XI Niedziela Zwykła

17 czerwca  2018 r. 

  1. Dzisiaj Nabożeństwo czerwcowe połączone z Nabożeństwem do Niepokalanego Serca Maryi o godz. 1615. W dni powszednie nabożeństwo do NSPJ po Mszy św. wieczornej. Zapraszamy.
  1. Dzisiaj na Mszy św. o godz. 1130 będziemy przeżywać jubileusz 25-lecia kapłaństwa Ks. Roberta Płachty. Taki sam jubileusz przeżywają Księża Rodacy: Ks. Marek Zajdel i Ks. Bogdan Potoczny. Czcigodnych jubilatów polecamy modlitwom wszystkich parafian.
  1. „Bóg zapłać” Rodzinom, które w minionym tygodniu złożyły ofiarę na sprzątanie świątyni. W tym tygodniu prosimy o podjęcie zobowiązań wobec naszej świątyni mieszkańców z ul. Jana Pawła II 49 kl. I i II.  Dziękujemy wszystkim wiernym za ofiary składane na potrzeby naszej parafii. Taca dzisiejsza na potrzeby naszej świątyni. Rozpoczęto montaż mozaiki dla M.B. Nieust. Pomocy, wszystkie ofiary, które państwo składacie przeznaczymy na to dzieło. Dziękujemy Różom Św. Brata Alberta i Św. Weroniki za ofiarę na kościół.
  1. W środę po Mszy Świętej wieczornej Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy z odczytaniem próśb i podziękowań.
  1. W tym tygodniu zakończenie roku szkolnego. Msza św. na zakończenie roku dla Przedszkola we czwartek o godz. 1000, dla wszystkich uczniów szkół z naszej parafii w piątek o godz. 800. Zapraszamy uczniów, rodziców i nauczycieli, aby podziękować Panu Bogu za przeżyty czas i prosić o błogosławieństwo na okres wakacji.
  1. Za tydzień, w niedzielę, Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela.
  1. W następną niedzielę w Sanoku odbędzie się „Marsz dla życia i rodziny”. Rozpocznie się Mszą św. o 1330 w kościele Przemienienia Pańskiego a zakończy piknikiem rodzinnym w Skansenie. Więcej informacji na plakacie oraz ulotkach rozdawanych przez ministrantów przed świątynią.
  1. Ministranci rozprowadzają prasę katolicką. Zachęcamy do lektury polecając w „Niedzieli” artykuł pt. „Jestem Tatą, to moja kariera” czyli jak dobrze pełnić obowiązki Ojca w dzisiejszym świecie.

 

Intencje:
21.06. o godz. 1800 za śp. Helenę Kłosińską – int. od sąsiadów.

Bożemu Miłosierdziu polećmy naszych bliskich zmarłych.
W minionym tygodniu w naszej parafii zmarła:
śp. Anna Pietruszka.  Wieczne odpoczywanie…

Ewangelia (Mk 4, 26-34)

Rozwój królestwa Bożego

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Jezus mówił do tłumów:

«Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. Gdy zaś plon dojrzeje, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo».

Mówił jeszcze: «Z czym porównamy królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane, wyrasta i staje się większe od innych jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki podniebne gnieżdżą się w jego cieniu».

W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją rozumieć. A bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom.

Komentarz do Ewangelii

Mk 4, 26-34.

Jezus dziś przychodzi, aby Cię OBDAROWAĆ i NAKARMIĆ ziarnem SŁOWA BOŻEGO, które jest żywe i skuteczne! Słowo siane przez Boga wzrasta niezauważenie, aby się potem w Tobie zakorzenić i zrodzić wiarę! Ziarno Słowa ma moc wzrastać jak ziarnko gorczycy – bardzo dynamicznie i mimo niewielkich rozmiarów wyrosnąć na wielki krzew dający schronienie! Tak samo i wiara – ze słuchania Słowa, ma moc czynić w Tobie wielkie rzeczy, których świat może nawet nie zauważać!

