NIEDZIELA TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ

7.06.2020 r.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

 1. Dzisiaj o godz. 1630 nabożeństwo czerwcowe oraz zmiana tajemnic różańcowych. Dziękujemy wspólnotom żywego różańca za ich codzienną i wytrwałą modlitwę. Msza Święta o godz. 1700.
 2. W poniedziałek spotkanie Wspólnoty „Przyjaciele Oblubieńca” w górnym kościele z konferencją udostępnioną także w internecie.
 3. We wtorek nabożeństwo do św. Antoniego z odczytaniem próśb i podziękowań. O godz. 1900 konferencja internetowa wygłoszona przez ks. Damiana dla uczniów klas 6, 7 i 8 przygotowujących się do sakramentu bierzmowania. Po wieczornej Eucharystii spotkanie wspólnoty Rycerstwa Niepokalanej.
 4. W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
 5. W czwartek Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej (Boże Ciało). O godz. 1130 Uroczysta Eucharystia z procesją wokół naszej świątyni. Serdeczna prośba o pomoc w przygotowaniu poszczególnych ołtarzy. Ołtarz I (Rycerstwo Niepokalanej), OŁTARZ II (Akcja Katolicka i Rada Duszpasterska), OŁTARZ III (oaza oraz służba liturgiczna ołtarza), OŁTARZ IV (Domowy Kościół). Zapraszamy dzieci do sypania kwiatów a wszystkich parafian do wspólnej modlitwy.
 6. Od piątku rozpoczynamy Oktawę Bożego Ciała wraz z procesją eucharystyczną. W piątek spotkanie formacyjne „Wspólnoty Przenajdroższej Krwi Chrystusa” w dolnym kościele. Tego dnia od godz. 1500 spowiedź dla dzieci i Rodziców przed sobotnią i niedzielą I Komunią Świętą.
 7. W sobotę na Mszy Świętej o godz. 1000 uczniowie z klasy 3a przyjmą I Komunię Świętą natomiast w niedzielę o godz. 1300 dzieci z klasy 3b. Zapraszamy na próby przed tym wydarzeniem. Dla dzieci i Rodziców z klasy 3a w poniedziałek i środę o godz. 1700. Uczniów i Rodziców z klasy 3b we wtorek o 1700 i środę o 1900.
 8. W przyszłą niedzielę nabożeństwo czerwcowe oraz procesja eucharystyczna o godz. 1630.
 9. „Bóg zapłać” Rodzinom, które składają ofiary na kwiaty i sprzątanie kościoła. W tym tygodniu prosimy o podjęcie zobowiązań wobec naszej świątyni mieszkańców z  Cegielnianej 22, klatka VII i VIII. Dziękujemy także za ofiary składane na organy. Podziękowanie dla Róży św. Józefa Sebastiana Pelczara za złożoną ofiarę na potrzeby Kościoła.
 10. Intencje zbiorowe: w sobotę o godz.1800 w intencji Róży św. Antoniego.
 11. W ubiegłym tygodniu zakończył pracę w naszej parafii Pan Patryk Król – organista. Przed nim egzaminy maturalne i wybór drogi życia. Dziękujemy z posługę w naszej parafii. Od poniedziałku o piękno śpiewu w naszej świątyni troszczą się Panowie Łukasz Kot oraz Piotr Prajzler. Niech nie zabraknie im światła Ducha Świętego oraz troski o piękno liturgii.
 12. W minionym tygodniu pożegnaliśmy: + Ernesta Latoszka, + Mariusza Bajgra, + Wojciecha Chmielewskiego, + Marka Szwarczyka. Powierzmy ich miłosierdziu Pana. „Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie…”

Ewangelia (J 3, 16-18)

Bóg posłał swego Syna na świat, aby świat został zbawiony

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do Nikodema:

«Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego».

Komentarz do Ewangelii

„Tak Bóg umiłował świat…” (w. 16). Pomyślę, że Jezus tymi słowami zwraca się do mnie osobiście. Chce mi powiedzieć, jak bardzo Bóg miłuje świat. Jakie poruszenia odzywają się we mnie, kiedy słyszę wyznanie Jezusa?

