Uroczystość Chrystusa Króla

Ogłoszenia duszpasterskie
24.11.2019r.

 1. Chrystusowi Królowi Wszechświata składamy pokorne dziękczynienie za dar Jego zbawczej obecności w naszym życiu. Niech udział w przeżywaniu dzisiejszego odpustu przyniesie wszystkim tutaj zgromadzonym zbawienne owoce. Wielkie Bóg zapłać ks. Jakubowi Fejklowi za prowadzenie nas poprzez dni Triduum, które przygotowały nas do tego wydarzenia oraz za dzisiejsze krzepiące i pouczające słowo. Serdeczne słowa wdzięczności dla wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do uświetnienia dzisiejszej Uroczystości (służbie liturgicznej, scholii oraz członkom Akcji Katolickiej).
 2. Nabożeństwo wypominkowe o godz. 1600. Msza Święta wieczorna o godz. 1700.. Serdecznie zapraszamy.
 3. Przed nami kolejny tydzień chrześcijańskiej formacji i pogłębiania naszej wiary. W poniedziałek o godz. 1700 w dolnym kościele spotkanie dla uczestników sobotniej pielgrzymki do Krakowa i Bielska Białej. O godz. 1800. Wspólnota „Przyjaciele Oblubieńca” zaprasza do udziału w Eucharystii oraz spotkanie formacyjne po jej zakończeniu.
 4. We wtorek po Mszy św. wieczornej  nabożeństwo do św. Antoniego z Padwy z odczytaniem próśb i podziękowań. Po liturgii kolejna katecheza dla młodzieży i dorosłych prowadzona przez wspólnotę neokatechumenatu.
 5. W środę po Mszy Świętej wieczornej Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy z odczytaniem próśb i podziękowań.
 6. W czwartek po wieczornej Eucharystii spotkanie grupy młodzieży oazowej pod opieką ks. Pawła.
 7. W piątek po zakończonej liturgii kolejne spotkanie dla młodzieży i dorosłych prowadzone przez wspólnotę neokatechumenatu, oraz modlitwy Wspólnoty Przenajdroższej Krwi Chrystusa w Kaplicy Adoracji Najświętszego Sakramentu.
 8. W sobotę o godz. 1015spotkanie formacyjne dla dzieci z grupy oazowej oraz scholii, które prowadzi ks. Paweł. O godz. 1130 spotkanie dla ministrantów i lektorów.
 9. W przyszłą niedzielę rozpoczynamy zbawienny czas Adwentu, który jest pełnym ufności oczekiwaniem na przyjście Pana. Tego dnia gościć będziemy w naszej wspólnocie ks. Misjonarza ze Zgromadzenia księży Oblatów, który wygłosi okolicznościowe Słowo Boże i rozprowadzał będzie misyjne kalendarze. Msze Święte roratnie w adwencie od poniedziałku do soboty o godz. 600 z kazaniem dla dorosłych. Dzieci z lampionami adwentowymi zapraszamy w te dni na godz. 1800.. Podczas rozważań adwentowych dla dzieci i młodzieży towarzyszył nam będzie Prymas Polski Kardynał Stefan Wyszyński. Pragniemy ogłosić także konkurs pt.: „Bożonarodzeniowy Anioł”. Szczegóły tego wydarzenia na stronie internetowej naszej parafii oraz podczas ogłoszeń w przyszłą niedzielę.
 10. „Bóg zapłać” Rodzinom, które w minionym tygodniu złożyły ofiarę na sprzątanie kościoła. W tym tygodniu prosimy o podjęcie zobowiązań wobec naszej świątyni mieszkańców z Bliskiej.Dziękujemy także za ofiary składane na nowe organy.
 11. Intencje zbiorowe: w poniedziałek o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Członków Róży św. Katarzyny oraz ich Rodzin, w sobotę o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla ks. Andrzeja Szkoły – intencja od grup parafialnych. .
 12. Ministranci rozprowadzają prasę katolicką. Zachęcamy do owocnej lektury.
 13. W tym tygodniu w liturgii kościoła wspominamy: w sobotę św. Andrzeja Apostoła. Polećmy zmarłych, o których pamiętamy w tegorocznych wypominkach: „Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie…”

Ewangelia (Łk 23, 35-43)

Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. A członkowie Sanhedrynu szydzili: «Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli jest Mesjaszem, Bożym Wybrańcem».

Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do Niego i podawali Mu ocet, mówiąc: «Jeśli Ty jesteś Królem żydowskim, wybaw sam siebie».

Był także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: «To jest Król żydowski».

Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał Mu: «Czyż Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas».

Lecz drugi, karcąc go, rzekł: «Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? My przecież – sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił».

I dodał: «Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa».

Jezus mu odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam ci: Dziś będziesz ze Mną w raju».

