VIII Niedziela Zwykła

3.03.2019 r.

 1. Dzisiaj o godz. 1615 nabożeństwo różańcowe i zmiana tajemnic. Serdecznie zapraszamy.
 2. Dziś rozpoczyna się Tydzień Trzeźwości. Zachęcamy do abstynencji, choćby na czas Wielkiego Postu. Modlimy się za uzależnionych i ich rodziny.
 3. „Bóg zapłać” Rodzinom, które w minionym tygodniu złożyły ofiarę na sprzątanie świątyni i jej wystrój. W tym tygodniu prosimy o podjęcie zobowiązań wobec naszej świątyni mieszkańców ul. Młynarskiej nr od 31 – do końca. Informujemy, że w miesiącu lutym na organy wpłacono 8 tyś. zł. Serdeczne Bóg zapłać.
 4. We wtorek po wieczornej Mszy świętej nabożeństwo ku czci św. Antoniego połączone z odczytaniem próśb i podziękowań.
 5. W tym tygodniu Środa Popielcowa. Rozpoczyna się Wielki Post. W tym dniu obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych wszystkich, którzy ukończyli 14 rok życia oraz post ilościowy wszystkich, którzy ukończyli 18 rok życia, a nie rozpoczęli 60. Zachęcamy jednak, aby dzieci wprowadzać w ducha postu. Msze św. z posypaniem głów popiołem w naszym kościele: 630. 700, 830, 1000, 1600, 1800. Dla nieobecnych zabierzmy poświęcony popiół do domów. W tym dniu taca na Dzieła Miłosierdzia.
 6. W piątki Droga Krzyżowa, w naszym kościele o godz. 730, 1600 dla dzieci i młodzieży, 1730 dla wszystkich. Gorzkie Żale w niedziele o godz. 1600. Za udział w tych nabożeństwach można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
 7. W środę po wieczornej Mszy świętej Nowenna do M.B. Nieustającej Pomocy z odczytaniem próśb i podziękowań.
 8. W tym tygodniu pierwszy czwartek miesiąca, modlimy się o nowe i święte powołania kapłańskie i zakonne oraz za powołanych z naszej parafii w czasie nabożeństwa po Mszy św. wieczornej.
 9. W piątek Dzień Kobiet – modlimy się w intencji kobiet.
 10. Przypominamy, że Siostry Miłosierdzia z Krakowa – Łagiewnik przyznały naszej Parafii Relikwie Św. Siostry Faustyny Kowalskiej. Wyznaczyły nam datę przekazania relikwii na dzień 23 marca o godz. 900 w czasie Mszy św. Z tej okazji organizujemy wyjazd do Łagiewnik po odbiór Relikwii. Zapisy w zakrystii do końca tygodnia, koszt 40 zł. płatne przy zapisie, godz. wyjazdu 400.
 11. Brat Elia – charyzmatyk z Włoch, brat zakonny, przybędzie do naszej parafii 25.03.2019r. Spotkanie rozpocznie się różańcem o godz. 1600, a następnie będzie sprawowana Msza św. i spotkanie z fra Elia.
 12. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. W „Niedzieli” polecamy artykuł pt. „Popielcowa Brama Do Zmartwychwstania”. Czyli o znaczeniu Postu w życiu chrześcijanina.

 

Bożemu Miłosierdziu polećmy naszych bliskich zmarłych.
W minionym tygodniu w naszej parafii zmarli:
śp. Zdzisław Hryszko
śp.
Włodzimierz Gryszka z ul. Sadowej.
Wieczne odpoczywanie …

Ewangelia (Łk 6, 39-45)

Z obfitości serca mówią usta

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus opowiedział uczniom przypowieść:

«Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Czy nie wpadną w dół obydwaj?

Uczeń nie przewyższa nauczyciela. Lecz każdy, dopiero w pełni wykształcony, będzie jak jego nauczyciel.

Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku? Jak możesz mówić swemu bratu: „Bracie, pozwól, że usunę drzazgę, która jest w twoim oku”, podczas gdy sam belki w swoim oku nie widzisz? Obłudniku, usuń najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka brata swego.

Nie ma drzewa dobrego, które by wydawało zły owoc, ani też drzewa złego, które by dobry owoc wydawało. Po własnym owocu bowiem poznaje się każde drzewo; nie zrywa się fig z ciernia, ani z krzaka jeżyny nie zbiera się winogron. Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło. Bo z obfitości serca mówią jego usta».

