WSPÓLNOTA DOMOWEGO KOŚCIOŁA

18 września 2014 roku; WSPÓLNOTA DOMOWEGO KOŚCIOŁA ROZPOCZĘŁA NOWY ROK FORMACJI; W dniu 31 sierpnia 2014 r. Ruch ŚwiatłoŻycie, rejonu sanockiego rozpoczął nowy rok pracy formacyjnej pod hasłemRadość ewangelii”. Uroczystą Eucharystię w kościele oo. Franciszkanów w Sanoku sprawowali o. Zbigniew Kubit – proboszcz parafii, ks. Sławomir Nowak i o. Stanisław Maciaszek. Obecny był również ks. Wojciech Bacior z Bukowska. Kazanie wygłosił o. Zbigniew, który w oparciu o drugie czytanie, naukę św. Pawła Apostoła przypominał o obowiązkach chrześcijanina.

WSPÓLNOTA DOMOWEGO KOŚCIOŁAProszę was, bracia. A więc zwraca się do każdego z nas. Do każdej chrześcijanki i każdego chrześcijanina. Proszę was przez miłosierdzie Boże. Oznacza to, że posługuje się największym argumentem. Bo każdy z nas doświadczył i doświadcza wielkiej miłości Boga. Abyście dali ciała swoje na ofiarę. To znaczy, aby wasze życie było ołtarzem, miejscem, rzeczywistością codziennego składania ofiary Bogu.

Ofiarowania siebie, swojego życia, swoich spraw samemu Bogu.  Na ofiarę żywą. Tu nawiązuje do ofiar Starego Testamentu, którymi były żywe zwierzęta i dopiero potem zabijane dla Pana.

 • Zatem nasze życie ma być świadomie ofiarowane Bogu, a nie przypadkiem, od czasu do czasu. Na ofiarę świętą. Powinniśmy przynosić na ofiarę to, co mamy najdoskonalszego. Nasze piękne życie, miłość, szczęście, dobroć. Na ofiarę Bogu przyjemną.
 • A przyjemne Bogu ofiary są te, które składa się zgodnie z rytuałem. Więc jeżeli chcemy, aby nasze życie było dla Boga ofiarą miłą, powinniśmy przeżyć je zgodnie z Jego nauką.
 • A jeżeli ofiara ma być wyrazem rozumnej służby Bożej, wówczas nie na zasadzie: „Ten lud czci Mnie wargami, lecz swym sercem daleko jest ode Mnie”, ale nasze słowa muszą pokrywać się z czynami.

Św. Paweł uczy: „Nie bierzcie, więc wzoru z tego świata”. I jako świat rozumie wszystkie zgubne dla człowieka elementy.

 • Złe ideologie,
 • Złe zasady społeczne,
 • Złe wzorce postępowania,
 • Złe zachowania moralne.

A co więcej nie należy czerpać ze zgubnych wzorców, które hołubią trendom nie do przyjęcia przez człowieka, który utożsamia się z Chrystusem:

 • Nie bierzcie wzoru z tego świata w promowaniu na przykład nacjonalizmu.
 • Nie bierzcie wzoru z tego świata w kulcie jedynie zdrowych i bogatych.
 • Nie bierzcie wzoru z tego świata w niszczeniu wolności, sprawiedliwości i pokoju.
 • Nie bierzcie wzoru z tego świata w propagowaniu aborcji, eutanazji, rozwodów, małżeństw homoseksualnych.

I mówi w końcu do nas św. Paweł: „Abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża”. Jak jest wola Boża w stosunku do nas?

 • Co jest dla Boga dobre, miłe, doskonale? To wszystko, co jest zgodne z Jego nauką.
 • Natomiast wszystko to, co nie zgadza się ze słowami Boga jest grzechem i nie jest Jego wolą.
 • I co więcej: nigdy nie zostanie usprawiedliwione.

