Uroczystość Trójcy Przenajświętszej

27 maja 2018 r. 

 1. Dzisiaj Nabożeństwo majowe. godz. 1615. W dni powszednie „Majówki” o 1730, różaniec o godz. 1700. Zapraszamy. Dzisiaj kończy się okres komunii wielkanocnej.
 1. „Bóg zapłać” Rodzinom, które w minionym tygodniu złożyły ofiarę na sprzątanie świątyni. W tym tygodniu prosimy o podjęcie zobowiązań wobec naszej świątyni mieszkańców z ul. Jana Pawła II 53 kl. III i IV. Dziękujemy wszystkim wiernym za ofiary składane na potrzeby naszej parafii.
 1. Dzisiaj Pierwsza Komunia św. w naszej parafii na Mszy św. o godz. 1130. Prosimy o modlitwę w intencji dzieci i ich rodzin.
 1. W środę po Mszy Świętej wieczornej Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy z odczytaniem próśb i podziękowań.
 1. We czwartek, Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało. Msze św. w naszej świątyni w porządku niedzielnym. Główna Msza św. Uroczystości dla całego miasta w naszym kościele o godz. 1000. Następnie wyruszy procesja eucharystyczna do Kościoła Farnego. Nasza parafia przygotowuje pierwszy ołtarz przy ul. Jana Pawła II. O jego przygotowanie proszone są Kręgi Domowego Kościoła. Prosimy wszystkich parafian aby w miarę możliwości uczestniczyć w tej Uroczystości. Prosimy dzieci do sypania kwiatów i chłopców do dzwonienia, aby jak najgodniej uczcić Chrystusa w Eucharystii. Prosimy udekorować ulicę Jana Pawła II, którą pójdzie główna procesja. W Boże Ciało ostatnie nabożeństwo majowe o godz. 1615. W piątek po Bożym Ciele nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
 1. Rocznica Pierwszej Komunii 3.06. na Mszy św. o godz. 1130. Spowiedź dzieci i ich Rodzin w piątek od godz. 1530.
 1. W tym tygodniu pierwszy piątek miesiąca. Możliwość spowiedzi w czasie porannych Mszy św. i po południu od godz. 1530. Dodatkowa Msza św. o godz. 1600. Nabożeństwo pierwszopiątkowe połączone z procesją Eucharystyczną po Mszy św. wieczornej. Chorych w domach odwiedzimy od godz. 800.
 1. Pierwsza sobota. Msza św. o godz. 1800, następnie procesja Eucharystyczna Oktawy Bożego Ciała wokół kościoła i różaniec fatimski w świątyni. Nie będzie procesji po osiedlu.
 1. W następną niedzielę procesja Eucharystyczna Oktawy Bożego Ciała wokół świątyni po Mszy św. o godz. 1000. Serdecznie wszystkich zapraszamy, także wszystkie dzieci.
 1. W poniedziałek próba przed rocznicą Pierwszej Komunii dla uczniów klas IV w kościele o godz. 1600.
 1. We środę spotkanie formacyjne przed Bierzmowaniem dla uczniów kl. VII i II Gimn. w kościele o godz. 1900.
 1. 2 czerwca w naszej parafii odbędzie się Diecezjalny Dzień Skupienia Rycerstwa Niepokalanej. Zapraszamy wszystkich Rycerzy z naszej parafii. Program w gablocie.
 1. Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Ks. Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Sanoku informuje, że spotkanie z rodzicami uczniów przyszłych (rok szkolny 2018/2019) klas pierwszych oraz oddziału przedszkolnego odbędzie się 30 maja 2018r. o godz. 1600 (środa) w auli.
 1. W Sanoku zostanie przeprowadzona akcja rejestracji Dawców szpiku w dniach 2,3,9,10 czerwca. Szczegóły akcji i miejsc są podane na plakatach, na tablicach ogłoszeń. Gorąco zachęcamy do włączenia się w ratowanie życia ludzkiego.
 1. Ministranci rozprowadzają prasę katolicką. Zachęcamy do lektury polecając w „Niedzieli” artykuł pt. „Małżeńskie dramaty stare jak świat”. Artykuł pokazuje źródła zranień małżeńskich. 
 1. Dzisiaj Sanocka Fundacja Ochrony Zdrowia kwestuje przy kościele na zakup nowego sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych.

 

Intencje:
– W int. Róży św. Sebastiana 2.06. o godz. 1800
– Za śp. Helenę Kłosińską int. od sąsiadów 2.06. o godz. 700 

Bożemu Miłosierdziu polećmy naszych bliskich zmarłych.
W minionym tygodniu w naszej parafii zmarł:
śp. Grzegorz Kobylakiewicz z ul. Langiewicza.
Wieczne odpoczywanie…

Ewangelia (Mt 28, 16-20)

Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami:

«Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata».

