Świadectwo życia i nawrócenia o. Adama Szustaka

Świadectwo nawrOP (lat 37), wygłoszone podczas konferencji „Jestem nikim. Lekcje Jozuego” w Nowym Sączu, 23 maja 2015 roku. Fragment wypowiedzi: „Największym przekleństwem mojego życia przez kilkanaście lat była nieczystość, która się zaczęła w 13 roku mojego życia. Uzależniłem się od niej całkowicie. To była nieczystość we wszelakiej postaci łącznie z prostytucją.” O. Adam opowiada dalej o przełomowym wydarzeniu w swoim życiu i nawróceniu, które nastąpiło 7 lat temu podczas spotkania z o. Antonello i o. Enrique. „16 maja 7 lat temu ja zostałem na nowo zrodzony… Chciałbym powiedzieć, że wszystko, co jest w Piśmie Świętym, to jest prawda, to nie są jakieś bajki sprzed tysięcy lat, Jego można spotkać… i można żyć, na tym polega Królestwo Niebieskie w nieustannym doświadczeniu tego, że się jest kochanym, chcianym, akceptowanym, przyjętym… Ja się niczego w życiu już nie boję, On jest ze mną, nic mi nie może zagrozić, nic mi się nie może stać… On jest dla Ciebie, dzisiaj, właśnie taki.”

7 lutego 2016|