ŚWIĘTO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY

27 czerwca 2015 roku; NAJŚWIĘTSZA MARYJA PANNA i obraz pod wezwaniem Nieustającej Pomocy; W kalendarzu liturgicznym, 27 czerwca, obchodzimy wspomnienie Matki Bożej Nieustającej Pomocy, które w Zgromadzeniu Redemptorystów oraz w diecezji toruńskiej przeżywane jest, jako święto. Obraz Maryi pod wezwaniem Nieustającej Pomocy przywieziono w XV wieku do Rzymu z wyspy Krety. Przez 300 lat doznawał on czci w kościele św. Mateusza należącym do augustianów. W czasie wojen napoleońskich kościół ten zburzono, a obraz został zapomniany.

ŚWIĘTO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCYPo odnalezieniu przekazany został redemptorystom za zgodą papieża Piusa IX w celu rozwijania jego kultu. W 1866 r. umieszczono go w kościele św. Alfonsa przy ulicy Merulana na Eskwilinie, a kult Matki Bożej Nieustającej Pomocy zaczął się szybko rozszerzać po całym świecie.

W tym samym roku papież Pius IX nawiedził ikonę w kościele św. Alfonsa, a rok później odbyła się koronacja obrazu koronami papieskimi.

W 1871 roku powstało Bractwo Matki Bożej Nieustającej Pomocy, zaś w 1876 roku ustanowiono święto Matki Bożej Nieustającej Pomocy wraz z formularzem mszalnym i własnym oficjum.

Do różnych krajów rozsyłano tysiące wiernych kopii obrazu, a samo nabożeństwo przybrało ostatecznie bardzo cenioną przez ludzi formę Nieustannej Nowenny, która celebrowana jest, co tydzień w wielu kościołach w Polsce i na świecie. W obecnym roku przypada 90 rocznica powstania w Stanach Zjednoczonych Nieustannej Nowenny, która w Polsce po raz pierwszy została odprawiona publicznie w 1951 roku w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Gliwicach.

W związku z tegorocznym świętem Matki Bożej Nieustającej Pomocy przełożony Prowincji Warszawskiej Redemptorystów o. Janusz Sok skierował do współbraci specjalny list, w którym zachęcił do przeżywania tego wydarzenia w perspektywie rozpoczynającego się wkrótce Roku Wiary. Podkreślił w nim, że Maryja jest nieustanną przewodniczką na drogach ciągłego poszukiwania bliskości Boga i wzrastania w bogatszym przeżywaniu daru wiary.

Z okazji 125 rocznicy przekazania pod opiekę redemptorystów obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy, w niedzielę 30 czerwca 1991 roku papież Jan Paweł II nawiedził kościół św. Alfonsa w Rzymie, gdzie odprawił Mszę św. i wygłosił homilię. Następnie w sali wspólnej, podejmując zaproszenie Przełożonego Generalnego o. Juana M. Lasso de la Vega, Ojciec Święty wygłosił krótkie przemówienie. Nie miał on przygotowanego tekstu i wszyscy, którzy byli tam obecni, zauważyli, że papież mówi z serca.

  

**************************

 Poniżej słowa skierowane do redemptorystów w owym dniu…

**************************

HOMILIA JANA PAWŁA II W SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY W RZYMIE

Kościół św. Alfonsa – niedziela 30 czerwca 1991

I od tej chwili uczeń wziął Ją do siebie” (J 19, 27).

1. Za każdym razem, gdy zatrzymujemy się, by kontemplować i przeżywać tę scenę męki i miłości na Kalwarii, nie możemy nie odczuć tego, że słowa Jezusa, w których powierza nam swoją Matkę, skierowane są do nas.

W osobie Jana są obecni Kościół i wierzący wszystkich czasów; jest obecny każdy z nas. „Oto Matka twoja”, oto Matka każdego człowieka! Otwierając drzwi swojego domu, uczeń wziął ją do siebie, aby jego serce pulsowało zgodnie z rytmem serca Matki.

Idąc za przykładem Jana, również i my jesteśmy wezwani do duchowego otwarcia się przed Maryją. Gromadząc się dzisiaj na modlitwie przed ikoną Matki Bożej Nieustającej Pomocy nie możemy nie odnowić się w naszej postawie oddanych Jej dzieci i sług.