Komentarz do Ewangelii

Mt 28, 16-20.

Jezus, mocą władzy danej Mu przez Ojca, posyła dziś swoich uczniów z misją i umacnia ich słowem obietnicy: „Ja jestem z wami przez wszystkie dni”!

Jezus zaprasza Cię, abyś przyjął to Słowo i zachował je w swoim sercu – abyś uwierzył i przyjął za pewność, że Jezus zawsze jest obecny w Twoim życiu i działa!

Zachować to, co Jezus przykazał, to być świadkiem Jego obecności w swojej historii, swojej codzienności: w domu, w pracy, na imprezie towarzyskiej. To stawać po stronie nieraz niewygodnej prawdy, to wziąć na siebie niesprawiedliwości drugiego, to zgodzić na rezygnację ze swojej racji i przebaczyć temu, który niespodziewanie jawi się jako Twój nieprzyjaciel! Nie pouczać, ale być świadkiem wszędzie, w każdej sytuacji. Życie ucznia to świadectwo!

Obecność Boga w Twoim życiu nie jest obecnością bierną. To obecność ratująca, poszukająca w zagubieniu i miernocie; obecność, która uzdalnia do ruszenia się z miejsca, ze starych przyzwyczajeń!

„Jestem z Wami po wszystkie dni”! Jezus jest z Tobą i po Twojej stronie – nie zraża się Twoimi słabościami, ale czyni Cię swoim uczniem. Tylko czy Ty chcesz tego samego? Czy stajesz jako świadek wiary po stronie Jezusa? To zawsze kosztuje!

Bóg Ojciec Cię kocha, Duch Święty miłością łamie lęki, Jezus zbawia Twój świat, abyś żył! Wiecznie!

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu!

Błogosławionej Niedzieli Trójcy Świętej! +

Ks. Robert Blama

1. czytanie (Pwt 4, 32-34. 39-40)

Bóg jest jeden

Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa

Mojżesz tak powiedział do ludu:

«Zapytaj dawnych czasów, które były przed tobą, zaczynając od dnia, w którym Bóg stworzył człowieka na ziemi, zapytaj od jednego krańca niebios do drugiego, czy nastąpiło tak wielkie wydarzenie jak to lub czy słyszano o czymś podobnym? Czy słyszał jakiś naród głos Boży z ognia, jak ty słyszałeś, i pozostał żywy? Czy usiłował Bóg przyjść i wybrać sobie jeden naród spośród innych narodów przez doświadczenia, znaki, cuda i wojny, ręką mocną i wyciągniętym ramieniem, dziełami przerażającymi, jak to wszystko, co tobie uczynił Pan, Bóg twój, w Egipcie na twoich oczach?

Poznaj dzisiaj i rozważ w swym sercu, że Pan jest Bogiem, a na niebie wysoko i na ziemi nisko nie ma innego. Strzeż Jego praw i nakazów, które ja dziś polecam tobie wypełniać; by dobrze ci się wiodło i twym synom po tobie; byś przedłużył swe dni na ziemi, którą na zawsze daje ci Pan, Bóg twój».

Psalm (Ps 33 (32), 4-5. 6 i 9. 18-19. 20 i 22 (R.: por. 12))

Szczęśliwy naród wybrany przez Pana

Słowo Pana jest prawe, *
a każde Jego dzieło godne zaufania.
On miłuje prawo i sprawiedliwość, *
ziemia jest pełna Jego łaski.

Szczęśliwy naród wybrany przez Pana

Przez słowo Pana powstały niebiosa, *
wszystkie gwiazdy przez tchnienie ust Jego.
Bo przemówił, i wszystko się stało, *
sam rozkazał, i zaczęło istnieć.

Szczęśliwy naród wybrany przez Pana

Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, *
na tych, którzy oczekują Jego łaski,
aby ocalił ich życie od śmierci *
i żywił ich w czasie głodu.

Szczęśliwy naród wybrany przez Pana

Dusza nasza oczekuje Pana, *
On jest naszą pomocą i tarczą.
Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska, *
według nadziei pokładanej w Tobie.

Szczęśliwy naród wybrany przez Pana

2. czytanie (Rz 8, 14-17)

Otrzymaliśmy Ducha przybrania za synów

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:

Wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście Ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: «Abba, Ojcze!»

Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami: dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa; skoro wspólnie z Nim cierpimy, to po to, by wspólnie mieć udział w chwale.

Aklamacja (Por. Ap 1, 8)

Alleluja, alleluja, alleluja

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
Bogu, który jest i który był, i który przychodzi.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (Mt 28, 16-20)

Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami:

«Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata».

27 maja 2018|