REKOLEKCJONISTA salezjanin i duszpasterz ks. Dominik Chmielewski

08 czerwca 2014 roku; REKOLEKCJONISTA salezjanin i duszpasterz akademicki, ks. Dominik Chmielewski; Tym, którzy chcą pogłębić nauki rekolekcyjne polecamy materiały udostępnione przez naszego rekolekcjonistę, ks. Dominika Chmielewskiego. Przecież nie wystarczy tylko słuchać rekolekcji. Trzeba Słowo Boże wprowadzać w życie. Poniższe modlitwy są przeznaczone do realizacji procesu uwalniania od przekleństwa i otwierania się na Boże błogosławieństwo.

REKOLEKCJONISTA salezjanin

„Jezu, Ty się tym zajmij! Jezus mówi do każdego z nas: Dlaczego zamartwiacie się i niepokoicie? Zostawcie mnie troskę o wasze sprawy, a wszystko się uspokoi.”

Kliknij i pobierz:

1)    Modlitwa do codziennego odmawiania o ochronę rodziny przez Krew Jezusa

http://swietarodzina.pila.pl/wp-content/uploads/2013/12/Modlitwa-do-codziennego-odmawiania-o-ochron%C4%99-rodziny-przez-Krew-Jezusa.pdf

2)    Modlitwa ochrony przed złem – do codziennego odmawiania

http://swietarodzina.pila.pl/wp-content/uploads/2013/12/Modlitwa-ochrony-przed-z%C5%82em-do-codziennego-odmawiania.pdf

3)    Modlitwa uwolnienia do indywidualnego odmawiania (przynajmniej raz w tygodniu)

http://swietarodzina.pila.pl/wp-content/uploads/2013/12/Modlitwa-uwolnienia-do-indywiduwalnego-odmawiania-przynajmniej-raz-w-tygodniu.pdf

4)    Modlitwa uwolnienia od przekleństwa do odmówienia po spowiedzi świętej generalnej

http://swietarodzina.pila.pl/wp-content/uploads/2013/12/Modlitwa-uwolnienia-od-przekle%C5%84stwa-do-odm%C3%B3wienia-po-spowiedzi-%C5%9Bwi%C4%99tej-generalnej.pdf

5)    Modlitwa uwolnienia rodziny (może ją odmawiać tylko kapłan nad rodziną)

http://swietarodzina.pila.pl/wp-content/uploads/2013/12/Modlitwa-uwolnienia-rodziny-mo%C5%BCe-j%C4%85-odmawia%C4%87-tylko-kap%C5%82an-nad-rodzin%C4%85.pdf

6)    Nowenna do Maryi rozwiązującej węzły przekleństwa

http://swietarodzina.pila.pl/wp-content/uploads/2013/12/Nowenna-do-Maryi-rozwi%C4%85zujacej-wez%C5%82y-przekle%C5%84stwa.pdf

7)    Rachunek sumienia przygotowujący do spowiedzi generalnej

http://swietarodzina.pila.pl/wp-content/uploads/2013/12/Rachunek-sumienia-przygotowj%C4%85cy-do-spowiedzi-generalnej.pdf

8)    Słowa Jezusa do nieustannej medytacji

http://swietarodzina.pila.pl/wp-content/uploads/2013/12/S%C5%82owa-Jezusa-do-nieustannej-medytacji.pdf

Modlitwa do codziennego odmawiania o ochronę rodziny przez Krew Jezusa

Panie Jezu, wyznaję Cię, jako swojego Mistrza i Pana. Wierzę, że każdą kroplę swojej drogocennej Krwi

przelałeś po to, aby odkupić mnie i moją rodzinę, aby uwolnić nas od szatana, grzechu i wszelkich zniewoleń. Panie Jezu z głęboką wiarą w Ciebie proszę, aby Twoja Krew okryła to miejsce, każdy kąt mojego domu, wszystkie pojazdy, którymi się poruszam ja i moi bliscy, I wszelką własność, którą Ty nam dałeś. Panie Jezu, obmyj swoją drogocenna Krwią mnie samego i moją rodzinę. Proszę o całkowitą ochronę życia mojego i mojej rodziny. Panie Jezu, zachowaj nas dziś od złego, Od grzechu pokus, ataków i dręczeń ze strony szatana, Od lęku przed ciemnościami i przed ludźmi, Od chorób, zwątpienia, złości, nieszczęść I wszystkiego, co nie należy do Twojego Królestwa. Napełnij nas, Panie Jezu swoim Duchem Świętym i obdarz darami: mądrości, poznania, wiary, rozumu i rozeznania, Tak abyśmy żyli dziś w Twojej chwale wypełniając wszystko to, co dobre. Chwała Ci Jezu! Dziękuję Ci Jezu! Kocham Cię Jezu! Uwielbiam Cię Jezu! Amen!

