WSTAŃ POLSKO MOJA… WIECZORNICA PATRIOTYCZNA U CHRYSTUSA KRÓLA

WSTAŃ POLSKO MOJA… WIECZORNICA PATRIOTYCZNA U CHRYSTUSA KRÓLA

 

W Niedzielne popołudnie, w dolnym kościele naszej Parafii uczestniczyliśmy w Wieczornicy patriotycznej, poświęconej 95 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Program słowno – muzyczny został przygotowany przez dzieci naszej parafii – uczniów SP nr 4. Pomocą małym Polakom służyli nauczyciele Pani Mariola Kuczer – Burnatowska oraz Pan Marek Dziok. Nad całością czuwała Pani Ewa Zając, pedagog szkolny.wiecz.(1)

W programie dzieci przypomniały krótko historię Polski w trakcie 123 lat niewoli, przywołały najważniejsze wydarzenia i nazwiska doby walki o niepodległość. Tradycyjnie nie brakło przepięknej polskiej poezji patriotycznej oraz piosenki żołnierskiej. Goście mogli także podziwiać ciekawą wystawę poświęconą tematyce narodowo – wyzwoleńczej.

Młodym artystom i opiekunom dziękujemy za pielęgnowanie i upamiętnianie dziejów historii naszego Polskiego narodu. Wszyscy jesteśmy Polakami, wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za wspólne dziedzictwo, któremu na imię Polska. Takie wydarzenia, angażujące najmłodsze pokolenie mogą niewątpliwie uchronić naszą Ojczyznę przed wynarodowieniem, odarciem z Polskiej historii, kultury i myśli.

Z kolei 11 listopada, o godz. 11.00, nasza wspólnota parafialna, zgromadzona na uroczystej Eucharystii w intencji Ojczyzny, modliła się w najważniejszych Jej intencjach, polecając poległych w obronie, rządzących naszym krajem oraz wszystkich jego obywateli.

****

 

Do moich synów…

 

Synkowie moi, poszedłem w bój,

jako wasz dziadek, a ojciec mój,

jak ojca ojciec i ojca dziad,

co z Legionami przemierzył świat

szukając drogi przez krew i blizny

do naszej wolnej Ojczyzny!

 

Synkowie moi, da nam to Bóg,

że spadną wreszcie kajdany z nóg,

i nim wy męskich dojdziecie sił,

jawą się stanie, co dziadek śnił:

szczęściem zakwitnie krwią wieków żyzny

łan naszej wolnej Ojczyzny!

 

Synkowie moi, lecz gdyby Pan

nie dał wzejść zorzy z krwi naszych ran,

to jeszcze w waszej piersi jest krew

na nowy świętej Wolności siew:

i wy pójdziecie pomni puścizny

na bój dla naszej Ojczyzny!

 

(Jerzy Żuławski, 1914/1915)

11 listopada 2013|