VI Niedziela Wielkanocy

19.05.2019 r

 1. Nabożeństwo Majowe dziś o godz. 1615. W dni powszednie Majówki o godz. 1730. Serdecznie zapraszamy.
 2. „Bóg zapłać” Rodzinom, które w minionym tygodniu złożyły ofiarę na sprzątanie świątyni. W tym tygodniu prosimy o podjęcie zobowiązań wobec naszej świątyni mieszkańców z ul. Gorazdowskiego 2 kl. I i II. Dziękujemy Rodzicom dzieci pierwszokomunijnych za solidne wysprzątanie kościoła i całego obejścia. Dziękujemy za ofiary na nowe organy. Bóg zapłać. Blankiety na wpłaty na organy u ministrantów przy gazetach. Dziękujemy Róży św. Weroniki za ofiarę na potrzeby kościoła. Dziś składka na nowe organy.
 3. Wspólnota Przyjaciele Oblubieńca zaprasza w poniedziałek po Mszy św. wieczornej na adorację Najświętszego Sakramentu.
 4. W sobotę po wieczornej Mszy św. spotkanie Rady Duszpasterskiej naszej parafii poświęcone omówieniu umowy na budowę organów.
 5. Jutro rocznica święceń biskupich ks. bp. Stanisława Jamrozka. We wtorek rocznica ingresu ks. Abp. Adama Szala do Bazyliki Archikatedralnej w Przemyślu.
 6. We wtorek po Mszy św. wieczornej nabożeństwo do św. Antoniego z odczytaniem próśb i podziękowań.
 7. W środę po Mszy Świętej wieczornej Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy z odczytaniem próśb i podziękowań.
 8. Pierwsza Komunia św. w naszej parafii 26.05. tj. w następną niedzielę na Mszy św. o godz. 1130. Spowiedź dzieci i ich rodzin w sobotę od godz. 900 – 1030. Prosimy parafian, którzy nie są związani z tą uroczystością aby wybrali inne godziny Mszy św.
 9. Rocznica Pierwszej komunii św. 2.06. na Mszy św. o godz. 1130.
 10. We czwartek o godz. 1630 w dolnym kościele odbędzie się spotkanie z Janem Pospieszalskim, redaktorem TVP znanym choćby z programy „Warto rozmawiać” serdecznie zapraszamy do udziału w tym spotkaniu.
 11. Krucjata Wyzwolenia Człowieka zaprasza na Drogę Krzyżową z modlitwą o wyzwolenie z nałogów i zniewoleń w dniu 25 maja tj. sobota. Rozpoczęcie o godz. 1100 w kościele w Korczynie. Szczegółowy program na folderach rozłożonych na półce z gazetami i na plakatach.
 12. Spotkania dla dzieci z klas III przygotowujące do Uroczystości I Komunii będą w tym tygodniu w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek od g. 16.15-17.15 w górnym kościele.
 13. W tym roku planujemy organizację pielgrzymki do Medjugorie – w terminie 24 – 31 sierpnia. W programie modlitwa i kontemplacja w miejscach kultu religijnego oraz zwiedzanie miasta Split i Riwiera Makarska.
 14. Ministranci rozprowadzają prasę katolicką. Zachęcamy do lektury, polecając w „Niedzieli” artykuł pt. „Profanacje w Polsce” – próba wyjaśnienia ich przyczyn.

Ewangelia (J 13, 31-33a. 34-35)

Przykazanie nowe daję wam

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Po wyjściu Judasza z wieczernika Jezus powiedział: «Syn Człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w Nim Bóg został chwałą otoczony. Jeżeli Bóg został w Nim otoczony chwałą, to i Bóg Go otoczy chwałą w sobie samym, i to zaraz Go chwałą otoczy.

Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, że jesteście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali».

Komentarz do Ewangelii

O co proszę? O serce zdolne do miłowania pomimo zranień i krzywd

Stanę pośród apostołów rozmawiających z Jezusem w Wieczerniku. Będę kontemplował pokój i serdeczną miłość, z jaką Jezus przemawia do swoich uczniów. „Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami” (w. 33).

Jezus, wiedząc o zdradzie Judasza i o tym, że w chwili męki wszyscy uczniowie Go opuszczą, pozostaje wobec nich czuły i kochający. Więcej, znajduje siły, aby przygotować ich na czas próby. Potrafi zapomnieć o sobie.

