Tak działa Duch dziś

Na czym polega modlitwa wstawiennicza?

 

Jak przyjąć Ducha Świętego?

 

Czym jest modlitwa językami?

 

Czy każdy z nas może prorokować?

 

Źródło: www.deon.pl

 

21 sierpnia 2016|