msza Święta z udziałem osób niepełnosprawnych. O godz. 1630 nabożeństwo czerwcowe. Wieczorna Eucharystia o godz. 1700 z udziałem kolegów rocznikowych Pawła, którzy wspólnie podziękują za 5 lat kapłańskiej posługi.
 1. W poniedziałek nabożeństwo do św. Rity z odczytaniem próśb i podziękowań oraz poświęceniem róż. Po nabożeństwie spotkanie na plebanii dla Wspólnoty „Przyjaciele Oblubieńca”, w podziękowaniu za cały rok formacji.
 1. We wtorek nabożeństwo do św. Antoniego z odczytaniem próśb i podziękowań. Po nabożeństwie spotkanie na plebanii członków Rycerstwa Niepokalanej w podziękowaniu za cały rok formacji.
 1. W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy z odczytaniem próśb i podziękowań.
 1. W czwartek po wieczornej liturgii spotkanie na plebanii członków Wspólnoty Przenajdroższej Krwi Chrystusa w podziękowaniu za cały rok formacji.
 1. W piątek o godz. 800 Msza Święta na zakończenie roku szkolnego, na którą serdecznie zapraszamy uczniów wraz z Rodzicami. Spowiedź przed zakończeniem roku każdego dnia od godz. 1730.
 1. W piątek o godz. 1800 uroczyście wspomnimy św. Zygmunta Gorazdowskiego. Mszy Świętej przewodniczył będzie i wygłosi słowo Krzysztof Szczepański, który w naszej parafii posługiwał jako wikariusz. Serdecznie zapraszamy do licznego udziału.
 1. W przyszłą niedzielę o godz. 1130 Bartosz Jakubowski odprawi prymicyjną Mszę Świętą i udzieli Nam kapłańskiego błogosławieństwa. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy.
 1. W przyszłą niedzielę o godz. 1400 do I Komunii Świętej przystąpią dzieci z klasy 3d Szkoły Podstawowej nr 4. Zapraszamy na spotkania przed tym wydarzeniem dzieci oraz rodziców w poniedziałek i środę o godz. 1700. Spowiedź przed I Komunią w piątek od godz. 1700.
 1. W dniach od 27 do 28 czerwca Wspólnota Przenajdroższej Krwi Chrystusa organizuje pielgrzymkę do Sanktuarium w Gidlach, na Jasną Górę oraz Sanktuarium Krwi Chrystusa Częstochowie. Bliższe informacje w zakrystii oraz poprzez stronę internetową.
 1. „Bóg zapłać” Rodzinom, które składają ofiary na kwiaty i sprzątanie kościoła. W tym tygodniu prosimy o podjęcie zobowiązań wobec naszej świątyni mieszkańców z Cegielnianej 34, klatka I i II. Dziękujemy także za ofiary składane na organy szczególnie w dniu dzisiejszym. Podziękowanie dla Róży św. Stanisława Kostki za złożoną ofiarę na potrzeby kościoła.
 1. Intencje zbiorowe: w piątek o godz. 700 w intencji Sióstr z Róży św. Kingi.
 1. W mijającym tygodniu pożegnaliśmy: + Eugeniusza Januszczaka oraz + JaninęPiotrowską. Polećmy ich miłosierdziu Bożemu: „Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie…”

Ewangelia (Mt 10, 26-33)

Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich apostołów:

«Nie bójcie się ludzi! Nie ma bowiem nic skrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie w świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach.

Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież bez woli Ojca waszego żaden z nich nie spadnie na ziemię. U was zaś policzone są nawet wszystkie włosy na głowie. Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli.

Do każdego więc, kto się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie».

Komentarz do Ewangelii

Jezus uczy mnie ważnej zasady w rozeznawaniu duchowym. Osoba, która kieruje się duchem Jezusa, nie ma nic do ukrycia (ww. 26-27). Pragnie żyć w prawdzie wobec Boga, który wie wszystko. Osoba, która ulega działaniu złego ducha, lęka się i ukrywa, aby jej uczynki nie wyszły na światło dzienne.

Co mogę powiedzieć dzisiaj o mojej postawie duchowej? Czy jest we mnie szczerość i prostolinijność. Czy nie ukrywam się z lęku przed ujawnieniem nieszczerych postaw? Powiem o tym Jezusowi.

Jezus trzykrotnie powtarza: „Nie bójcie się…” (ww. 26.28.31). Czego najbardziej się boję? Przypomnę sobie sytuacje z mojego życia, w których najbardziej ulegałem swoim lękom. Powiem o nich Jezusowi. Będę gorąco Go prosił, aby sam panował w moich lękach.

Zwrócę uwagę, że Jezus z niezwykłą sugestywnością stara się mnie przekonać, że nic nie może mi się stać bez wiedzy Ojca, który policzył każdy włos na mojej głowie (ww. 29-30). Jestem dla niego bardzo ważny.