Kontemplując zachowanie Jezusa, popatrzę na siebie. Czy potrafi ę pogodzić się z zadawanym mi bólem? Czy spotykam się i rozmawiam z osobami, które mnie w życiu zraniły?

„Abyście się wzajemnie miłowali” (w. 34). Jedno z ostatnich pragnień Jezusa przed odejściem z tej ziemi. Myślał o wszystkich, również o Judaszu. W miłości nikogo nie wolno pominąć. Jezus zna wszystkie zranienia i krzywdy, którymi wzajemnie się kaleczymy.

Spróbuję usłyszeć Jego pełne troski życzenie, które kieruje do mojej wspólnoty i mojej rodziny, do mnie osobiście. Chce, żebym miłował jak On; także tych, którzy mnie zdradzają i opuszczają w najtrudniejszych chwilach życia. Co czuję w sercu, gdy słyszę te słowa? Zwierzę się Jezusowi z moich oporów w miłowaniu tych, którzy mnie zranili.

Zawierzę Jezusowi moją rodzinę, wspólnotę. Poproszę o dar wzajemnej miłości, aby wszyscy, którzy patrzą na nasze życie, rozpoznali w nas uczniów Jezusa. Przeproszę Go za każde złe świadectwo życia w mojej rodzinie i wspólnocie. Będę powtarzał: „Uzdrawiaj nasze relacje!”.

Krzysztof Wons SDS/Salwator

1. czytanie (Dz 14, 21b-27)

Bóg działa przez ludzi

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Paweł i Barnaba wrócili do Listry, do Ikonium i do Antiochii, umacniając dusze uczniów, zachęcając do wytrwania w wierze, «bo przez wiele ucisków trzeba nam wejść do królestwa Bożego». Kiedy w każdym Kościele wśród modlitw i postów ustanowili im starszych, polecili ich Panu, w którego uwierzyli.

Potem przeszli przez Pizydię i przybyli do Pamfilii. Głosili słowo w Perge, zeszli do Attalii, a stąd odpłynęli do Antiochii, gdzie za łaską Bożą zostali przeznaczeni do dzieła, które wykonali.

Kiedy przybyli i zebrali miejscowy Kościół, opowiedzieli, jak wiele Bóg przez nich zdziałał i jak otworzył poganom podwoje wiary.

Psalm (Ps 145 (144), 8-9. 10-11. 12-13 (R.: 1b))

Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu
Albo: Alleluja

Pan jest łagodny i miłosierny, *
nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.
Pan jest dobry dla wszystkich, *
a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył.

Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu
Albo: Alleluja

Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła *
i niech Cię błogosławią Twoi wyznawcy.
Niech mówią o chwale Twojego królestwa *
i niech głoszą Twoją potęgę.

Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu
Albo: Alleluja

Aby synom ludzkim oznajmić Twoją potęgę *
i wspaniałość chwały Twojego królestwa.
Królestwo Twoje królestwem wszystkich wieków, *
przez wszystkie pokolenia Twoje panowanie.

Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu
Albo: Alleluja

2. czytanie (Ap 21, 1-5a)

Bóg otrze wszelką łzę

Czytanie z Apokalipsy Świętego Jana Apostoła

Ja, Jan, ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma.

I Miasto Święte – Jeruzalem Nowe ujrzałem zstępujące z nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swego męża. I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu: «Oto przybytek Boga z ludźmi: i zamieszka wraz z nimi, i będą oni Jego ludem, a On będzie „Bogiem z nimi”. I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły».

I rzekł Zasiadający na tronie: «Oto czynię wszystko nowe».

Aklamacja (J 13, 34)

Alleluja, alleluja, alleluja

Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali,
tak jak Ja was umiłowałem.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (J 13, 31-33a. 34-35)

Przykazanie nowe daję wam

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Po wyjściu Judasza z wieczernika Jezus powiedział: «Syn Człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w Nim Bóg został chwałą otoczony. Jeżeli Bóg został w Nim otoczony chwałą, to i Bóg Go otoczy chwałą w sobie samym, i to zaraz Go chwałą otoczy.

Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, że jesteście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali».

19 maja 2019|