Modlitwa ochrony przed złem – do codziennego odmawiania

Ojcze, Synu i Duchu Święty, Trójco Przenajświętsza, Dziewico Niepokalana, Archaniołowie, Aniołowie i Święci, zstąpcie na mnie. Przemień mnie Panie, ukształtuj mnie, napełnij mnie sobą, posługuj się mną. Przepraszam Cię za każdy mój najmniejszy grzech i wyrzekam się każdego z nich w Imię Jezusa! Uwolnij mnie Jezu od każdej złej mocy, zniszcz ją, abym był zdrowy i mógł dobrze pracować. Oddal ode mnie czary, czarną magię, czarne msze, przedmioty zaczarowane, przekleństwa, uroki, napady złego ducha, opętanie diabelskie, obsesje diabelską, wszystko, co jest złem, grzechem, zawiścią, zazdrością, przewrotnością, chorobą fizyczną, psychiczną, moralną, duchową, pochodzącą od złego ducha! Rozkazuję Mocą Boga Wszechmogącego, w Imię Jezusa Chrystusa Zbawiciela, przez wstawiennictwo Niepokalanej Dziewicy, wszystkim duchom nieczystym, wszystkim ich objawom, które mnie niepokoją, aby mnie opuściły natychmiast! Aby mnie opuściły raz na zawsze! I by poszły do piekła wieczystego, związane przez Św. Michała Archanioła, Św. Gabriela, Św. Rafała, przez naszych aniołów stróżów, zmiażdżone piętą Najświętszej Dziewicy Niepokalanej. Amen!

MODLITWY UWOLNIENIA

1. Modlitwa skruchy, żalu, pokuty i uniżenia przed Panem za wszystkie swoje grzechy, grzechy rodziny oraz przodków.

2. Przebaczenie wszystkim i sobie samemu wszystkich swoich grzechów, złych decyzji i porażek życiowych.

3. OGŁASZANIE ZWYCIĘSTWA JEZUSA W SWOIM ŻYCIU i przyjęcie daru zbawienia, odkupienia, wolności i ochrony Boga oraz potężnego autorytetu dziecka Bożego: Maryjo, Tobie oddaję tę modlitwę.

Módl się ze mną, wszyscy święci, aniołowie i archaniołowie Boga módlcie się ze mną i za mnie.

OGŁASZAM W WIERZE:

Pan jest moją ucieczką, On mnie wyzwala z pułapek szatana i od niszczącego słowa. Mieszkam w cieniu Wszechmocnego. Nie boję się strachu nocnego, ani strzały, która w dzień leci w moją stronę. Jeśli tysiąc upadnie u mego boku i dziesięć tysięcy po mojej prawej stronie, mnie to nie spotka. Jezus jest moim Obrońcą! On rozkazał swoim aniołom i strzegą mnie na wszystkich mych drogach. Noszą mnie na rękach. Chodzę po wężach i żmijach, miażdżę lwa i smoka! Pan mnie osłania i wybawia, jest ze mną w cierpieniu. Otrzymałem od Pana władzę i moc nad całą potęgą nieprzyjaciela! Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia. Jestem wyrwany z mocy nieprzyjaciół moich. Niczego się nie boję, bo Pan jest ze mną, co może zrobić mi człowiek? Jeśli Bóg jest ze mną, kto odważy się być przeciwko mnie? Pan jest ze mną, mój Obrońca, z góry patrzę na mych wrogów. Pokonuję ich w imię Pana! Pan napełnia mnie wszelkich błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich. Wybrał mnie przed założeniem świata, abym był święty i nieskalany przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył mnie dla Siebie jako syna przez Jezusa Chrystusa. On tak postanowił ku Chwale Majestatu swej łaski, którą mi dał w Jezusie! W Nim mam odkupienie przez Jego krew, odpuszczenie wszystkich grzechów dzięki Jego łasce! Jestem w Jezusie, nie jestem już potępiony! On mi wszystko przebacza i usprawiedliwia mnie, kiedy żałuję i pokutuję. Nic nie może odłączyć mnie od miłości Jezusa! Odnoszę pełne zwycięstwo, dzięki Jezusowi, który tak mnie ukochał! Nic nie oderwie mnie od miłości Ojca, która jest w Jezusie Chrystusie moim Panu! Jestem królem, kapłanem i prorokiem dla mojego Boga i panuję na ziemi. Pan moim światłem i zbawieniem moim, kogo miałbym się bać? Pan Obrońcą mego życia, przed kim miałbym czuć trwogę? Jestem dzielnym wojownikiem Boga, jestem mężny, nabrałem odwagi i nie boję

