ROZPOCZYNAMY V OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ BIBLIJNY

14 kwietnia 2013 roku, publikacja na podstawie tekstu ze strony: www.franciszkanie.esanok.pl

 

W III Niedzielę Wielkanocną rozpoczął się V Ogólnopolski Tydzień Biblijny. Hasłem przewodnim tegorocznego Tygodnia Biblijnego są słowa: „Panie, wierzę, że ty jesteś Mesjaszem, Synem Bożym”. Hasło Tygodnia Biblijnego zaczerpnięte jest z Ewangelii według 9św. Jana. Wyznaczają one program całego tygodnia. Słowa te stają się fundamentem w Roku Wiary dla spotkań z Pismem Świętym. Hasło V ogólnopolskiego Tygodnia Biblijnego nawiązuje do tematu Roku Duszpasterskiego w Polsce i do przeżywanego w kościele powszechnym Roku Wiary. Stanowią je słowa żarliwej wiary, z jaką zwraca się do Chrystusa Marta – siostra zmarłego i pogrzebanego kilka dni wcześniej Łazarza.

W odpowiedzi na tak mocną wiarę Pan Jezus, jak wiemy, wskrzesił jej brataŁazarza, a wielu, właśnie poprzez ten cud, rozpoznało w Chrystusie oczekiwanego Pana i zbawiciela. W całym Kościele, w każdej diecezji w Polsce w Tygodniu Biblijnym odbywać się będą różne spotkania i prelekcje. Jeżeli chodzi o wymiar centralny tego tygodnia; w Polsce będą to wszelkiego rodzaju spotkania biblijne typu formacyjnego, a więc wykłady, prelekcje, spotkania z biblistami, nabożeństwa Słowa Bożego, tłumaczenia Pisma Świętego na zasadzie Lectio Divina. Benedykt XVI w liście na rozpoczęcie Roku Wiary napisał, że człowiek wierzący jest szczególnie powołany do tego, aby poszukiwać, dążyć do zrozumienia i być świadkiemosobą, która jest wezwana, abyrozjaśnić słowa prawdy”. O powadze tego wydarzenia, jakim jest Tydzień Biblijny świadczy fakt, że Ojciec Święty Benedykt XVI praktycznie w pierwszych miesiącach swojego pontyfikatu zwołał synod biskupów, który obradował – jak pamiętamy – na temat Słowa Bożego oraz jego miejsca i roli w Kościele. Osoby pragnące pogłębić swoją wiedzę i właściwie interpretować Słowo Boże zapraszamy na spotkania Kręgu Biblijnego, który spotyka się w każdy poniedziałek po wieczornej Mszy świętej.

Owocem wspomnianego synodu jest przepiękna Adhortacja apostolska Verbum Domini, w której papież Benedykt XVI wezwał Kościół, by nie tylko w parafii jednej, czy drugiej powstał jakiś krąg biblijny, jakaś grupa osób czytających Pismo Święte, ale by całe duszpasterstwo animować biblijnie, czyli aby sprawowanie sakramentów, nasza modlitwa, nasze życie moralne, działanie charytatywne, zaangażowanie społeczne, by wszystko było inspirowane Słowem Bożym. Bez Słowa Bożego w ogóle nie byłoby sakramentów. Pan Jezus mówi, że Jego słowa są Duchem i Życiem, czyli niosą w sobie moc Ducha Świętego. Wiara to osobowa więź z Jezusem, którą wierzący buduje poprzez Sakramenty Święte, ale także zgłębianie Słowa Bożego. W tej pogłębionej refleksji mają pomóc przygotowane na rozpoczynające się obchody Tygodnia Biblijnego specjalne materiały, które są dostarczane do poszczególnych parafii. Będą one wykorzystywane przez duszpasterzy oraz katechetów. Bibliści jednak zachęcają, aby o takie materiały, które pomogą zgłębiać treść Pisma Świętego pytać swoich duszpasterzy i chętnie do nich sięgać. Pomogą one w lepszym rozumieniu Słowa Bożego, dzięki temu umocnimy naszą wiarę i pogłębimy duchowość.

V Ogólnopolski Tydzień Biblijny będzie trwał od 14 do 20 kwietnia.

14 kwietnia 2013|