Niech nasz coniedzielny udział we Mszy świętej pomaga nam poznawać i rozumieć wolę Boga w stosunku do każdego z nas. Niech przyjmowanie z czystym sercem Komunii świętej ułatwia czynić nasze życie ołtarzem, ofiarą składaną Bogu. „Proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej”. Żyjcie według tych zasad zachęcał – o. Zbigniew.

O piękną oprawę mszy świętej zadbały diakonie specjalistyczne Domowego Kościoła – liturgiczna i muzyczna. Podniosłym akcentem rozpoczęcia roku pracy było błogosławieństwo nowych par animatorskich i par pilotujących oraz przyjęcie zapalonej świecy z rąk o. Stanisława –moderatora rejonowego DK i pary rejonowej Genowefy i Zbigniewa Kopczyńskich.  Nasze radosne spotkanie we wspólnocie zakończyło dzieleniem się chlebem.

W rejonie sanockim posługę animatorską pełni 21 małżeństw. Dwa małżeństwa pilotują nowe kręgi – w parafii Przemienienia Pańskiego w Sanoku (Fara) i w parafii oo. Franciszkanów.  Do wspólnoty Domowego Kościoła rejonie sanockim należy 112 małżeństw.

 • Celem formacji Ruchu Domowego Kościoła jest pogłębienie duchowości małżeńskiej, czyli dążenie do świętości w jedności ze współmałżonkiem.
 • Poznając na spotkaniach odpowiednie drogowskazy, małżonkowie uczą się żyć w zgodzie, miłości i wierności małżeńskiej, co jednocześnie stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim.
 • Ponadto korzystają z daru, jakim są rekolekcje ewangelizacyjne i tematyczne: trzydniowe, pięciodniowe, oraz piętnastodniowe oazy rodzin I, II i III stopnia oraz ORAR I i II stopnia.

Na rekolekcje oazowe, które są też formą wypoczynku, członkowie kręgu wyjeżdżają z dziećmi oraz z wnukami, gdzie w otoczeniu pięknej przyrody wsłuchują się w Słowo Boże.

 • Ruch Światło-Zycie i Domowy Kościół jest drogą prowadzącą do Boga i pomaga uczestnikom pogłębiać relacje małżeńskie i rodzinne.

We franciszkańskiej parafii formuje się 20 małżeństw w czterech kręgach rodzin. W styczniu br. zwróciliśmy się do o. Gwardiana z propozycją zorganizowania Rekolekcji Ewangelizacyjnych.  Od lutego trwa 9 miesięczna nowenna (w każdy pierwszy piątek miesiąca) i odprawiane są Eucharystie w intencji tych rekolekcji.

 • Rekolekcje pod hasłem „Bóg jest Miłością” odbędą się w dniach 17—19 października 2014 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Sanoku (na Osiedlu Błonie).
 • Rekolekcje będzie prowadził ks. Marek Zajdel i Danuta i Jan Pinderscy.
 • Organizując rekolekcje pragniemy dotrzeć nie tylko do praktykujących katolików, ale także do tych najbardziej poranionych, którzy się pogubili, odeszli daleko od Chrystusabo przecież On może wyprostować nawet najbardziej poplątane drogi ludzkiego życia.

W realizacji tego zadania przyświecają nam słowa Ojca Świętego Franciszka „Obecnie nie potrzeba nam «zwyczajnego administrowania». Bądźmy we wszystkich regionach ziemi w «permanentnym stanie misji» (EG 25).

Wyjdźmy, wyjdźmy, by ofiarować wszystkim życie Jezusa Chrystusa. Powtarzam tu całemu Kościołowi to, co wielokrotnie powiedziałem kapłanom i świeckim w Buenos Aires: wolę raczej Kościół poturbowany, poraniony i brudny, bo wyszedł na ulice, niż Kościół chory z powodu zamknięcia się i wygody z przywiązania do własnego bezpieczeństwa.”

Opracowano na podstawie: www.franciszkanie.esanok.pl

 

18 września 2014|