XI NIEDZIELA ZWYKŁA

14.06.2020 r.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 1. Dzisiaj o godz. 1300 dzieci z klasy 3b SP nr 4 w Sanoku przyjmą I Komunię Świętą. O godz. 1630 nabożeństwo czerwcowe z procesją Eucharystyczną Oktawy Bożego Ciała. Msza Święta wieczorna o godz. 1700.
 2. W poniedziałek o godz. 1300 uroczysta Msza Święta dziękczynna za 25 lat istnienia i działalności w naszej parafii Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców. O godz. 1700 próba przed I Komunią Świętą dzieci i rodziców klasy 3a SP nr 9. Po Mszy wieczornej spotkanie Wspólnoty „Przyjaciele Oblubieńca” w górnym kościele z konferencją udostępnioną także w internecie.
 3. We wtorek nabożeństwo do św. Antoniego z odczytaniem próśb i podziękowań.
 4. W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy z odczytaniem próśb i podziękowań. O godz. 1700 próba przed I Komunią Świętą dzieci i rodziców klasy 3a SP nr 9.
 5. W czwartek zakończenie Oktawy Bożego Ciała. Po uroczystej liturgii obrzęd poświecenia wianków i ziół oraz błogosławieństwa dzieci na które bardzo serdecznie zapraszamy.
 6. W piątek Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. od godz. 1630 spowiedź dzieci i rodziców przed I Komunią Świętą.
 7. W sobotę na Mszy Świętej o godz. 1100 uczniowie z klasy 3a SP nr 9 przyjmą I Komunię Świętą. Otoczmy ich naszą wspólną modlitwą
 8. W przyszłą niedzielę o godz. 1400 Msza Święta z udziałem osób niepełnosprawnych. Nabożeństwo czerwcowe oraz procesja eucharystyczna o godz. 1630.
 9. Składamy serdeczne podziękowanie tym wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do uświetnienia procesji Bożego Ciała. Szczególne słowa wdzięczności dla grup parafialnych zaangażowanych w przygotowanie poszczególnych ołtarzy.
 10. W dniach od 27 do 28 czerwca Wspólnota Przenajdroższej Krwi Chrystusa organizuje pielgrzymkę do Sanktuarium w Gidlach, na Jasną Górę oraz Sanktuarium Krwi Chrystusa Częstochowie. Bliższe informacje w zakrystii oraz poprzez stronę internetową.
 11. „Bóg zapłać” Rodzinom, które składają ofiary na kwiaty i sprzątanie kościoła. W tym tygodniu prosimy o podjęcie zobowiązań wobec naszej świątyni mieszkańców z  Cegielnianej 26. Dziękujemy także za ofiary składane na organy. Podziękowanie dla Róży św. Brata Alberta za złożoną ofiarę na organy. W przyszłą niedzielę składka przeznaczona będzie na ten cel.
 1. W minionym tygodniu pożegnaliśmy: + Teresę Fedyk oraz + Antoniego Wojnarowskiego. Powierzmy ich miłosierdziu Pana. „Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie…”

Ewangelia (Mt 9, 36 – 10, 8)

Rozesłanie Dwunastu

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus, widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce niemające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo».

Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości.

A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy – Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który Go zdradził.

Tych to Dwunastu wysłał Jezus i dał im takie wskazania: «Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie».

Komentarz do Ewangelii

„Widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni…” (w. 36). Stanę pośród tłumu. Zatrzymam swój wzrok na spojrzeniu Jezusa. Będę chciał dostrzec Jego zatroskanie i litość, z jaką na mnie patrzy. Dostrzega mnie w tłumie. Wie wszystko o moim znękaniu i o moich codziennych biedach.

Jezus zachęca mnie, abym prosił o pasterzy, którzy w Jego imię będą się troszczyli o znękanych i porzuconych (ww. 37-38). Czy wierzę, że pasterze Kościoła są darem Jezusa dla mnie? Czy proszę o nowych i gorliwych pasterzy? Czy modlę się za nich?

Zawierzę Mu wszystkich pasterzy, których kiedykolwiek postawił na mojej drodze. Pomodlę się zwłaszcza za tych, o których wiem, że są niewierni swojemu powołaniu.

