Wiara, miłość, pokora Maryi niszczą dzieła szatana – ks Piotr Glas

Kościół od początku uznawał Maryję za pionierkę i nauczycielkę walki duchowej. Rozważanie Jej cnót, a szczególnie wiary, miłości i pokory są zachętą dla współczesnego człowieka do podjęcia skutecznej walki z szatanem i jego dziełami. Nauka wygłoszona przez ks. Piotra Glasa w kościele pw. św. Trójcy w Chicago, w ramach VI Forum Charyzmatycznego (19-21 września 2014 r.)

15 sierpnia 2018|