SPOTKANIE MŁODYCH ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ

11 kwietnia 2014 roku; SPOTKANIE MŁODYCH ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ – LEŻAJSK 2014; Od dwudziestu lat Ojciec Święty Jan Paweł II zapraszał młodzież do przeżywania specjalnego „laboratorium wiary”, znanego pod nazwą Światowe Dni Młodzieży. To święto młodych świadków wiary obchodzone jest także, jako wydarzenie kościoła lokalnego. Również jego następca, Benedykt XVI kontynuuje to przedsięwzięcie.

SPOTKANIE MŁODYCH ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJOd roku 1994 organizowane są w okolicy Niedzieli Palmowej – Spotkania Młodych. Hasła spotkań tworzą coś w rodzaju „Katechizmu Młodych”. Dobre przeżycie Spotkania domaga się pełnego włączenie uczestników w duchowe przygotowanie oraz w całość programu.

Od początku Wielkiego Postu – w dekanatach, parafiach i w szkołach – prowadzone są modlitewne spotkania formacyjne (Laboratorium wiary), pomagające dobrze przygotować się do tegorocznego SMAP-u. Jeśli nigdy nie byłeś na SMAP-ie, poproś o świadectwo uczestnika poprzednich spotkań. W każdej parafii znajdziesz takiego! Przekonasz się, że jest to wydarzenie, w którym warto wziąć udział! Trzeba tylko zaakceptować jego duchowy charakter. Zanim się zgłosisz odpowiedz sobie na kilka pytań:

  • Co skłania Cię do tego, by wyruszyć na spotkanie młodych katolików?
  • Czy lubisz spotykać się z innymi ludźmi?
  • Czym potrafisz ich ubogacić?
  • Kto z Twoich znajomych i przyjaciół byłby wdzięczny za zaproszenie go do wspólnego wyjazdu na SMAP, będącym spotkaniem świadków wiary?

Przed podjęciem decyzji poświęć trochę czasu na osobistą modlitwę. Posłuchaj głosu Boga, pomyśl, czego On oczekuje od Twojej pielgrzymki do Leżajska? Spotkanie Młodych Archidiecezji Przemyskiej odbędzie się w od 11-13 kwietnia 2014 r.

To już tradycja, że przed Niedzielą Palmową młodzież – na zaproszenie Metropolity Przemyskiego spotyka się na modlitwie w wyznaczonym mieście Archidiecezji, w ramach „diecezjalnego etapu” Światowego Dnia Młodzieży, ogłoszonego przez Ojca Świętego.

PROGRAM

PIĄTEK – 11 kwietnia 2014 r.

Recepcje przy kościołach stacyjnych: Fara (Świętej Trójcy), O. Bernardyni (Zwiastowania Pańskiego), Giedlarowa (św. Michała Archanioła), Stare Miasto (św. Andrzeja Boboli), Wierzawice (MB Wspomożenia Wiernych). Zgłoszenia od godz. 12.00 do 17.00 – w recepcji młodzież otrzymuje zakwaterowanie, identyfikatory, przydział do grupy dzielenia, program, stosowne materiały itp.

18.30 – ZAWIĄZANIE WSPÓLNOTY i CELEBRACJA NABOŻEŃSTWA: OTO CI, KTÓRZY OPŁUKALI SZATY WE KRWI BARANKA (por. Ap 7, 9-17) Kościoły: Fara, oo. Bernardyni, Giedlarowa

SOBOTA – 12 kwietnia 2014 r.

8.30 – MSZE ŚW. W KOŚCIOŁACH STACYJNYCH (przewodniczą i homilie głoszą księża proboszczowie; kwadrans przed Mszą św. przygotowanie liturgii)

10.30 – Spotkania w 15-osobowych grupach dzielenia (sale szkolne): Spotkanie I – Błogosławieni ubodzy w duchu… (Franciszek na XXIX ŚDM 2014)

12.00 – Podsumowanie pracy w grupach i modlitwa Anioł Pański (w miejscu spotkań)

Czas obiadu (skromny posiłek u rodzin, w szkolnych stołówkach…)

14.00 – SPOTKANIA Z CYKLU DUMNI Z EWANGELII:

Scena – Plac Targowy:

14.30 – „Mój Jezus, Królem królów jest…” – Koncert Zespołu „Soul” i Diakonii Muzycznej AP

15.00 – „Ojcze Przedwieczny ofiaruję Ci…” – Koronka do Miłosierdzia Bożego

15.30 – „Zaszum nam Polsko…” – Program patriotyczny w wykonaniu artystów z MCK Leżajsk i plutonu „Szwadron Podkarpacie”

16.00 – „Ostatnie słowo należy do Boga” – świadectwo nawrócenia i koncert Bęsia – chrześcijańskiego rapera.

Miejskie Centrum Kultury (ul. Mickiewicza 65):

14.30 – „Pan powiedział, ty pójdź za Mną” – Koncert Zespołu Kleryckiego „Spes” z WSD Przemyśl.

15.00 – „W zdrowym ciele, zdrowy duch” – spotkanie z siatkarzami ASSECO RESOVIA

15.30 – występ zespołu „Drogowskaz” z Leżajska

Bazylika Ojców Bernardynów:

14.30 Koncert Organowy

15.00 – występ zespołu „Zapatrzeni” z parafii Ojców Bernardynów

16.00 – Żywa Biblia – biblijne refleksje …

Ponadto!

1. KOŚCIÓŁ CISZY w godz. od 15.00 do 17.00 – z adoracją Najświętszego Sakramentu i z możliwością spowiedzi świętej (Fara – Kaplica, ul. Rynek 35)

2. Modlitwa o powołania i za powołanych (14.00 – 17.00)

Czas kolacji…

19.00 ADORACJA KRZYŻA – ZAISTE, TEN BYŁ SYNEM BOŻYM (Mt 27,54) (Fara, O. Bernardyni, Giedlarowa – w czasie adoracji możliwość spowiedzi świętej)

NIEDZIELA – 13 kwietnia 2014 r.

8.30 – JUTRZNIA – MODLITWA PORANNA (sale parafialne, szkoły)

9.00 – Spotkania w 15 osobowych grupach dzielenia: Spotkanie II: „Uczyńcie nowe tysiąclecie erą ludzi świętych” (JP II – Stary Sącz 1999)

11.00 – OBRZĘD POŚWIĘCENIA PALM (Plac Targowy) – PROCESJA PALMOWA do Ołtarza polowego i EUCHARYSTIA oraz przekazane znaku misji

11 kwietnia 2014|