WYCHOWYWAĆ DO ŻYCIA W PRAWDZIE

18 września 2014 roku; IV TYDZIEŃ WYCHOWANIA KATOLICKIEGO; Do pomocy w odkrywaniu ostatecznej prawdy o świecie, człowieku i o Bogu apelują polscy biskupi do rodziców, nauczycieli i wychowawców. W liście na rozpoczynający się w niedzielę IV Tydzień Wychowania podkreślają, że „współczesny świat próbuje narzucić ludziom przekonanie, że nie ma żadnej obiektywnej prawdy a każdy człowiek rozumie i stosuje ją na swój własny, indywidualny sposób”. Autorzy listu zwracają uwagę, że na człowieka głoszącego istnienie obiektywnej prawdy, patrzy się z podejrzliwością czy lekceważeniem.

WYCHOWYWAĆ DO ŻYCIA W PRAWDZIEDlatego, przypominają, Kościół przestrzega przed swego rodzaju „dyktaturą relatywizmu”. Biskupi podkreślają znaczenie wychowania do prawdy. „Polega ono na tym, aby na wszystkich etapach procesu wychowawczego – dokonującego się w domach, w przedszkolach i szkołach – rodzice, nauczyciele i wychowawcy ukazywali wartość odkrywania ostatecznej prawdy o świecie, o człowieku i o Bogu” – czytamy w liście.

Zdaniem biskupów, ukazywanie młodemu pokoleniu, w jaki sposób dążyć do prawdy i kierować się nią w codziennym życiu jest dziś szczególnie ważne. „Tylko wtedy będziemy mogli z ufnością patrzeć w przyszłość, mając pewność, że dzięki temu ukształtuje się społeczeństwo, w którym ludzie będą kierowali się wewnętrzną uczciwością, prawością i rzetelnością” – przekonują autorzy listu. Biskupi zaznaczają jednocześnie, że konsekwencją głoszenia obiektywnej prawdy może niekiedy okazać się cierpieniem, ale, jak dodają dla człowieka wierzącego nie ma innej drogi niż ta, którą szedł Jezus Chrystus. W liście pasterskim biskupi kierują do wychowawców gorący apel: „Nie bójcie się prawdy! Dążcie do niej z odwagą i zapałem! Uczcie jej innych! Wychowujcie do niej wszystkich, których Wam Pan Bóg powierzył!

Nie dajcie się zwieść namiastkami prawdy czy półprawdami! Brońcie się przed manipulacją ze strony tych, którzy są niechętni Chrystusowi i Jego Kościołowi”. List pasterski „Wychowywać do prawdy” odczytano w kościołach w ubiegłą niedzielę. Tydzień Wychowania to inicjatywa Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski i Rady Szkół Katolickich. Jest on obchodzony zawsze w tygodniu, w którym przypada święto św. Stanisława Kostki, patrona dzieci i młodzieży (18 września). Z okazji Tygodnia Wychowania przygotowywane są pomoce katechetyczne dostępne na stronie www.tydzienwychowania.pl, a także płyta z wykładami o wychowaniu.

Opracowano na podstawie: www.franciszkanie.esanok.pl

 

18 września 2014|