2. W moim utrapieniu wspomóż mnie Panie! (Ps 70).

Wezwanie dzisiejszej liturgii, wznoszące się z łona ludzkości utrudzonej doświadczeniem zła i cierpienia, nie trafia w pustkę. Droga człowieka, również wtedy, gdy jest męcząca i trudna do przebycia, nie jest pozbawiona nadziei. Jest Matka, która czuwa u boku każdej ludzkiej istoty!

O Jej obecności świadczą liczne znaki przez Nią uczynione na przestrzeni wieków; mówią o Niej sanktuaria, kościoły, rzeźby i wielość obrazów, którymi pobożność i sztuka ludowa wzbogaciły tradycję chrześcijańską. Przede wszystkim jednak Matka Boża staje się obecna potęgą Jej miłosiernego wstawiennictwa, kiedy słucha, interweniuje, osłania i otwiera wiernym bramy zbawienia.

3. „Wspaniałe rzeczy głoszą o Tobie”, o Maryjo, ponieważ w Twoim dziewiczym łonie Pan Bóg umieścił „źródła zbawienia” (Ps 86, 3.7).

Dziewicze łono Córki Syjonu przyjęło umiłowanego Syna, Słowo Wcielone. Jesteś błogosławiona, Maryjo, ponieważ „wspaniałe rzeczy głoszą o Tobie”!

Tym wezwaniem biblijnym skierowanym do Matki Odkupiciela pozdrawiam serdecznie wszystkich was, drodzy bracia i siostry, którzy uczestniczycie w tej celebracji eucharystycznej. Pozdrawiam szczególnie generała Redemptorystów, ojca Juana M. Lasso de La Vega, radnych generalnych, zakonników tej wspólnoty i poprzez was wszystkie wspólnoty waszego Instytutu na całym świecie. Wyrażam moje szczere uznanie dla dzieła, które rozwijacie, wierni nauczaniu św. Alfonsa, wyśpiewującego „uwielbienia Maryi”. Dziękuję Matce Najświętszej za to, że mam dziś możliwość spotkania się z wami pod Jej błogosławionym spojrzeniem.

Minęło już 125 lat od 26 kwietnia 1866 roku, kiedy to papież Pius IX powierzył waszemu Instytutowi rozpowszechnianie kultu Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Od tego czasu nie przestaliście strzec z miłością tej bizantyjskiej ikony, która przybyła ze Wschodu i stała się punktem odniesienia dla wiernych przychodzących na modlitwę do tej świątyni.

4. Jak napisałem w Liście Apostolskim Duodecimum saeculum (1987), „trzeba, aby również dzisiaj, podobnie jak w przeszłości, człowiek wierzący mógł odnajdywać w dziełach, które ukazują całą tajemnicę, w niczym jej nie przysłaniając, pomoc dla swej modlitwy oraz wsparcie dla życia duchowego” (Jan Paweł II, Duodecimum saeculum, 11).

Ikona przywołuje misterium Bożego macierzyństwa i zapraszając do zaufania podkreśla znaczenie, jakie posiada Dziewica Maryja w życiu każdego wierzącego. Maryja jest matką nadziei i dobroci, matką miłosierdzia i łaski. „Bóg postanawiając zbawić ludzi – zauważa św. Alfons Maria de Liguori inspirując się myślą św. Bernarda – złożył całą wartość Odkupienia w ręce Maryi, aby nią mogła szafować według swej woli” (Św. Alfons M. de Liguori, Dzieła ascetyczne, Rzym 1936, tom VI, str. 109).

W tej ikonie Maryja przekazuje nam tę wartość poprzez radosną nowinę, że Nowe Przymierze właśnie w Niej zrealizowało się w pełni i za Jej pośrednictwem ofiarowane zostało wszystkim ludziom. Jezus ściska Jej prawą dłoń, jakby chciał Jej przekazać pierwociny Odkupienia i zaświadczyć o nadzwyczajnym sposobie współpracy Matki Pana w zbawianiu ludzkości. Oczy Dziewicy patrzą na lud i promieniują na niego darem łaski Bożej.

5. „Oto Panna pocznie i porodzi syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel” (Iz 7, 14).

Czyż patrząc na ten święty wizerunek nie dostrzega się nadzwyczajnego wypełnienia tej obietnicy, zapowiedzianej przez proroka Izajasza, o której mówi pierwsze czytanie? Dziewica wyda na świat Emmanuela, Boga, który pozostanie z nami. Syna odwiecznego Ojca, który stał się człowiekiem i w którym wypełnia się pradawna obietnica Odkupienia. Jakże to niezwykła tajemnica! Misterium Zbawienia i nadziei, misterium prawdziwego pokoju i głębokiej radości.

