#TRIDUUMwDOMU – materiały duszpasterskie

W związku z trwającą epidemią tegoroczne obchody Triduum Paschalnego jak i Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego będą miały inny wymiar. Poniżej zamieszczamy materiały, które mogą pomóc w lepszym przeżyciu tego czasu pozostając w domu. Uczyńmy z naszych domów prawdziwy DOMOWY KOŚCIÓŁ.


 

Transmisja internetowa

Przypominamy o możliwości przeżywania  liturgii Triduum Paschalnego na stronie internetowej naszej parafii

jak przezywać? 

Przeżywając te celebracje domowe, odsuńmy od siebie to, co może nas rozpraszać. Wytłumaczmy dzieciom, co będzie się działo, wagę tej modlitwy dla życia całej rodziny. Ubierzmy się odświętnie, a na stół rodzinny, wokół którego się zgromadzimy, nałóżmy biały obrus i zapalmy świece. Nie wstydźmy się również przyjmować w tej liturgii domowej adekwatnych postaw ciała: stojącej w czasie modlitwy, siedzącej na słuchanie słowa i klęczącej na akt komunii duchowej czy adorację krzyża.

Uczestnicząc we Mszy Świętej przez internet czy telewizję należy czynić to pobożnie tak, jakbyśmy byli w kościele. Chodzi tu o odpowiedzi, gesty i postawy liturgiczne. Gdy rozpoczyna się Msza Święta (jeśli zdrowie pozwala) wstajemy , czynimy znak krzyża. Na czytania siadamy. Na przeistoczenie klękamy itd. Chodzi o zachowanie szacunku wobec tajemnicy obecności Jezusa Chrystusa w liturgii w której duchowo uczestniczymy.


Adoracja

Zachęcamy do osobistej modlitwy przed Najświętszym Sakramentem w kościele. Pamiętając o ograniczeniu do 5  osób przebywających w tym samym momencie w świątyni.

 

Komunia Święta duchowa

Jest przede wszystkim wyznaniem wiary w realną obecność Jezusa w Eucharystii, jest aktem miłości do Jezusa w Eucharystii i głębokim pragnieniem, by Jezus chciał wejść i przemieniać życie i historię konkretnego człowieka. Zarówno komunia duchowa, jak i komunia sakramentalna może przynieść takie same skutki, czyli pogłębia więź z Jezusem i pomaga walczyć z pokusami, uwrażliwia na innych ludzi. 

Nawet wtedy, kiedy nie jest możliwe przystąpienie do sakramentalnej Komunii, uczestnictwo we mszy św. pozostaje konieczne, ważne, znaczące i owocne. W tej sytuacji dobrze jest żywić pragnienie pełnego zjednoczenia z Chrystusem, za pomocą, na przykład, praktyki komunii duchowej, przypomnianej przez Jana Pawła II i polecanej przez świętych mistrzów życia duchowego (Benedykt XVI, posynodalna adhortacja apostolska Sacramentum caritatis, 55). 

Kard. J. Ratzinger pisał w swojej książce: 

Komunia duchowa wiąże się z cierpieniem z powodu nieprzystąpienia do Stołu Pańskiego. Ale równocześnie tęsknota, pragnienie otwiera miejsce dla działania Boga, który przychodzi pocieszać, oświecać, umacniać i wynagradzać („Sól ziemi. Chrześcijaństwo i Kościół katolicki na przełomie tysiącleci, Kraków 2005, s. 178).

Ale może ono mieć bardzo prostą formę krótkiej modlitwy, zwłaszcza kiedy w niesprzyjających okolicznościach chcemy się zjednoczyć ze Zbawicielem. Przykładowo: 

Wierzę, Jezu, że jesteś rzeczywiście obecny w Eucharystii. Kocham Cię! Żałuję za grzechy, którymi Cię obraziłem. Przyjdź do mojego serca, oddaję Ci się cały! Nie pozwól mi nigdy odłączyć się od Ciebie! 

albo 

O mój Jezu, wierzę, że jesteś prawdziwie obecny w Najświętszym Sakramencie. Kocham Cię nade wszystko i pragnę Cię posiadać w mej duszy.


Materiały do pobrania

Materiały są przygotowane zarówno do wydrukowania i stworzenia z nich małej książeczki formatu A4 albo korzystania w formie elektronicznej na tablecie czy telefonie komórkowym.

 OBRZĘD ŚNIADANIA WIELKANOCNEGO


 #TRIDUUMwDOMU – Nabożeństwa (wersja do druku)

 #TRIDUUMwDOMU – Noc Paschalna (wersja do druku)

 #TRIDUUMwDOMU – Wielki Piątek (wersja do druku)

 #TRIDUUMwDOMU – Wielki Czwartek (wersja do druku)

 #TRIDUUMwDOMU – Nabożeństwa

 #TRIDUUMwDOMU – Noc Paschalna

 #TRIDUUMwDOMU – Wielki Piątek

 #TRIDUUMwDOMU – Wielki Czwartek

źródło: misyjne.pl, patmos.upjp2.edu.pl
7 kwietnia 2020|