TRZEŹWY NARÓD TRZEŹWOŚCIĄ RODZIN

31 lipca 2014 roku; Musimy uczynić wszystko, aby być narodem ludzi trzeźwych. Uczyńmy to w imię wiary i miłości, w imię odpowiedzialności za nasze rodziny i ojczyznę – apeluje z okazji obchodzonego w sierpniu miesiąca trzeźwości Zespół Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości. Autorzy apelu piszą o społecznych kosztach nadużywania alkoholu. „Prawie milion osób jest uzależnionych, kilka milionów pije ryzykownie i szkodliwie.

TRZEŹWY NARÓD TRZEŹWOŚCIĄ RODZINNa ulicach widzimy tak wielu ludzi, także młodych, trzymających w ręku alkohol, będący przyczyną przyszłych rozczarowań, dramatów, a często i śmierci. Pijani kierowcy zagrażają zdrowiu i życiu innych użytkowników dróg” – czytamy. Episkopat przypomina, że zbliżający się sierpień tradycyjnie już jest miesiącem trzeźwości.

Cytuje słowa Jana Pawła II wypowiedziane na początku jego pontyfikatu: „Proszę, abyście przeciwstawiali się wszystkiemu, co uwłacza ludzkiej godności i poniża obyczaje zdrowego społeczeństwa, co czasem może aż zagrażać jego egzystencji i dobru wspólnemu, co może umniejszać jego wkład do wspólnego skarbca ludzkości, narodów chrześcijańskich, Chrystusowego Kościoła”. Autorzy apelu zastanawiają się, o jakich zagrożeniach mówił papież. „O braku poszanowania godności człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci, o niegodnych postawach i czynach wynikających z wad narodowych. Mówił także o nadużywaniu alkoholu” – odpowiadają. „Nie będziemy się rozwijać, jako naród, nie będziemy wzrastać jako nowoczesne europejskie społeczeństwo, jeżeli przygniotą nas problemy z nadużywaniem alkoholu” – alarmuje Episkopat. Nawiązując do tegorocznego hasła abstynencji: „Kochająca matka zawsze trzeźwa”.  Jego autorzy podkreślają, że „w obliczu poważnych zagrożeń młodego pokolenia kochająca matka rezygnuje z alkoholu, by dać swoim bliskim – mężowi, dzieciom, rodzicom, krewnym i znajomym – przykład radosnego życia w abstynencji”.

  • Sierpień został ogłoszony miesiącem trzeźwości w 1984 r., podczas 201. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski.
  • Decyzja ta nawiązywała do Jasnogórskich Ślubów Narodu, w których Polacy ślubowali m.in. walkę lenistwu i lekkomyślności, marnotrawstwu, pijaństwu i rozwiązłości.
  • Kościół przypomina o potrzebie trzeźwości nie tylko w sierpniu, kiedy organizowanych jest najwięcej pielgrzymek, rekolekcji i spotkań trzeźwościowych.

Całoroczną pracę dotyczącą tego problemu koordynuje Zespół Episkopatu ds. Apostolstwa Trzeźwości. Obecnie jest ona realizowana w ramach dziewięcioletniego programu: „Rodzina szkołą trzeźwości”. Każdego roku wokół tego hasła omawiane są tematy związane z rodziną. Tegoroczne hasło brzmi: „Kochająca matka zawsze trzeźwa”.

Opracowano na podstawie publikacji ze strony: www.franciszkanie.esanok.pl

 

 

31 lipca 2014|