Czy wierzę w Boga, który codziennie z miłością i przejęciem patrzy na świat i nie chce, aby ktokolwiek w nim zginął? Czy wierzę, że Bóg zna mnie po imieniu i codziennie prowadzi mnie, abym się nie zagubił?

Jezus wyznaje, że Ojciec, który Go posłał, nie chce nikogo potępić (w. 17). Jakie jest moje wyobrażenie Boga Ojca? Do jakiego Boga się modlę? Czy jest to Bóg o twarzy pełnej dobroci i zatroskania o mnie, czy raczej Bóg surowy i potępiający? Zwrócę uwagę na odczucia, które rodzą się we mnie. Powiem o nich Jezusowi.

W serdecznej modlitwie poproszę Jezusa, aby pomógł mi odkryć i kontemplować prawdziwą „twarz” Boga Ojca. Poproszę Go, aby opowiedział mi o swoim i moim Ojcu i pozwolił doświadczyć Jego czułej miłości.

Jezus podkreśla znaczenie wiary dla mojego zbawienia (w. 16.18). Nawet jeśli Bóg z miłości dla mnie posyła swego Syna, nie zbawi mnie, jeżeli w Niego nie uwierzę. To nie Bóg mnie potępia, ale mój brak wiary w Boga miłości może stać się dla mnie źródłem coraz głębszego smutku i ostatecznego potępienia. Co mogę powiedzieć o mojej wierze dzisiaj?

Uświadomię sobie, że jestem dzieckiem Boga, ochrzczonym w Jego Przenajświętsze Imię. Uwielbię Trójcę Przenajświętszą za dar chrztu i wiarę przekazaną mi przez rodziców. Będę częściej dzisiaj powtarzał modlitwę: „Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu…”

Krzysztof Wons SDS/Salwator

1. czytanie (Wj 34, 4b-6. 8-9)

Bóg miłosierny i łagodny

Czytanie z Księgi Wyjścia

Mojżesz, wstawszy rano, wstąpił na górę, jak mu nakazał Pan, i wziął do rąk tablice kamienne.

A Pan zstąpił w obłoku, i Mojżesz zatrzymał się koło Niego, i wypowiedział imię Pana. Przeszedł Pan przed jego oczyma i wołał: «Pan, Pan, Bóg miłosierny i łagodny, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność».

Natychmiast Mojżesz skłonił się aż do ziemi i oddał pokłon, mówiąc: «Jeśli darzysz mnie życzliwością, Panie, to proszę, niech pójdzie Pan pośród nas. Jest to wprawdzie lud o twardym karku, ale przebaczysz nasze winy i nasze grzechy, a uczynisz nas swoim dziedzictwem».

Psalm (Dn 3, 52. 53-54. 55-56 (R.: por. 52b))

Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże

Błogosławiony jesteś, Panie, Boże naszych ojców, *
pełen chwały i wywyższony na wieki.
Błogosławione jest imię Twoje †
pełne chwały i świętości, *
uwielbione i wywyższone na wieki.

Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże

Błogosławiony jesteś w przybytku Twojej świętej chwały, *
uwielbiony i przesławny na wieki.
Błogosławiony jesteś na tronie swojego królestwa, *
uwielbiony i przesławny na wieki.

Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże

Błogosławiony jesteś Ty, co spoglądasz w otchłanie, †
który zasiadasz na Cherubach, *
pełen chwały i wywyższony na wieki.
Błogosławiony jesteś na sklepieniu nieba, *
pełen chwały i wywyższony na wieki.

Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże

2. czytanie (2 Kor 13, 11-13)

Pozdrowienie w imię Trójcy Świętej

Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia, radujcie się, dążcie do doskonałości, pokrzepiajcie się na duchu, bądźcie jednomyślni, pokój zachowujcie, a Bóg miłości i pokoju będzie z wami.

Pozdrówcie się nawzajem świętym pocałunkiem! Pozdrawiają was wszyscy święci.

Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi!

Aklamacja (Por. Ap 1, 8)

Alleluja, alleluja, alleluja

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
Bogu, który jest i który był, i który przychodzi.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (J 3, 16-18)

Bóg posłał swego Syna na świat, aby świat został zbawiony

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do Nikodema:

«Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego».

6 czerwca 2020|