Ale Dziewica pełni wciąż rolę Matki: rodzi duchowo Emmanuela dla ludzi, ofiaruje nam Odkupiciela, którego jest pierwszą, najwierniejszą Służebnicą i zachęca lud chrześcijański, by nawracał się nieustannie do Boskiego Mistrza i Pana.

6. Wam, drodzy bracia i siostry, którzy uczęszczacie do tego świętego miejsca, mówię: niech ta celebracja przynagli was do odnowienia waszej pobożności maryjnej, waszego nabożeństwa do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, którą tutaj możecie kontemplować.

Nie zapominajcie, że Dziewica Maryjazajmuje miejsce najwyższe po Chrystusie, a zarazem nam najbliższe” (Lumen Gentium, 54) i „jest złączona ze wszystkimi ludźmi potrzebującymi Zbawienia” (Tamże, 53). Kiedy ta dobra Matka odkrywa nasze ograniczenia, zbliża się, aby przyjść nam z pomocą, zanim jeszcze o nią poprosimy.

Pan dał Ją nam, jako orędowniczkę i udzielił Jej mocy wspomagania nas.

Maryja wspiera Kościół, który spogląda na Nią z ufnością. To Ona podtrzymuje swoim miłosierdziem tego, kto cierpi i ulega przygnębieniu. Patrzy łaskawie na poważne problemy, którymi ludzkość żyje w obecnym czasie.

Oby wszyscy mogli zaczerpnąć właśnie od Niej, Matki Nieustającej Pomocy, światła i natchnienia, by podążać odważnie i wiernie drogą zbawienia.

Nie zapominajcie słów św. Alfonsa Marii de Liguori, który zauważył, że wszelkie dobro, wszelka pomoc, wszelka łaska, jaką ludzie od Boga otrzymali i do końca świata otrzymywać będą, dokonało się i dokona przez przyczynę i pośrednictwo Maryi (Św. Alfons M. de Liguori, Dzieła ascetyczne, Rzym 1936, tom VI, str. 110).

7. „Na niebie ukazał się wielki znak: Niewiasta obleczona w słońce” (Ap 12, 1).

Na niebie ludzkości ukazuje się znak pewnej nadziei: Maryja, Matka Nieustającej Pomocy.

To prawda! Tylko Bóg jest źródłem wszelkich łask i absolutnym Panem wszystkich rzeczy. Bogu jednak jest ogromnie miłe wstawiennictwo Maryi, Niewiasty obleczonej w słońce, która wszystko może otrzymać, ponieważ nie prosi dla siebie, ale dla nas. Prosi w imię Jezusa Chrystusa, a jej modlitwy rodzą się w matczynym sercu. Dlatego nie mogą nie być wysłuchane.

 

MODLITWA

Wołamy do Ciebie, o Matko Nieustającej Pomocy, święta Matko Odkupiciela, wielki Znaku naszej nadziei. Przybądź z pomocą Twojemu ludowi, który gorąco pragnie powstać do nowego życia, udzielaj wszystkim radości podążania ku trzeciemu tysiącleciu, aby żyli solidarnie z najbardziej ubogimi, głosząc w sposób nowy i odważny Ewangelię Twojego Syna, który jest fundamentem i celem życia ludzkości pragnącej prawdziwego, sprawiedliwego i trwałego pokoju. Jak Dziecię Jezus, które podziwiamy na tej czcigodnej ikonie, także my chcemy uchwycić Twoją dłoń. Tobie nie brak mocy ani dobroci, by wspomóc nas w każdej trudności i potrzebie. Teraz jest Twoja godzina! Przybądź nam z pomocą i bądź dla wszystkich ucieczką i nadzieją. Amen.

Życzę wam kontynuowania dobrej pracy tutaj w Rzymie, w tym sanktuarium i wszędzie na świecie; w różnych prowincjach i krajach Europy Wschodniej. Tam są także redemptoryści obrządku wschodniego, rytu bizantyjskiego, jak również wielu redemptorystowskich biskupów w Kościele ukraińskim. Ich obecność jest znacząca.

Nadto życzę wam pomyślności w waszej misji, kontynuowania sukcesów waszej misji, ponieważ żniwo jest wielkie. Musicie zawsze prosić o nowych pracowników dla tego żniwa i o to też ja proszę dla was i z wami. Niech Bóg wyśle wielu pracowników na to wielkie żniwo, jako znak Odkupienia.