Szczerze uraduję się Bogiem, który jest zatroskanym o mnie Ojcem. Wyobrażę sobie scenę, w której ojciec czule prowadzi swoje dziecko za rękę i chroni je przed każdym niebezpieczeństwem.

„Bójcie się Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle” (w. 28). Lęk przed szatanem i Jego mocą jest słuszną reakcją ludzkiej duszy. Chodzenie w grzechu, bez szukania ratunku w Sakramencie Pokuty, jest lekceważeniem siły Złego. Czy nie trwam w grzechu ciężkim? Czy nie zwlekam ze spowiedzią świętą?

Podziękuję Bogu, że posyła mi anioła światłości, który wyrywa mnie z ciemności kłamstwa. Poproszę Go, aby wyczulił moje serce na wszystkie jego natchnienia, bym zawsze na nie odpowiadał. Będę powtarzał: „Ojcze, zatroskany o mnie, kocham Cię!”.

Krzysztof Wons SDS/Salwator

1. czytanie (Jr 20, 10-13)

Pan czuwa nad sprawiedliwym

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza

Rzekł Jeremiasz:

«Słyszałem oszczerstwo wielu: „Trwoga dokoła! Donieście, donieśmy na niego!” Wszyscy zaprzyjaźnieni ze mną wypatrują mojego upadku: „Może on da się zwieść, tak że go zwyciężymy i wywrzemy pomstę na nim!”

Ale Pan jest przy mnie jako potężny mocarz; dlatego moi prześladowcy ustaną i nie zwyciężą. Będą bardzo zawstydzeni swoją porażką, okryci wieczną i niezapomnianą hańbą. Panie Zastępów, Ty, który doświadczasz sprawiedliwego i który patrzysz na nerki i serce, dozwól, bym zobaczył Twoją pomstę na nich. Tobie bowiem powierzyłem swą sprawę.

Śpiewajcie Panu, wysławiajcie Pana! Uratował bowiem życie ubogiego z ręki złoczyńców».

Psalm (Ps 69 (68), 8-10. 14. 17 i 33. 34-35 (R.: por. 14c))

W Twojej dobroci wysłuchaj mnie, Panie

Dla Ciebie znoszę urąganie, hańba twarz mi okrywa, †
dla braci moich stałem się obcym *
i cudzoziemcem dla synów mej matki.
Bo gorliwość o dom Twój mnie pożera *
i spadły na mnie obelgi złorzeczących Tobie.

W Twojej dobroci wysłuchaj mnie, Panie

Panie, modlę się do Ciebie *
w czas łaski, o Boże.
Wysłuchaj mnie w Twojej wielkiej dobroci, *
w Twojej zbawczej wierności.

W Twojej dobroci wysłuchaj mnie, Panie

Wysłuchaj mnie, Panie, †
bo miłość Twoja jest łaskawa, *
spójrz na mnie w ogromie swego miłosierdzia.
Patrzcie i cieszcie się, ubodzy, *
niech ożyje serce szukających Boga.

W Twojej dobroci wysłuchaj mnie, Panie

Bo Pan wysłuchuje biednych *
i swoimi więźniami nie gardzi.
Niechaj Go chwalą niebiosa i ziemi,
morze i wszystko, co w nim żyje.

W Twojej dobroci wysłuchaj mnie, Panie

2. czytanie (Rz 5, 12-15)

Adam jest typem Chrystusa

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:

Przez jednego człowieka grzech wszedł do świata, a przez grzech śmierć, i w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Bo i przed Prawem grzech był na świecie, grzechu się jednak nie poczytuje, gdy nie ma Prawa. A przecież śmierć rozpanoszyła się od Adama do Mojżesza nawet nad tymi, którzy nie zgrzeszyli przestępstwem na wzór Adama. On to jest typem Tego, który miał przyjść.

Ale nie tak samo ma się rzecz z przestępstwem, jak z darem łaski. Jeżeli bowiem przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich śmierć, to o ileż obficiej spłynęła na nich wszystkich łaska i dar Boży, łaskawie udzielony przez jednego Człowieka, Jezusa Chrystusa.

Aklamacja (Por. J 15, 26b. 27a)

Alleluja, alleluja, alleluja

Świadectwo o Mnie da Duch Prawdy
i wy także świadczyć będziecie.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (Mt 10, 26-33)

Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich apostołów:

«Nie bójcie się ludzi! Nie ma bowiem nic skrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie w świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach.

Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież bez woli Ojca waszego żaden z nich nie spadnie na ziemię. U was zaś policzone są nawet wszystkie włosy na głowie. Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli.

Do każdego więc, kto się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie».

20 czerwca 2020|