SPOTKANIE z ks. prof. DARIUSZEM OKO – już w piątek 8 maja

30 kwietnia 2015 roku; GENDER, JAKO ZAGROŻENIE DLA DZIECI, MŁODZIEŻY i RODZINY; Serdecznie zapraszamy na spotkanie z Ks. Profesorem dr hab. Dariuszem Oko wszystkich parafian i zainteresowanych przyszłością polskiego społeczeństwa. Tematem przewodnim spotkania będzie „Gender, jako zagrożenie dla dzieci, młodzieży i rodziny”. Spotkanie odbędzie się 8 maja (piątek) o godz. 1845 w dolnym kościele. Specjalista, który zajmuje się badaniem ideologii gender został zaproszony przez naszą wspólnotę parafialną. Spotkanie w dużej mierze będzie poświęcone współczesnej rodzinie.

SPOTKANIE z ks. prof. DARIUSZEM OKORodzina jest czymś niezwykłym, dlatego powinna podlegać szczególnej ochronie. Dziś mamy do czynienia z frontalnym atakiem na nią. Masowa działalność gender, to jeden z głównych powodów, wiodących ku jej zniszczeniu.

Papież Franciszek, charakteryzując gender, mówił, iż jest on rodzajem „ideologicznej kolonizacji” o proweniencji demonicznej, zaś małżeństwa homoseksualne wprost nazwał dziełem szatana.  Nie dziwi fakt, że biskupi na całym świecie bardzo ostro występują przeciwko genderyzmowi.

Ks. profesor wyjaśni, na czym polega gender, skąd bierze się jego formuła oraz w jaki sposób atakuje pozostałe dziedziny i wartości życia.

Ks. prof. Dariusz Oko urodził się w 1960 roku. Kapłan archidiecezji krakowskiej, dr. Teologii oraz dr hab. filozofii, kierownik Katedry Filozofii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Przez 29 lat kapłaństwa zaangażowany równolegle w pracę naukową i duszpasterską (jako rezydent w parafiach polskich i zagranicznych). Przez 16 lat duszpasterz studentów. Od 18 lat duszpasterz służby zdrowia. Kształtując się, pielgrzymując i służąc wiernym ok. 10 lat spędził za granicą. Odwiedził ponad 40 krajów na 6 kontynentach. Najlepiej zna Niemcy, w których studiował i pracował przez 7 lat. Znany z działalności publicystycznej, medialnej zwłaszcza z krytyki teologii Drewermanna, homoherezji i ideologii gender.

************************************************************************

WSPÓŁCZESNE ZAGROŻENIA IDEOLOGII GENDER

PIERWSZE zagrożenie – Kontynuacja marksistowskiego myślenia.

Ideologia ta, jako ruch rewolucyjny sięgający buntu 1968 r., i zakorzeniony w marksistowskim myśleniu w wydaniu Nowej Lewicy jest, jak każda ideologia, narzędziem utrzymania władzy. Walka klas została zastąpiona walką płci, nowym proletariatem, który należy wyzwolić są czarnoskórzy, kobiety, mniejszości seksualne itp. Środkami produkcji, które muszą się dostać w ręce nowego proletariatu, aby nastąpiła równość, nie są już fabryki, ale kultura burżuazyjna (rodzina, religia, sztuka, myślenie ludzi). Ogólnie chodzi o stworzenie nowego typu „intelektualisty”, który kwestionuje i odrzuca wszelkie narracje (Bóg, płeć, stworzenie, natura, powinność, cnota, dziewictwo, wierność, obowiązek, itp.), bo uznaje je za opresyjne, zaś wyzwolenie się z ich ograniczeń ma mu dać pełnię szczęścia.

DRUGIE zagrożenie – Wypaczone miejsce seksu i płciowości.

Najważniejszym, fundamentalnym, nieodzownym aktem ludzkim według ideologii gender jest akt seksualny. Stąd wynika postulat seksualizacji człowieka od najmłodszych lat życia oraz uznania prawa do seksu jako podstawowego prawa dziecka, które to prawo rodzice powinni wspomagać w realizacji. Płeć, w tej ideologii, uważa się za rzecz zależną wyłącznie od środowiska społecznego i kultury, dlatego nie wolno jej determinować i utrwalać poprzez wpajanie ról męskich i żeńskich. Przybiera to m.in. jawne promowanie homoseksualizmu jako normalnej, na równi z heteroseksualną formy współżycia seksualnego, zaś postawy heteroseksualne są piętnowane.

TRZECIE zagrożenie – Mały błąd na początku, prowadzi do wielkiego błędu na końcu

Ideologia ta kłamie już u swych założeń, odrzucając naturę człowieka i oczywiste wyniki badań naukowych stwierdzających. różnice pomiędzy płciami nie tylko w obszarze narządów płciowych, ale przede wszystkim w obszarze budowy mózgu – mózgu kobiety i mężczyzny. Dlatego odrzuca ona prawdę o człowieku i o jego powołaniu do miłości. Wolność, miłość, sprawiedliwość są przez nią traktowane jako terminy związane wyłącznie z seksem i prawami mniejszości seksualnych. Odrzuca się jakąkolwiek naukę o prawie naturalnym.

CZWARTE zagrożenie – Światowy zasięg dzięki wsparciu finansowemu

Niebezpieczeństwo ideologii gender polega na tym, że jest wspierana finansowo przez największe fundacje (Forda, Rockefellera, Gatesa) a także na tym, że zostaje narzucana prawnie społeczeństwom w postaci przepisów rzekomo przeciwdziałającym nierówności (np. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, które umożliwiając normalnym rodzinom odebranie dzieci, o tzw. „mowie nienawiści”, które zakazują używania pewnych sformułowań i wyrazów, jako mających odcień dyskryminacyjny, o związkach partnerskich, których celem jest wyłącznie promocja orientacji homoseksualnej).

Jak przeciwstawić się ideologii GENDER

Przeciwdziałanie ideologii gender jest możliwe: należy troszczyć się o własną świętość i życie w łasce Bożej, dbać o ich życie modlitwy, wychowanie w wierze i życie sakramentalne swoje i dzieci, troszczyć się o szczęśliwe życie rodzinne, a ponadto należy organizować się i protestować przeciw wprowadzaniu seksualizacji dzieci w szkołach i przedszkolach (mocna i zdecydowana postawa rodziców w placówkach edukacyjnych) i przeciw ustawom o mowie nienawiści, o związkach partnerskich.

Spotkanie będzie dobrą okazją do zapoznania się z założeniami ideologii gender, która ma coraz większy wpływ na życie społeczne, także w naszym kraju. Będzie też cennym wkładem w rzeczową dyskusję na ten temat – dyskusję, której brakuje we współczesnej przestrzeni publicznej.

Po konferencji słuchacze będą mogli zadać pytania księdzu profesorowi oraz nabyć autorskie książki wraz z pamiątkowym wpisem.

 

Red.

 

30 kwietnia 2015|