Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

13 maja 2018 r.

  1. Dzisiaj Nabożeństwo majowe połączone z Nowenną do Ducha Św. godz. 1615. W dni powszednie „Majówki” o 1730, różaniec o godz. 1700.
  1. „Bóg zapłać” Rodzinom, które w minionym tygodniu złożyły ofiarę na sprzątanie świątyni. W tym tygodniu prosimy o podjęcie zobowiązań wobec naszej świątyni mieszkańców z ul. Jana Pawła II 53 a kl. III i IV. Dziękujemy wszystkim wiernym za ofiary składane na potrzeby naszej parafii. Dziękujemy Róży św. Anny za ofiarę na kwiaty do przystrojenie figury fatimskiej.
  1. Za tydzień, w niedzielę, Uroczystość Zesłania Ducha Św., kończy się okres paschalny.
  1. Dzisiaj w Archidiecezji święcenia diakonatu, a za tydzień, w sobotę święcenia prezbiterów. W dniach nowenny do Ducha Św. modlimy się za tych, którzy będą przyjmować święcenia, by jak najlepiej przygotowali się do kapłańskiej posługi.
  1. We środę święto św. Andrzeja Boboli – Patrona Polski.
  1. W środę po Mszy Świętej wieczornej Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy z odczytaniem próśb i podziękowań.
  1. Pierwsza Komunia św w naszej parafii 27.05. na Mszy św. o godz. 1130. Rocznica Pierwszej Komunii 3.06. na Mszy św. o godz. 1130.
  1. Ministranci rozprowadzają prasę katolicką. Zachęcamy do lektury polecając w „Niedzieli” artykuł pt. „Czy znów Św. Andrzej Bobola uratuje Ojczyznę?” Artykuł Ks. Prałata Józefa Niżnika, proboszcza ze Strachociny o atakach na naszą Ojczyznę i roli św. Andrzeja Boboli w jej obronie. 

Intencje:
– Msza św. z Róży błog. Ks. Jana Balickiego 18.05. o godz. 1800.
– Msza św. o Boże błog. potrzebne łaski, dary Ducha Św.
dla Lektorów i Studentów 17.05. o godz. 1800.
– W intencji diabetyków z rejonu sanockiego 20.05. o godz. 700.
– Za zmarłego śp. Adama Gomułka int. od sąsiadów 19.05. o godz. 630

Bożemu Miłosierdziu polećmy naszych bliskich zmarłych. W minionym tygodniu
w naszej parafii zmarł: śp. Jan Kłodowski z ul. Cegielnianej. Wieczne odpoczywanie…

Ewangelia (Mk 16, 15-20)

Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Jezus, ukazawszy się Jedenastu, powiedział do nich:

«Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie».

Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły.

Komentarz do Ewangelii

Mk 16, 15-20.
Jezus dziś, wstępując do nieba, zostawia misję – „idźcie i głoście Dobrą Nowinę”! O tym, że Bóg jest blisko Twojego życia, że robi z Tobą drogę do nieba – nawet wtedy, gdy Ty trzymasz się mocno ziemi i jedynie tu planujesz swoją przyszłość. On o Ciebie walczy!
Głosić Dobrą Nowinę, to nie jedynie nauczać o Jezusie dla wiedzy, ale to przede wszystkim wprowadzać ludzi w postawę bycia uczniami Jezusa! Uczniami, którzy z Nim czynią świat „po Bożemu”! I do nich odnosi się obietnica Jezusa, że ci, „którzy uwierzą: w Imię Moje…”.
Łatwiej jest przekazać wiedzę religijną, uczyć dziecko katechizmu, nakazywać młodym bycie w kościele, zrobić wykład o Panu Jezusie… Jakże trudno ogłosić Słowo o Bogu, który zbawia, który ma odpowiedź na zmagania, który nadaje sens przegranym sytuacjom i błędnym decyzjom…
Jezus formuje uczniów, którzy będą gotowi świadectwem życia przekazać wiarę, i tym samym wprowadzać innych do bycia Jego prawdziwymi uczniami!
Pozwól Jezusowi, aby Cię formował, byś przeżywał wiarę jako Jego uczeń. Trwaj z Nim we wspólnocie, bo On pragnie i ma moc współdziałać z Tobą i potwierdzać głoszoną naukę znakami!
Błogosławionej Niedzieli Wniebowstąpienia Jezusa! +
Ks. Robert Blama

1. czytanie (Dz 1, 1-11)

Uniósł się w ich obecności w górę

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Pierwszą Księgę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku aż do dnia, w którym dał polecenia apostołom, których sobie wybrał przez Ducha Świętego, a potem został wzięty do nieba. Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym.

A podczas wspólnego posiłku przykazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca:

«Słyszeliście o niej ode Mnie – mówił – Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym».

Zapytywali Go zebrani: «Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela?» Odpowiedział im: «Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jeruzalem i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi».

Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. Kiedy jeszcze wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli: «Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba».

Psalm (Ps 47 (46), 2-3. 6-7. 8-9 (R.: por. 6))

Pan wśród radości wstępuje do nieba

Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie, *
radosnym głosem wykrzykujcie Bogu,
bo Pan Najwyższy i straszliwy, *
jest wielkim Królem nad całą ziemią.

Pan wśród radości wstępuje do nieba

Bóg wstępuje wśród radosnych okrzyków, *
Pan wstępuje przy dźwięku trąby.
Śpiewajcie psalmy Bogu, śpiewajcie, *
śpiewajcie Królowi naszemu, śpiewajcie.

Pan wśród radości wstępuje do nieba

Gdyż Bóg jest Królem całej ziemi, *
hymn zaśpiewajcie!
Bóg króluje nad narodami, *
Bóg zasiada na swym świętym tronie.

Pan wśród radości wstępuje do nieba

Wersja dłuższa

2. czytanie (Ef 4, 1-13)

Dojdziemy do miary wielkości według Pełni Chrystusa

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Efezjan

Bracia:

Zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, do jakiego zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój.

Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich.

Każdemu zaś z nas została dana łaska według miary daru Chrystusowego. Dlatego mówi Pismo: «Wstąpiwszy na wysokości, wziął do niewoli jeńców, rozdał ludziom dary». Słowo zaś „wstąpił” cóż oznacza, jeśli nie to, że również zstąpił do niższych części ziemi? Ten, który zstąpił, jest i Tym, który wstąpił ponad wszystkie niebiosa, aby wszystko napełnić. On też ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami, aby przysposobili świętych do wykonywania posługi dla budowania Ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według Pełni Chrystusa.

Wersja krótsza

2. czytanie (Ef 4, 1-7. 11-13)

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Efezjan

Bracia:

Zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, do jakiego zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój.

Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich.

Każdemu zaś z nas została dana łaska według miary daru Chrystusowego. On też ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami, aby przysposobili świętych do wykonywania posługi dla budowania Ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według Pełni Chrystusa.

Aklamacja (Mt 28, 19a. 20b)

Alleluja, alleluja, alleluja

Idźcie i nauczajcie wszystkie narody.
Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (Mk 16, 15-20)

Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Jezus, ukazawszy się Jedenastu, powiedział do nich:

«Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie».

Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły.

12 maja 2018|