Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

25.11. 2018 r.

 1. Dzisiaj o godz. 1615 nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia za zmarłych polecanych w „Wypominkach”. Zakończenie nabożeństw w piątek.
 2. „Bóg zapłać” Rodzinom, które w minionym tygodniu złożyły ofiarę na sprzątanie świątyni i kwiaty. W tym tygodniu prosimy o podjęcie zobowiązań wobec naszej świątyni mieszkańców z ul. Dembowskiego 10 kl. I i II. Dziękujemy wszystkim wiernym za ofiary składane na potrzeby naszej parafii. Dzisiaj taca na potrzeby naszego kościoła.
 3. We wtorek nabożeństwo ku czci św. Antoniego, z odczytaniem próśb i podziękowań.
 4. W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy z odczytaniem próśb i podziękowań.
 5. W piątek święto św. Andrzeja, apostoła.
 6. W tym tygodniu pierwsza sobota miesiąca. Nabożeństwo różańcowe po wieczornej Mszy św.
 7. Przyszła niedziela jest pierwszą niedzielą Adwentu. Już dziś pomyślmy o postanowieniach adwentowych.
 8. W poniedziałek zbiórka kandydatów na ministranta w dolnym kościele o godz. 1630. Zapraszamy chłopców od kl. IV wzwyż.
 9. Dzisiaj wychodząc z kościoła można będzie nabyć (bardzo piękny) Kalendarz Parafialny. Cena 5 zł. Jednak nie stawiamy granic hojności. Dochód zasili fundusz św. Mikołaja dla ministrantów, dzieci i młodzieży z naszych wspólnot parafialnych.
 10. Spotkanie dla osób, które zapisały się na pielgrzymkę do Ziemi Świętej w następną niedzielę 2.XII. po wieczornej Mszy św. w dolnym kościele.
 11. W następną niedzielę będziemy kwestować pod kościołem na rzecz rodziny, naszych parafian z ul. Kwiatowej, której spalił się dom.
 12. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej polecając „Niedzielę”, a w niej artykuł pt. „Król Kosmosu”. Ukazuje jakim Królem jest Chrystus?.

Bożemu Miłosierdziu polećmy naszych bliskich zmarłych.
W tym  tygodniu zmarli w naszej parafii
śp. Rozalia Basarab z ul. Sadowej,
śp. Józef Sadleja z ul. Młynarskiej,
śp. Tadeusz Rajtar z ul. Jana Pawła II.

Wieczne odpoczywanie…

Ewangelia (J 18, 33b-37)

Królestwo Chrystusa nie jest z tego świata

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Piłat powiedział do Jezusa: «Czy Ty jesteś Królem żydowskim?»

Jezus odpowiedział: «Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie?»

Piłat odparł: «Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Co uczyniłeś?»

Odpowiedział Jezus: «Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd».

Piłat zatem powiedział do Niego: «A więc jesteś królem?»

Odpowiedział Jezus: «Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu».

Komentarz do Ewangelii

J 18, 33b-37.

Bóg przez chrzest dał Ci zdolność, abyś królował na wzór Jezusa!
A jak króluje Jezus? Nie ma sług, którzy biją się o Niego.
Jezus jest Królem – z mocy Ojca! Po ludzku jest Królem przegranym na krzyżu, opuszczonym przez ludzi. Ale jest Królem, który MA MOC i PRAGNIENIE DZIELIĆ Z TOBĄ BOSKĄ GODNOŚĆ KRÓLEWSKĄ! Abyś z Nim królował – jedynym Zbawicielem i Panem Twojego życia! Aby On był Królem Twojego egoizmu, relacji, podejścia do ludzi, do pieniędzy, nałogów – i opamiętania póki czas! Nie szukaj oparcia w ludziach: Bog walczy o Ciebie przez miłość, a czasem przez cierpienie i ból! Zaufaj Mu – niechaj On króluje nad Twoim ciałem, charakterem, decyzjami! Ufaj wbrew ludzkiej nadziei, bądź zdany na ratunek od Ojca! I króluj z Jezusem przez miłość!

Podejmij dziś odważną decyzję i ogłoś ją: Króluj nam Chryste! Zawsze i wszędzie!

Do posłuchania:

Błogosławionej Uroczystości Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata! +

Ks. Robert Blama

1. czytanie (Dn 7, 13-14)

Królestwo Syna Człowieczego

Czytanie z Księgi proroka Daniela

Patrzyłem w nocnych widzeniach: a oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają Go przed Niego. Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie.

Psalm (Ps 93 (92), 1. 2 i 5 (R.: por. 1a))

Pan Bóg króluje, pełen majestatu

Pan króluje, oblókł się w majestat, *
Pan wdział potęgę i nią się przepasał.
Tak świat utwierdził, *
że się nie zachwieje.

Pan Bóg króluje, pełen majestatu

Twój tron niewzruszony na wieki, *
istniejesz od wieków, Boże.
Świadectwa Twoje bardzo godne są wiary; †
Twojemu domowi świętość przystoi *
po wszystkie dni, o Panie.

Pan Bóg króluje, pełen majestatu

2. czytanie (Ap 1, 5-8)

Chrystus jest władcą królów ziemi

Czytanie z Apokalipsy Świętego Jana Apostoła

Jezus Chrystus jest Świadkiem Wiernym, Pierworodnym wśród umarłych i Władcą królów ziemi.

Temu, który nas miłuje i który przez swą krew uwolnił nas od naszych grzechów, i uczynił nas królestwem – kapłanami dla Boga i Ojca swojego, Jemu chwała i moc na wieki wieków! Amen.

Oto nadchodzi z obłokami i ujrzy Go wszelkie oko i wszyscy, którzy Go przebili. I będą Go opłakiwać wszystkie pokolenia ziemi. Tak: Amen.

Ja jestem Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, Który jest, Który był i Który przychodzi, Wszechmogący.

Aklamacja (Por. Mk 11, 9c. 10a)

Alleluja, alleluja, alleluja

Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie.
Błogosławione Jego królestwo, które nadchodzi.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (J 18, 33b-37)

Królestwo Chrystusa nie jest z tego świata

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Piłat powiedział do Jezusa: «Czy Ty jesteś Królem żydowskim?»

Jezus odpowiedział: «Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie?»

Piłat odparł: «Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Co uczyniłeś?»

Odpowiedział Jezus: «Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd».

Piłat zatem powiedział do Niego: «A więc jesteś królem?»

Odpowiedział Jezus: «Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu».

25 listopada 2018|