V Niedziela Zwykła

4 lutego 2018 r.

  1. Dzisiaj o godz. 1600 Nabożeństwo Różańcowe połączone ze zmianą tajemnic różańcowych. Serdecznie zapraszamy.
  1. „Bóg zapłać” Rodzinom, które w minionym tygodniu złożyły ofiarę na sprzątanie świątyni. W tym tygodniu prosimy o podjęcie zobowiązań wobec naszej świątyni mieszkańców z ul. Sadowej 18b kl. III i IV. Dziękujemy wszystkim wiernym za ofiary składane na potrzeby naszej parafii. Dzisiejsza taca jest przeznaczona na potrzeby naszej Archidiecezji.
  1. Dziękujemy wszystkim, którzy w sobotę pracowali przy sprzątaniu szopki i świątecznej dekoracji świątyni. „Bóg zapłać”.
  1. W środę po Mszy Świętej wieczornej Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy z odczytaniem próśb i podziękowań.
  1. W następną niedzielę, 11 lutego, obchodzimy Światowy Dzień Chorego. To dzień modlitwy w intencji ludzi chorych, cierpiących i starszych. Nabożeństwo w ich intencji o godz. 1600 – z udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych oraz modlitwą za Naszą ziemską Ojczyznę, której na imię Polska. Serdecznie zapraszamy.
  1. Jak co roku zapraszamy dzieci i młodzież na „Ferie z Uśmiechem”, które odbędą się w dolnym kościele od poniedziałku do piątku od godz. 930 do 1130. Zapisy w zakrystii i u ks. Pawła.
  1. 8 lutego, czwartek, o godz. 1200 w kościele Przemienienia Pańskiego oraz o godz. 1730 w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sanoku odbędą się Koncerty uczestników Międzynarodowego Forum Pianistycznego. Zaprasza p. Janusz Ostrowski, Dyrektor Forum.
  1. Ministranci rozprowadzają prasę katolicką. Zachęcamy do lektury polecając w „Niedzieli” artykuł pt. „Ocalić życie i rodzinę”.

Intencje:

+ Czesława (k) Sobolak – intencja od Sióstr z Róży św. Brata Alberta
wtorek, 6 lutego 2018r., godz. 18.00

Bożemu Miłosierdziu polećmy naszych bliskich zmarłych.
W minionym tygodniu w naszej parafii zmarła:
śp. Stanisława Fill z ul. Traugutta.
Wieczne odpoczywanie…

Ewangelia (Mk 1, 29-39)

Jezus uzdrawia chorych

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Po wyjściu z synagogi Jezus przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli Mu o niej. On podszedł i podniósł ją, ująwszy za rękę, a opuściła ją gorączka. I usługiwała im.

Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego wszystkich chorych i opętanych; i całe miasto zebrało się u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ Go znały.

Nad ranem, kiedy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne, i tam się modlił. Pośpieszył za Nim Szymon z towarzyszami, a gdy Go znaleźli, powiedzieli Mu: «Wszyscy Cię szukają». Lecz On rzekł do nich: «Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo po to wyszedłem».

I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy.

Komentarz do Ewangelii

Mk 1, 29-39.
Jezus dziś wchodzi w Twoje serce – i patrzy na wszystkie gorączki, które Cię blokują przed życiem według Jego Słowa we wspólnocie i relacjach z innymi. Lekarstwem jest POZWOLIĆ JEZUSOWI, aby PODSZEDŁ blisko Ciebie, UJĄŁ za rękę i PODNIÓSŁ Cię! Nie bój się Jezusa – nie rezygnuj z Jego Słowa, bliskości w Eucharystii, ale jak najczęściej ogłaszaj Go Panem Twojego życia, każdego miejsca, wydarzenia, relacji – każdej niemocy, szarpaniny, bezsensu…
Ten gest Jezusa – wyciągnięta do Ciebie ręka – to zaproszenie w nowy sposób relacji – do Twoich przeciwności i zniewoleń, do ludzi, którzy Cię drażnią! Trwaj cierpliwie i z ufnością w bliskości Jezusa, aby z Niego czerpać moc do tracenia swego życia i nieustannego otrzymywania nowego życia, które jest z Niego!
Błogosławionej V Niedzieli Okresu Zwykłego! +
Ks. Robert Blama