Komentarz do Ewangelii

„A lud stał i patrzył” (w. 35). Stanę pośród tłumu zebranego pod krzyżem i przez dłuższą chwilę będę kontemplował Jezusa ukrzyżowanego. Poproszę o głębokie wczucie się w Jego cierpienie.

Będę słuchał krzyku ludzi, którzy drwią z Jezusa i wyszydzają Go (ww. 35-36). Zwrócę uwagę, jak krzyk i gniew kontrastują z cichością i cierpliwością Jezusa. Na słowa obelgi Jezus odpowiada milczeniem.

Milczącej i pokornej postawy Jezusa nie mógł znieść jeden ze złoczyńców (w. 39). Co mogę powiedzieć o mojej postawie wobec krzywdzicieli? Czy wierzę w miłość silniejszą od nienawiści?

Jezus, który pozwala się ukrzyżować przez ludzką nienawiść, pokazuje, że człowieka i cały świat można zdobyć tylko miłością.

Będę słuchał uważnie słów łotra, który na krzyżu przeżywa swoje nawrócenie (ww. 41-42). Jedynie Jezus ukrzyżowany potrafi ł zapanować nad sercem złoczyńcy i zmienić je (w. 43). Jezus prosi także mnie, abym pozwolił Mu zostać królem mojego serca, nawet jeśli jest ono obciążone grzechem.

Pomyślę o moich grzechach, które najtrudniej jest mi oddać Jezusowi. Będę prosił Ducha Świętego o głęboką wiarę, że Jezus pragnie konać przy mnie jak przy łotrze, abym mógł doświadczyć Jego oczyszczającej miłości. Chce, abym Go prosił podobnie jak łotr na krzyżu. O co Go najbardziej chciałbym w tej chwili prosić?

Wyznam Jezusowi moją miłość. Otworzę przed Nim swoje serce. Oddam Mu siebie takim, jakim jestem, wyznając: „Ty jesteś Panem i Królem mego życia”.

Krzysztof Wons SDS/Salwator

1. czytanie (2 Sm 5, 1-3)

Namaszczenie Dawida na króla

Czytanie z Drugiej Księgi Samuela

Wszystkie pokolenia izraelskie zeszły się u Dawida w Hebronie i oświadczyły mu: «Oto my jesteśmy kości twoje i ciało. Już dawno, gdy Saul był królem nad nami, ty odbywałeś wyprawy na czele Izraela. I Pan rzekł do ciebie: Ty będziesz pasł mój lud – Izraela, i ty będziesz wodzem nad Izraelem».

Cała starszyzna Izraela przybyła do króla do Hebronu. I zawarł król Dawid przymierze z nimi wobec Pana w Hebronie. Namaścili więc Dawida na króla nad Izraelem.

Psalm (Ps 122 (121), 1b-2. 4-5 (R.: por. 1bc))

Idźmy z radością na spotkanie Pana
Albo: Alleluja

Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano: *
«Pójdziemy do domu Pana».
Już stoją nasze stopy *
w twoich bramach, Jeruzalem.

Idźmy z radością na spotkanie Pana
Albo: Alleluja

Do niego wstępują pokolenia Pańskie, *
aby zgodnie z prawem Izraela wielbić imię Pana.
Tam ustawiono trony sędziowskie, *
trony domu Dawida.

Idźmy z radością na spotkanie Pana
Albo: Alleluja

2. czytanie (Kol 1, 12-20)

Bóg przeniósł nas do królestwa swojego Syna

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Kolosan

Bracia:

Dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych w światłości. On to uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie – odpuszczenie grzechów.

On jest obrazem Boga niewidzialnego – Pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy to Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie.

I On jest Głową Ciała – Kościoła. On jest Początkiem. Pierworodnym spośród umarłych, aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim. Zechciał bowiem Bóg, aby w Nim zamieszkała cała Pełnia i aby przez Niego znów pojednać wszystko z sobą: przez Niego – i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach, wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża.

Aklamacja (Por. Mk 11, 9c. 10a)

Alleluja, alleluja, alleluja

Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie.
Błogosławione Jego królestwo, które nadchodzi.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (Łk 23, 35-43)

Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. A członkowie Sanhedrynu szydzili: «Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli jest Mesjaszem, Bożym Wybrańcem».

Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do Niego i podawali Mu ocet, mówiąc: «Jeśli Ty jesteś Królem żydowskim, wybaw sam siebie».

Był także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: «To jest Król żydowski».

Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał Mu: «Czyż Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas».

Lecz drugi, karcąc go, rzekł: «Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? My przecież – sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił».

I dodał: «Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa».

Jezus mu odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam ci: Dziś będziesz ze Mną w raju».

24 listopada 2019|