 

Opracowano na podstawie publikacji ze strony: http://www.redemptor.pl, autor o. Sylwester Cabała CSsR

********************

********************

********************

 

MODLITWA NOWENNY DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY

 

O Matko Nieustającej Pomocy, z największą ufnością przychodzę dzisiaj przed Twój święty obraz, aby błagać o pomoc Twoją. Nie liczę na moje zasługi, ani na moje dobre uczynki, ale tylko na nieskończone zasługi Pana Jezusa i na Twoją niezrównaną miłość macierzyńską. Tyś patrzyła, o Matko, na rany Odkupiciela i na krew Jego wylaną na krzyżu dla naszego zbawienia. Tenże Syn Twój umierając dał nam Ciebie za Matkę. Czyż, więc nie będziesz dla nas, jak głosi Twój słodki tytuł: Nieustającą Wspomożycielką? Ciebie, więc o Matko Nieustającej Pomocy, przez bolesną mękę i śmierć Twego Boskiego Syna, przez niewypowiedziane cierpienia Twego Serca, o Współodkupicielko, błagam najgoręcej, abyś wyprosiła mi u Syna Twego tą łaskę, której tak bardzo pragnę i tak bardzo potrzebuję… 

Chwila ciszy… 

Ty wiesz o Matko Przebłogosławiona, jak bardzo Jezus Odkupiciel nasz pragnie udzielać nam wszelkich owoców Odkupienia. Ty wiesz, ze skarby te zostały złożone w Twoje ręce, abyś je nam rozdzielała Wyjednaj mi przeto o Najłaskawsza Matko, u Serca Jezusowego tę łaskę, o którą w tej nowennie pokornie proszę, a ja z radości wychwalać będę Twoje miłosierdzie przez całą wieczność. Amen. 

Podziękowania – wezwania dziękczynne 

O Maryjo przyjmij dziękczynienia nasze:

 

W: DZIĘKUJEMY CI MATKO NIEUSTAJĄCEJ POMOCY

Za nawróconych na drogę prawdy

Za uzdrowionych z choroby

Za pocieszonych w strapieniu

Za ocalonych z rozpaczy

Za podtrzymanych w zwątpieniu

Za wyzwolonych z mocy grzechu

Za wysłuchanych w błaganiu

Za litość nam okazaną

Za miłość Twą macierzyńską

Za dobroć Twą niezrównaną

Za opiekę w miejscach pracy

Za chleb codzienny

Za radość i smutki nasze

Za wszystkie łaski nam i innym wyświadczone

 

Módlmy się: Królowej świata, najpotężniejszej, nieśmiertelnego Boga Rodzicielce, Dziewicy Niepokalanej z duszą i ciałem do nieba wziętej, niech będzie chwała, cześć i dziękczynienie od wszelkiego stworzenia, a nam odpuszczenie wszystkich grzechów, łaska i miłosierdzie przez wszystkie wieki wieków. Amen

 

Maryjo – dziękujemy Ci, że pomagasz nam

Że ocierasz łzy. Dziękujemy Ci… (2x)

Prośby – wezwania błagalne

O Maryjo usłysz prośby nasze.

 

W. PROSIMY CIĘ, MATKO NIEUSTAJĄCEJ POMOCY

 

Za chorych, abyś ich uzdrowiła

Za strapionych, abyś ich pocieszyła

Za płaczących, abyś im łzy otarła

Za sieroty i opuszczonych, abyś im Matką była

Za biednych i potrzebujących, abyś ich wspomagała

Za błądzących, abyś ich na drogę prawdy sprowadziła

Za kuszonych, abyś ich z sideł szatańskich wybawiła

Za upadających, abyś ich w dobrym podtrzymała

Za grzeszników, abyś im żal i łaskę spowiedzi wyjednała

Za wszystkich zmarłych Twoich czcicieli, abyś ich do radości życia wiecznego doprowadziła

Za wszystkich żyjących Twoich czcicieli, abyś ich od nieszczęść strzegła i drogą przykazań Bożych prowadziła

Za wszystkich, którzy cierpią dla prawdy, sprawiedliwości i wolności

 

O wysłuchanie wszystkich próśb naszych

 

Módl się za nami Matko Nieustającej Pomocy

W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych

 

