Śluby wieczyste w Zgromadzeniu
Służebnic Najświetszego Serca Jezusowego

W święto Matki Bożej Anielskiej czczonej szczególnie w Rodzinie zakonów franciszkańskich, do której należy również Zgromadzenie Służebnic Najśw. Serca Jezusowego (potocznie Siostry Sercanki), odbyła się 2 sierpnia br. o godz. 1000 uroczystość ślubów wieczystych w kościele Najśw. Serca Pana Jezusa w Krakowie.

Trzy siostry sercanki: s. Juta Piekarczyk, s. Mikołaja Kucharzyk i s. Andrea Szokiera, nasza parafiankazłożyły śluby wieczyste w Zgromadzeniu Służebnic Najśw. Serca Jezusowego.

Na tę uroczystość przybyli Rodzice sióstr składających śluby, ich rodzeństwo, rodzina i przyjaciele wraz z kapłanami swoich parafii. Nie brakło Czcigodnych kapłanów z naszej Parafii Chrystusa Króla – uczestniczyli Ks. Prał. Feliks Kwaśny oraz Ks. Proboszcz Andrzej Szkoła.

Ceremoniom liturgii Mszy św. oraz wieczystej profesji przewodniczył o. prof. dr hab. Zdzisław Kijas OFMConv. Do koncelebry dołączyło sześciu kapłanów, przybyłych na tę uroczystość.

Zakonna profesja wieczysta posiada bogatą oprawę liturgiczną, która wprowadza zarówno siostry składające śluby, jak i uczestniczących w tym akcie, w głębokie przeżycia duchowe. Są to niepowtarzalne i niezapomniane chwile łaski, w których Pan Bóg pozwolił nam uczestniczyć.

Dziękujemy więc Dobremu Bogu za te duchowe dary i modlimy się o łaskę wytrwania i nieustannego wzrastania w sercańskim powołaniu dla sióstr, Juty, Mikołai i Andrei, oraz prosimy gorąco o nowe powołania do służby Bożej, tak potrzebne w Kościele Bożym, a które również ubogacają życie religijne parafii, z których pochodzą powołani.

parafianka s. Szczęsna Niemiec Sł. NSJ

19 sierpnia 2017|