WIARA wsiana w Twoje serce daje PEWNOŚĆ, że Bóg PRZEPROWADZA Cię (Twoją codzienną historię, małe i niedocenione decyzje, zmagania ze słabościami, nieustanną szarpaninę) – ze śmierci do życia, z ciemności do światła, z grzechu do świętości!
I pamiętaj! Królestwo Boże, w Tobie i we mnie, wzrasta niepostrzeżenie! Bez oklasków, medali i podziwu!

Bóg przez Słowo SPRAWIA, by Twoje życie miało korzeń (sens) – bo tylko wtedy będziesz się rozwijać, rosnąć, dojrzewać… byś wiedział dokąd zmierzasz, jaki cel ma Twoje życie, gdzie jest Twoja Ojczyzna.

Błogosławionej XI Niedzieli Okresu Zwykłego! +

Ks. Robert Blama

1. czytanie (Ez 17, 22-24)

Bóg wywyższa drzewo niskie

Czytanie z Księgi proroka Ezechiela

Tak mówi Pan Bóg: «Ja także wezmę wierzchołek z wysokiego cedru i zasadzę, z najwyższych jego pędów ułamię gałązkę i zasadzę ją na górze wyniosłej i wysokiej.

Na wysokiej górze izraelskiej ją zasadzę. Ona wypuści gałązki i wyda owoc, i stanie się cedrem wspaniałym. Wszystko ptactwo pod nim zamieszka, wszystkie istoty skrzydlate zamieszkają w cieniu jego gałęzi.

I wszystkie drzewa na polu poznają, że Ja jestem Pan, który poniża drzewo wysokie, który drzewo niskie wywyższa, który sprawia, że drzewo zielone usycha, który zieloność daje drzewu suchemu. Ja, Pan, rzekłem i to uczynię».

Psalm (Ps 92 (91), 2-3. 13-14. 15-16 (R.: por. 2))

Dobrze jest śpiewać Tobie, Panie Boże

Dobrze jest dziękować Panu, *
śpiewać Twojemu imieniu, Najwyższy,
rano głosić Twoją łaskawość, *
a wierność Twoją nocami.

Dobrze jest śpiewać Tobie, Panie Boże

Sprawiedliwy zakwitnie jak palma, *
rozrośnie się jak cedr na Libanie.
Zasadzeni w domu Pańskim *
rozkwitną na dziedzińcach naszego Boga.

Dobrze jest śpiewać Tobie, Panie Boże

Nawet i w starości wydadzą owoc, *
zawsze pełni życiodajnych soków,
aby świadczyć, że Pan jest sprawiedliwy, *
On moją Opoką i nie ma w Nim nieprawości.

Dobrze jest śpiewać Tobie, Panie Boże

2. czytanie (2 Kor 5, 6-10)

Staramy się podobać Bogu

Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:

Mając ufność, wiemy, że jak długo pozostajemy w ciele, jesteśmy pielgrzymami, z daleka od Pana. Albowiem według wiary, a nie dzięki widzeniu postępujemy. Mamy jednak nadzieję i chcielibyśmy raczej opuścić nasze ciało i stanąć w obliczu Pana.

Dlatego też staramy się Jemu podobać, czy to gdy z Nim, czy gdy z daleka od Niego jesteśmy. Wszyscy bowiem musimy stanąć przed trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za uczynki dokonane w ciele, złe lub dobre.

Aklamacja

Alleluja, alleluja, alleluja

Ziarnem jest słowo Boże, a siewcą jest Chrystus,
każdy, kto Go znajdzie, będzie żył na wieki.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (Mk 4, 26-34)

Rozwój królestwa Bożego

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Jezus mówił do tłumów:

«Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. Gdy zaś plon dojrzeje, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo».

Mówił jeszcze: «Z czym porównamy królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane, wyrasta i staje się większe od innych jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki podniebne gnieżdżą się w jego cieniu».

W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją rozumieć. A bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom.

16 czerwca 2018|