Stanę blisko Jezusa i apostołów, których posyła do zagubionych i poranionych (ww. 10, 1-4). Zwrócę uwagę na każde słowo, które wypowiada do nich Jezus (ww. 10, 5-8). Uświadomię sobie, że do mnie kieruje te same słowa. Pomyślę także o osobach, z którymi przebywam na co dzień. Wymienię je po imieniu. Co mnie łączy z tymi osobami? Czy wierzę, że Jezus posyła mnie do nich, abym był świadkiem Jego dobroci i miłości.

Zauważę, że Jezus udziela apostołom niezwykłych mocy, mają uzdrawiać, wskrzeszać, wypędzać złe duchy. Czy wierzę, że Jezus przekazał Boską moc kapłanom, których spotykam na co dzień, że mogą mi jej udzielać zwłaszcza w sakramentach świętych? Jak często korzystam z ich posługi?

Pomyślę o sytuacjach i wydarzeniach w moim życiu, w których załamuję ręce, wątpię. Zawierzę je Jezusowi: „Jezu, dla Ciebie wszystko jest możliwe!”.

Krzysztof Wons SDS/Salwator

1. czytanie (Wj 19, 2-6a)

Obietnice Boże dla ludu wybranego

Czytanie z Księgi Wyjścia

Po przybyciu na pustynię Synaj Izraelici rozbili obóz na pustyni. Izrael obozował tam naprzeciw góry.

Mojżesz wszedł wtedy na górę do Boga, a Pan zawołał na niego z góry i powiedział: «Tak powiesz domowi Jakuba i to oznajmisz Izraelitom: Wy widzieliście, co uczyniłem Egiptowi, jak niosłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do Mnie. Teraz, jeśli pilnie słuchać będziecie głosu mego i strzec mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich narodów, gdyż do Mnie należy cała ziemia. Lecz wy będziecie Mi królestwem kapłanów i ludem świętym».

Psalm (Ps 100 (99), 2-3. 4-5 (R.: por. 3c))

My ludem Pana i Jego owcami

Służcie Panu z weselem, *
stańcie przed obliczem Pana z okrzykami radości.
Wiedzcie, że Pan jest Bogiem, †
On sam nas stworzył, jesteśmy Jego własnością, *
Jego ludem, owcami Jego pastwiska.

My ludem Pana i Jego owcami

W Jego bramy wstępujcie z dziękczynieniem, †
z hymnami w Jego przedsionki, *
chwalcie i błogosławcie Jego imię.
Albowiem Pan jest dobry, †
Jego łaska trwa na wieki, *
a Jego wierność przez pokolenia.

My ludem Pana i Jego owcami

2. czytanie (Rz 5, 6-11)

Pojednani z Bogiem przez śmierć Chrystusa, dostąpimy zbawienia przez Jego życie

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:

Chrystus umarł za nas, jako za grzeszników, w oznaczonym czasie, gdy jeszcze byliśmy bezsilni. A nawet za człowieka sprawiedliwego podejmuje się ktoś umrzeć tylko z największą trudnością. Chociaż może jeszcze za człowieka życzliwego odważyłby się ktoś ponieść śmierć. Bóg zaś okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdy byliśmy jeszcze grzesznikami.

Tym bardziej więc będziemy przez Niego zachowani od karzącego gniewu, gdy teraz przez krew Jego zostaliśmy usprawiedliwieni. Jeżeli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna, to tym bardziej, będąc już pojednanymi, dostąpimy zbawienia przez Jego życie. I nie tylko to – ale i chlubić się możemy w Bogu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego teraz uzyskaliśmy pojednanie.

Aklamacja (Mk 1, 15)

Alleluja, alleluja, alleluja

Bliskie jest królestwo Boże.
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (Mt 9, 36 – 10, 8)

Rozesłanie Dwunastu

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus, widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce niemające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo».

Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości.

A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy – Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który Go zdradził.

Tych to Dwunastu wysłał Jezus i dał im takie wskazania: «Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie».

14 czerwca 2020|