VII OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ BIBLIJNY

21 kwietnia 2015 roku; W dniach od 19 do 25 kwietnia 2015 roku Kościół w Polsce przeżywa siódmy Tydzień Biblijny. Mamy się, z czego cieszyć! Już przez siedem kolejnych lat jako duszpasterze i moderatorzy Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II możemy dziękować Panu Bogu za ten największy dar, jakim jest Jego Słowo, które – „gdy nadeszła pełnia czasu” – stało się ciałem i zamieszkało między nami w osobie Jezusa Chrystusa (por. J 1,14). Dar ten byłby jednak trudno dostępny, gdyby to samo Słowo Boga nie przyszło do ludzi pod postacią Pisma świętego.

VII OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ BIBLIJNYTo, dlatego Liturgia Słowa jest nierozdzielnie złączona z Liturgią Eucharystii, a sam Jezus z Nazaretu rozpoczyna swą publiczną działalność wezwaniem do nawrócenia, aby każdy człowiek mógł przyjąć głoszoną mu Ewangelię.

Zaiste, bez autentycznej wiary w Ewangelię nie ma prawdziwej wiary w Eucharystię! Pierwszy dzień Tygodnia Biblijnego to Niedziela Biblijna.

  • Z myślą o jak najlepszym, duchowym przygotowaniu wiernych Kościoła w Polsce do przeżywania w dniach od 26 do 31 lipca 2016 roku Światowych Dni Młodzieży pod przewodnictwem Ojca Świętego Franciszka „Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II” rozpoczęło w ubiegłym roku publikację trzech opracowań poświęconych tematowi błogosławieństw.

Wiadomo, że tematem tych Dni będą błogosławieństwa, które Jezus Chrystus kieruje do swoich uczniów i do całego świata. Równocześnie Kościół w Polsce będzie przeżywał 1050 rocznicę przyjęcia łaski wiary i chrztu. Po przybliżeniu błogosławieństw Apokalipsy, kierowanych przez zmartwychwstałego Pana do Kościoła prześladowanego, pragniemy w tym roku ukierunkować refleksję duszpasterzy i wiernych świeckich na błogosławieństwo, jakim jest sama wiara w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Na treść tej książki składa się dziesięć rozdziałów, które mogą być wykorzystane, jako podstawa do prowadzenia katechez dla dorosłych, kręgów biblijnych, źródło inspiracji do homilii, rozmyślania i modlitwy.

Prawdziwa wiara to wielka tajemnica:

  • Boga wkraczającego ze swą łaską w życie człowieka i człowieka włączającego się swoim miłosnym posłuszeństwem w życie Boga! Najlepiej wyraża się w modlitwie i w ofierze – w zjednoczeniu z modlitwą i Ofiarą Jezusa Chrystusa – Pana i Zbawiciela.

Niech siódmy Tydzień Biblijny będzie czasem takiej modlitwy i wiary, które inspirują do poświęcenia na wzór Abrahama, Mojżesza, Maryi, Syna Człowieczego, Piotra i Kościoła apostolskiego! Dopiero tak rozumiana i przeżywana wiara jest błogosławieństwem i jednoczy z Błogosławionym!

„Zachęcam was, byście codziennie poświęcali kilka minut na lekturę Ewangelii i zobaczyli, co się wydarzy” – Ojciec Święty Papież Franciszek

 

Opracowano na podstawie publikacji ze strony: www.franciszkanie.esanok.pl

21 kwietnia 2015|