Módlmy się: Panie Jezu Chryste, Ty dałeś nam swoją Rodzicielkę Maryję, której przesławny obraz czcimy, jako Matkę gotową nieustannie nam pomagać. Spraw abyśmy gorliwie wypraszając Jej macierzyńską pomoc, nieustannie doznawali owoców Twego odkupienia. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

Matko Pomocy Nieustającej, Proś Boga za nami, Proś Boga za nami

 

*******************

*******************

*******************

 

RÓŻNE MODLITWY 

I

Matko Nieustającej Pomocy dziś doświadczamy wielu trudności. Twój obraz mówi nam bardzo wiele o Tobie. On przypomina nam, że docierasz do wszystkich i pomagasz tym, którzy znajdują się w potrzebie. Pomóż nam zrozumieć, że nasze życie należy do innych tak samo, jak należy do nas. Maryjo, bądź nam wzorem chrześcijańskiej miłości, wiemy, że nie możemy uleczyć każdej choroby czy też rozwiązać każdego problemu, ale z Bożą łaską, chcemy czynić to, co możemy. Obyśmy dla świata byli prawdziwymi świadkami tego, że miłość wzajemna ma dla nas rzeczywiste znaczenie. Matko Nieustającej Pomocy, niech nasze codzienne działanie objawia, że Ty jesteś dla nas przykładem. 

II

Matko Nieustającej Pomocy, Jezus, jako dziecko biegł do Ciebie, aby znaleźć pociechę i pewność. Nie postrzegałaś go tylko, jako słabe dziecko. Poruszona przez Ducha Świętego, przyjęłaś Jezusa, jako Syna Najwyższego, jako długo oczekiwanego Mesjasza. Pomóż nam, naśladując Twój przykład wiary, rozpoznać Jezusa w tych, których spotykamy, szczególnie w ubogich i samotnych, chorych i starych. Pomóż nam być świadomymi, droga Matko, że cokolwiek uczynimy jednemu z braci i sióstr, czynimy to dla Twojego Syna. Niech jego słowa żyją w naszych sercach i mają wpływ na nasze życie i na życie tych, których spotykamy. 

III

Maryjo, niewiasto wiary, Ty rozważałaś i dostrzegałaś znaczenie Bożego słowa oraz czynów Boga w Twoim życiu. Ty hojnie odpowiedziałaś na Jego słowo w wierze. Kiedy słuchamy Bożego słowa, pomóż nam być uważnymi na jego przesłanie. Niechaj Duch Święty oświeci nasze zrozumienie i udzieli nam odwagi do wprowadzenia tego słowa w życie. 

IV

Maryjo, służebnico Pańska, potrzebujemy dzisiaj Twojego świadectwa odkrywania woli Bożej w naszym życiu. Ty zawsze dawałaś Bogu pierwsze miejsce w swoim życiu. Pomóż każdemu z nas rozeznawać plany Boga we wszystkim, co czynimy, tak jak Ty rozważałaś Jego Słowa w swoim sercu. Daj każdemu z nas przekonanie, że nie ma rzeczy ważniejszej niż pełnienie woli Ojca niebieskiego. Obyśmy każdą chwilą naszego życia kochali Go i wielbili. Pomóż nam naśladować Twój przykład w głoszeniu: „Oto ja służebnica Pańska, chcę tego, czego chce Bóg, tak jak on chce, kiedy chce, i ponieważ tego chce. 

V

Maryjo, zwracamy się do Ciebie, jako przykładu cierpienia i odwagi. Ty uczestniczyłaś w cierpieniach i śmierci Twojego Syna. Teraz uczestniczysz w Jego Zmartwychwstaniu. My również dzielimy krzyż Chrystusa i któregoś dnia, tak jak Ty, będziemy dzielić w pełni Jego Zmartwychwstanie. Naucz nas cierpliwości w naszym cierpieniu i ufności w miłościwą opiekę naszego Ojca niebieskiego. Niech cierpiący na duszy i ciele doświadczą uzdrawiającej mocy Twojego Syna. Naucz nas naśladować Jego przykład i przez Niego, z Nim i w Nim powierzyć się opiece Ojca niebieskiego. 