Komentarz do Ewangelii

Łk 6, 39-45.

Jezus zaprasza Cię dziś, abyś codziennie trwał przy Nim jako Jego uczeń – który słucha Bożego Słowa, czerpie mądrość i przykłady życia z obfitego Bożego skarbca – aby Twoje serce mądrze podpowiadało, co usta mają mówić lub milczeć!

Gdy człowiek otwiera usta do mówienia to zyska lub straci – dlatego odwagi! – trwaj z Jezusem we wspólnocie, abyś jako dobre drzewo w Nim zakorzenione mógł zyskiwać i wydawać dobre owoce miłości, radości, pokoju, uczciwości, cierpliwości i życzliwości.

Do posłuchania:

Błogosławionej VIII Niedzieli Zwykłej! +

Ks. Robert Blama

1. czytanie (Syr 27, 4-7)

Wypowiedzi człowieka ujawniają jego wartość

Czytanie z Mądrości Syracha

Gdy sitem się przesiewa, zostają odpadki, podobnie błędy człowieka przy jego ocenie.

Piec poddaje próbie naczynia garncarza, a sprawdzianem człowieka jest jego wypowiedź.

Jak o uprawie drzewa świadczy jego owoc, tak mowa o zamyśle serca człowieka.

Nie chwal męża przed wypowiedzią, to bowiem jest próbą dla ludzi.

Psalm (Ps 92 (91), 2-3. 13-14. 15-16 (R.: por. 2))

Dobrze jest śpiewać Tobie, Panie Boże

Dobrze jest dziękować Panu, *
śpiewać Twojemu imieniu, Najwyższy,
rano głosić Twoją łaskawość, *
a wierność Twoją nocami.

Dobrze jest śpiewać Tobie, Panie Boże

Sprawiedliwy zakwitnie jak palma, *
rozrośnie się jak cedr na Libanie.
Zasadzeni w domu Pańskim *
rozkwitną na dziedzińcach naszego Boga.

Dobrze jest śpiewać Tobie, Panie Boże

Nawet i w starości wydadzą owoc, *
zawsze pełni życiodajnych soków,
aby świadczyć, że Pan jest sprawiedliwy, *
On moją Opoką i nie ma w Nim nieprawości.

Dobrze jest śpiewać Tobie, Panie Boże

2. czytanie (1 Kor 15, 54b-58)

Przez Chrystusa zwyciężamy śmierć

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostołac do Koryntian

Bracia:

Kiedy już to, co śmiertelne, przyodzieje się w nieśmiertelność, wtedy sprawdzą się słowa, które zostały napisane: «Zwycięstwo pochłonęło śmierć. Gdzież jest, o śmierci, twoje zwycięstwo? Gdzież jest, o śmierci, twój oścień?» Ościeniem zaś śmierci jest grzech, a siłą grzechu Prawo. Bogu niech będą dzięki za to, że dał nam odnieść zwycięstwo przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa.

Przeto, bracia moi najmilsi, bądźcie wytrwali i niezachwiani, zajęci zawsze ofiarnie dziełem Pańskim, pamiętając, że trud wasz nie pozostaje daremny w Panu.

Aklamacja (Por. Flp 2, 15d. 16a)

Alleluja, alleluja, alleluja

Jawicie się jako źródło światła w świecie,
trzymając się mocno Słowa Życia.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (Łk 6, 39-45)

Z obfitości serca mówią usta

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus opowiedział uczniom przypowieść:

«Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Czy nie wpadną w dół obydwaj?

Uczeń nie przewyższa nauczyciela. Lecz każdy, dopiero w pełni wykształcony, będzie jak jego nauczyciel.

Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku? Jak możesz mówić swemu bratu: „Bracie, pozwól, że usunę drzazgę, która jest w twoim oku”, podczas gdy sam belki w swoim oku nie widzisz? Obłudniku, usuń najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka brata swego.

Nie ma drzewa dobrego, które by wydawało zły owoc, ani też drzewa złego, które by dobry owoc wydawało. Po własnym owocu bowiem poznaje się każde drzewo; nie zrywa się fig z ciernia, ani z krzaka jeżyny nie zbiera się winogron. Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło. Bo z obfitości serca mówią jego usta».

3 marca 2019|