UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

DUCHU ŚWIĘTY PRZYJDŹ

19 maja 2013 roku, na podstawie materiałów ze strony: www.franciszkanie.esanok.pl

Pismo Święte pozwala nam poznać głęboką prawdę, prawdę niebędącą tylko wspomnieniem przeszłości, która minęła i stała się historią. Prawda ta jest nadal rzeczywistością dzisiejszego Kościoła i Kościoła wszystkich czasów, bo jest nią Duch Święty

4To On nas poucza, kieruje nami i „popycha” nas we właściwych kierunkach. Towarzyszy nam od naszego początku aż do końca, od chrztu świętego po namaszczenie olejami świętymi. Jest obecny we wszystkich sakramentach świętych, które są znakiem niewidzialnej łaski, udzielanej nam przez Boga. To Duch Święty uzdalnia nas do modlitwy czy przygotowuje do dobrej spowiedzi. Nam pozostaje tylko być otwartymi na to, co czyni w nas i dookoła nas.

Wszelkie nasze przymioty, charyzmaty, uczucia i decyzje są Jego dziełem, bo to z Jego natchnienia rodzą się w naszych sercach. To On jest Dawcą Łask, światłością sumień, radością serc, ochłodą w pracy, utuleniem w płaczu, On leczy rany, nagina, co harde, rozpala, co zimne, co zbłąkane prowadzi do przystani zbawienia. Duch Święty jest Duchem posłanym przez Chrystusa, aby dokonał w nas dzieła uświęcenia, które On nam wysłużył na ziemi.

Dziękujmy Panu Jezusowi za Jego dary. Dziękujmy za dar pokoju. To jeden z najcenniejszych darów, jaki może spocząć w ludzkim sercu. To dar, który promieniuje taką mocą, że ucisza nawet najbardziej roztrzęsionych.

Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla[wspólnego]dobra.” (1 Kor 12,5-7). Wolna wola, dana nam przez Boga, czasami prowadzi do błędnych decyzji i osądów, do złych działań.

Zdając sobie z tego sprawę, tym bardziej powinniśmy wierzyć i dziękować Bogu za dzisiejsze Święto i za to, że poprzez Ducha Świętego spływają na nas Jego Dary. Dziękujmy słowami Sekwencji „Daj Twoim wierzącym, w Tobie ufającym, siedmiorakie dary. Daj zasługę męstwa, daj wieniec zwycięstwa, daj szczęście bez miary.”

Bądźmy otwartymi na to, co czyni Ducha Święty w nas i dookoła nas, na charyzmaty, jakie rozdziela, na uczucia i decyzje, które z Jego natchnienia rodzą się w naszych sercach. To On jest dawcą łask, światłością sumień, radością serc, ochłodą w pracy, utuleniem w płaczu, On leczy rany, nagina, co harde, rozpala, co zimne, a to, co zbłąkane, prowadzi do przystani zbawienia.

Duch Święty jest Duchem posłanym przez Chrystusa, aby dokonał w nas dzieła uświęcenia, które On nam wysłużył na ziemi. Dar Zesłania Ducha Świętego dokonuje się też tu i teraz, wszędzie tam, gdzie ludzie otwierają się na Jego działanie i gromadzą w Jego Imię. Człowiekowi pozostaje tylko jedno: pozwolić sobą kierować.

Pamiętajmy słowa św. Pawła: „Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscyśmy, bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, [aby stanowić] jedno Ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem.” (1 Kor 12,12-13). Wszyscy mamy na sobie znamię Ducha Świętego, dlatego pozwólmy, by On nami kierował.

19 maja 2013|