VI

Matko Nieustającej Pomocy, z Twoją czułością i matczyną miłością błogosław nasze rodziny. Niech sakrament małżeństwa przybliża wciąż małżonków do siebie, tak, aby zawsze byli sobie wierni i miłowali się wzajemnie, tak jak Chrystus nas umiłował. Pomóż wszystkim ojcom i matkom miłować i kochać dzieci przez Boga im powierzone. Niech będą zawsze przykładem prawdziwie chrześcijańskiego życia. Pomóż wszystkim dzieciom kochać i szanować swoich rodziców. Nawiedź wszystkich ludzi, aby doceniali wartość chrześcijańskiego małżeństwa i życia rodzinnego. Udziel nam poczucia sensu i odpowiedzialności, abyśmy uczynili z naszych domów niebo miłości i pokoju. Maryjo, bądź nam przykładem, pomóż każdej rodzinie wzrastać każdego dnia w miłości do Boga i bliźniego, tak aby sprawiedliwość i pokój szerzyły się wszędzie w ludzkiej rodzinie.

 

MODLITWA O NAWRÓCENIE GRZESZNIKÓW

 

Matko Nieustającej Pomocy wspomnij na Krew Boskiego Syna Twego wylaną dla dusz zbawienia, wspomnij na boleści, jakie Twoje macierzyńskie serce wycierpiało i zlituj się nad tylu nieszczęśliwymi grzesznikami, którzy żyją z dala od Boga, i nie korzystają ze zbawczych zasług Pana Jezusa ani z łez przez Ciebie Matko wylanych. O Maryjo, wybłagaj miłościwie łaskę nawrócenia dla tylu grzeszników zwłaszcza w naszej parafii żyjących. Ofiaruj za nie sprawiedliwości Bożej krew Syna Świętego wraz z zasługami Twoich boleści i wspieraj mnie w mym pragnieniu pozyskania wielu dusz dla Pana Jezusa przez wypraszanie im Twojej przemożnej opieki.

Matko Nieustającej Pomocy wstawiaj się za nieszczęśliwymi grzesznikami i wyproś im u Boga łaskę nawrócenia. Amen.

 

ANTYFONA KOŚCIELNA 

Święta Maryjo, spiesz nam na pomoc nieszczęśliwym, podnoś przygnębionych, pocieszaj płaczących, módl się za ludem, wstawiaj się za duchowieństwem, oręduj za poświęconym Bogu stanem niewieścim. Niech wsparcia twego doznają wszyscy, którzy wzywają Twojej Nieustającej Pomocy.

 

MODLITWA ZA CHOREGO 

Matko Boska Nieustającej Pomocy, Twój Boski Syn, którego na ręku trzymasz, wysłuchuje każdą Twoją prośbę. Poleć Mu także chorego, za którego dzisiaj w pokorze modlę się do Ciebie. Rzeknij tylko słowo a chory wróci do zdrowia. Nie odmawiaj mi tej łaski, chorzy mają szczególne prawo do Twej dobroci. Proś, przeto Jezusa, aby nam to drogie życie zachował. Ty sama bądź dla chorego dobrą i miłosierną Lekarką a przy Twojej Pomocy z pewnością uzyska utracone siły. Gdyby jednak Bóg, którego wola rządzi światem, inaczej postanowił, wspomóż o Matko chorego i daj mu siłę, aby przyjął kielich goryczy i zdał się spokojnie na rozporządzenia Boga Wszechmocnego. Daj mu cierpliwość, broń od rozpaczy, Matko, Ty jesteś tak potężna, możesz nas pocieszyć. Jesteś Matką Najlepszą, pragniesz nas uratować. Wysłuchaj więc nas łaskawie i przyjdź nam z pomocą. Amen.

 

MODLITWA W CHOROBIE 

Matko Boska Nieustającej Pomocy, cierpię wiele i cierpię już długo. Wraz z ciałem słabnie też siła ducha mego już i modlić się nie mogę. Nic mi ulgi nie przynosi. Nawet rozmowa z krewnymi i przyjaciółmi mnie zasmuca. Powoli zanika w mym sercu odwaga i nadzieja a ich miejsce zajmuje zgryzota, ból i smutek. W Tobie o Maryjo pokładam całą moją nadzieję. Ty nie zapominasz o cierpiących dzieciach Swoich. Wspomóż mnie Matko Nieustającej Pomocy, daj siłę, bym z ręki Jezusa cierpliwie przyjął każdą dolegliwość a raczej, o ile to nie zaszkodzi sprawie mego zbawienia, przywróć mi zdrowie, bym z radością mógł Cię wychwalać za życia i po śmierci. Amen.

 

27 czerwca 2015|