Świadectwo działania miłosiernego Boga

Chłopak, o którym specjaliści mówili,
że jest niereformowalny, że jemu nie da się pomóc,
doświadczając miłosierdzia ukrzyżowanego Jezusa
staje się dojrzałym mężczyzną – mężem, ojcem i pedagogiem.

 

29 września 2016|