1. czytanie (Hi 7, 1-4. 6-7)

Marność życia ludzkiego

Czytanie z Księgi Hioba

Hiob przemówił w następujący sposób:

«Czyż nie do bojowania podobny byt człowieka? Dni jego czyż nie są dniami najemnika? Jak sługa wzdycha on do cienia, i jak najemnik czeka na zapłatę. Tak moim działem miesiące nicości i wyznaczono mi noce udręki.

Położę się, mówiąc do siebie: Kiedyż zaświta i wstanę? Przedłuża się wieczór, a niepokój mnie syci do świtu.

Dni moje lecą jak tkackie czółenko, i kończą się, bo braknie nici. Wspomnij, że dni me jak powiew. Ponownie oko me szczęścia nie zazna».

Psalm (Ps 147A (146), 1b-2. 3-4. 5-6 (R.: por. 3a))

Panie, Ty leczysz złamanych na duchu
Albo: Alleluja

Chwalcie Pana, bo dobrze jest śpiewać psalmy Bogu, *
słodko jest Go wysławiać.
Pan buduje Jeruzalem, *
gromadzi rozproszonych z Izraela.

Panie, Ty leczysz złamanych na duchu
Albo: Alleluja

On leczy złamanych na duchu *
i przewiązuje ich rany.
On liczy wszystkie gwiazdy *
i każdej imię nadaje.

Panie, Ty leczysz złamanych na duchu
Albo: Alleluja

Nasz Pan jest wielki i potężny, *
a Jego mądrość niewypowiedziana.
Pan dźwiga pokornych, *
karki grzeszników zgina do ziemi.

Panie, Ty leczysz złamanych na duchu
Albo: Alleluja

2. czytanie (1 Kor 9, 16-19. 22-23)

Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:

Nie jest dla mnie powodem do chluby to, że głoszę Ewangelię. Świadom jestem ciążącego na mnie obowiązku. Biada mi bowiem, gdybym nie głosił Ewangelii!

Gdybym to czynił z własnej woli, miałbym zapłatę, lecz jeśli działam nie z własnej woli, to tylko spełniam obowiązki szafarza. Jakąż przeto mam zapłatę? Otóż tę właśnie, że głosząc Ewangelię bez żadnej zapłaty, nie korzystam z praw, jakie mi daje Ewangelia.

Tak więc nie zależąc od nikogo, stałem się niewolnikiem wszystkich, aby tym liczniejsi byli ci, których pozyskam. Dla słabych stałem się jak słaby, by pozyskać słabych. Stałem się wszystkim dla wszystkich, żeby uratować choć niektórych. Wszystko zaś czynię dla Ewangelii, by mieć w niej swój udział.

Aklamacja (Por. Mt 8, 17)

Alleluja, alleluja, alleluja

Jezus wziął na siebie nasze słabości
i dźwigał nasze choroby.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (Mk 1, 29-39)

Jezus uzdrawia chorych

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Po wyjściu z synagogi Jezus przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli Mu o niej. On podszedł i podniósł ją, ująwszy za rękę, a opuściła ją gorączka. I usługiwała im.

Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego wszystkich chorych i opętanych; i całe miasto zebrało się u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ Go znały.

Nad ranem, kiedy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne, i tam się modlił. Pośpieszył za Nim Szymon z towarzyszami, a gdy Go znaleźli, powiedzieli Mu: «Wszyscy Cię szukają». Lecz On rzekł do nich: «Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo po to wyszedłem».

I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy.

3 lutego 2018|