Telewizyjny Uniwersytet Biblijny – wykład I (Stworzenie świata)