ROK ŻYCIA KONSEKROWANEGO

23 listopad 2014 roku; Na zakończenie audiencji, która miała miejsce 19 listopada, Ojciec Święty nawiązał do obchodzonego w piątek, 21 listopada liturgicznego wspomnienia Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny. Dzień ten jest poświęcony szczególnie zakonom klauzurowym. To właściwa okazja, by podziękować Panu za dar wielu osób, które w klasztorach i pustelniach poświęcają się Bogu na modlitwie i w pracowitym milczeniu, przyznając tam ten prymat, który jest należny jedynie Bogu. Dziękujmy Panu za świadectwa życia klauzurowego.

ROK ŻYCIA KONSEKROWANEGONiech też nie zabraknie tym osobom naszego wsparcia duchowego i materialnego, by mogły pełnić tę ważną misję. 21 listopada 2014 rozpocznie się zapowiedziany już wcześniej Rok Życia Konsekrowanego – poinformowali dziś na konferencji prasowej w Watykanie prefekt i sekretarz Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Jego zakończenie planowane jest na 21 listopada 2015.

Kard. Joao Braz de Aviz oraz abp José Rodríguez Carballo, O.F.M., przedstawili cele tego roku oraz najważniejsze wydarzenia. Mowa też była o najważniejszych dokumentach, jakie przygotowuje ta dykasteria.

  • Kard. Joao Braz de Aviz zaznaczył, że Rok Życia Konsekrowanego zbiegnie się 50 rocznicą opublikowania soborowego dekretu o przystosowanej odnowie życia zakonnego, „Perfectae caritatis” i ma służyć dziękczynieniu za ten dokument Kościoła.

Ma on też pomagać, by pomimo napięć i trudności z nadzieją spoglądać w przyszłość życia zakonnego, ufając w wierność Boga, który powołuje kobiety i mężczyzn do całkowitego oddania się Jemu w życiu radami ewangelicznymi. Trzecim celem jest odnowienie dynamizmu życia konsekrowanego, przez rozmiłowanie, prawdziwą przyjaźń i głęboką jedność z Bogiem.

Natomiast sekretarz Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, abp José Rodríguez Carballo, O.F.M. przedstawił główne planowane wydarzenia Roku Życia Konsekrowanego. Ma się on rozpocząć 21 listopada b.r. w bazylice watykańskiej, w dzień „pro orantibus”, o ile pozwoli na to kalendarz Ojca Świętego. Także w listopadzie odbędzie się sesja plenarna dykasterii zakonnej, której tematem będzie „Nowość w życiu konsekrowanym wychodząc od Vaticanum II”.

  • W trakcie Roku Życia Konsekrowanego planowane są różne spotkania międzynarodowe, w tym: – spotkanie dla młodych zakonników i zakonnic: nowicjuszy i nowicjuszek, profesów czasowych oraz wieczystych, którzy złożyli swe śluby nie więcej niż przed dziesięciu laty;
  • Spotkanie osób odpowiedzialnych za formację;
  • Międzynarodowy kongres teologii życia konsekrowanego;
  • Międzynarodowa wystawa „Życie konsekrowane
  • Ewangelia w ludzkich dziejach”.

Przewiduje się, że spotkania te trwać będą około tygodnia, a ich uczestnicy spotkają się na audiencjach z Ojcem Świętym. Zakończenie Roku Życia Konsekrowanego planowane jest na 21 listopada 2015, w 50 rocznicę opublikowania soborowego dekretu „Perfectae caritatis”, ale jak zastrzegł abp Rodríguez znów zależy to od kalendarza papieża Franciszka.

Sekretarz Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego przedstawił też prace tej dykasterii. Zaznaczył, że co 4 miesiące będzie ona publikowała list okólny poświęcony tematom dotyczącym życia konsekrowanego. Pierwszy z nich będzie nosił datę 2 lutego bieżącego roku i będzie poświęcony nauczaniu papieża Franciszka o życiu konsekrowanym.

  • Innym wydarzeniem będzie zaplanowane na 8-9 marca na rzymskim „Antonianum” sympozjum o zarządzaniu majątkiem zakonnym.
  • Kongregacja ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego przygotowuje „łańcuch modlitewny”, w który włączą się klasztory klauzurowe.

Abp José Rodríguez Carballo, O.F.M. poinformował dziennikarzy o dokumentach przygotowywanych przez dykasterię zakonną. Pierwszy z nich dotyczy powołania i misji braci należących do instytutów świeckich, który niebawem zostanie opublikowany.

Chodzi o stosunkowo nową formę życia konsekrowanego, zatwierdzoną 2 lutego 1947 roku przez papieża Piusa XII. Ich członkowie żyją pojedynczo lub we wspólnotach, niekiedy podejmują konkretne dzieła apostolskie, ale najczęściej poprzez samą swoją obecność w różnych środowiskach starają się wnosić tam, gdzie żyją i pracują, przesłanie Ewangelii.

  • Składają śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, ale pozostają w swoich środowiskach, gdzie żyją i pracują tak jak inni świeccy katolicy.
  • Nie noszą żadnych oznak swojej konsekracji i – najczęściej – nie ujawniają faktu swej przynależności do instytutu świeckiego, by tym skuteczniej oddziaływać apostolsko.

Drugi – to rewizja Instrukcji o życiu kontemplacyjnym i klauzurze mniszek, Verbi sponsa. Ma on zwrócić szczególną uwagę na autonomię klasztorów i klauzurę, uwzględniając ewolucję życia kontemplacyjnego w minionych latach.

Abp Rodríguez zapowiedział, że podczas Roku Życia Konsekrowanego można spodziewać się, że Ojciec Święty opublikuje nową Konstytucję Apostolską o życiu kontemplacyjnym, która zastąpi Sponsa Christi, promulgowaną przez Piusa XII w 1950 roku.

Trzeci dokument, opracowywany przez Kongregację ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego we współpracy z Kongregacją ds. Biskupów, dotyczy rewizji dokumentu Mutuae relationes, o wzajemnych stosunkach między biskupami a zakonnikami. Prace nad nim rozpoczną się niebawem, a jego rewizja jest jak podkreślił abp Rodríguez kwestią bardzo pilną.

Ostatni dokument dotyczyć będzie zarządzania przez zakonników i zakonnice dobrami, w obliczu złożonych problemów, na które napotykają. Zapewne będzie on opublikowany w najbliższych miesiącach. Abp José Rodríguez Carballo, O.F.M. zakończył swoją wypowiedź wyrażając nadzieję, że Rok Życia Konsekrowanego będzie dla zakonników i zakonnic szczególnym czasem łaski.

Opracowano na podstawie publikacji ze strony : www.franciszkanie.esanok.pl

 

 

23 listopada 2014|