się niczego! Zostałem wyrwany z królestwa szatana i przeniesiony do Królestwa Ojca Niebieskiego. Króluję z Jezusem po prawicy Boga. Ciało moje jest świątynią Ducha Świętego, zostało odkupione, oczyszczone i uświęcone przez Krew Jezusa. Wszystkie członki mojego ciała są oddane na służbę Bogu, ku Jego Chwale. Złożyłem swoje ciało Bogu jako ofiarę czystą, świętą, doskonałą i Jemu przyjemną, dlatego nie ma we mnie miejsca dla diabła! Nie ma on nade mną żadnej mocy! Nie ma do mnie żadnego prawa! Jezus opieczętował mnie dla siebie przez swoją Krew. Zwyciężam szatana Krwią Baranka i słowem swojego świadectwa, które teraz z mocą wypowiadam! Ciało moje jest dla Pana, a Pan dla mojego ciała. Jestem nowym stworzeniem w Jezusie Chrystusie! Wszystko, co stare minęło i wszystko we mnie stało się nowe! Jestem pobłogosławiony przez Ducha Świętego ku Chwale Boga Ojca! AMEN!

WYRZECZENIE SIĘ

DLATEGO wyrzekam się w imieniu Jezusa ducha śmierci, samobójstwa, odrzucenia, pustki, niemocy, słabości, lęków, przekleństwa, zwątpienia, niewiary, buntu, nieposłuszeństwa, zamętu, niepokoju, potępienia, oskarżeń, zabójstwa, nienawiści, kłamstwa.

 • Wyrzekam się w imieniu Jezusa pożądania, perwersji, niemoralności, nieczystości, cudzołóstwa, masturbacji, pornografii i każdego grzechu seksualnego.
 • Wyrzekam się w imieniu Jezusa czarnoksięstwa, magii, wróżb i udziału w innych praktykach okultystycznych.
 • Wyrzekam się w imieniu Jezusa wszelkich bezbożnych związków i niemoralnych stosunków z innymi ludźmi.
 • Wyrzekam się w imieniu Jezusa nienawiści, złości, urazów, zemsty, odwetu, braku przebaczenia i zgorzknienia.
 • Wyrzekam się w imieniu Jezusa wszelkiego przywiązania do narkotyków, alkoholu lub innej substancji, od której jestem uzależniony.
 • Wyrzekam się w imieniu Jezusa dumy, wyniosłości, arogancji, próżności, egoizmu, nieposłuszeństwa i buntu.
 • Wyrzekam się w imieniu Jezusa wszelkiej zazdrości i pożądliwości.
 • Wyrzekam się w imieniu Jezusa wszelkiego grzechu, braku wiary lub zwątpienia.
 • Wyrzekam się samolubności, koncentracji na sobie, użalania się na sobą, odrzucania samego siebie i wywyższania samego siebie.
 • Wyrzekam się w imieniu Jezusa wszelkich niegodnych myśli.
 • Wyrzekam się w imieniu Jezusa wszelkich bezbożnych przyrzeczeń, przymierzy i przysiąg składanych zarówno przeze mnie jak i przez moich przodków.
 • Niech w mojej wspólnocie (kościele) będzie głoszona Ewangelia w mocy Boga potwierdzona cudami i znakami!
 • Niech sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym przeniknie teraz moje życie (Rz14,17).
 • Niech Twoja Chwała będzie moją osłoną. Uwolnij swoją moc w uzdrawianiu i wybawianiu (Łk 5,17).
 • Niech wszyscy wrogowie, którzy walczą o mnie z Barankiem, zostaną zniszczeni (Ap 17,14).
 • Uwolnij mnie od mojego wroga, od tych, którzy przewyższają mnie siłą (Ps 18,18).
 • Wiążę i wyrzucam w imieniu Jezusa wszystkie duchy zwodnicze, które próbują stanąć mi na drodze (1 Tm 4,1).
 • Niech płaszcz Mocy zawsze będzie ze mną (2 Krl 2,8).
 • Niech każdy bezbożny korzeń zostanie wycięty w imieniu Jezusa i usunięty z mojej rodziny. Zgrom tych, którzy mnie atakują, spraw, aby uciekli (Iz 17,13).

PRZEŁAMYWANIE PRZEKLEŃSTW I UWOLNIENIE

BŁOGOSŁAWIEŃSTWA BOŻEGO

 • Jestem odkupiony od przekleństwa przez krew Jezusa (Ga 3,13).
 • Jestem potomstwem Abrahama, a jego błogosławieństwo przeszło na mnie (Ga 3,14) dlatego wybieram błogosławieństwo zamiast klątwy i życie zamiast śmierci (5 Moj 11,26).
 • Łamię i wyzwalam się w imieniu Jezusa z wszelkich przekleństw pokoleniowych i ich skutków wynikających z grzechów moich przodków.
 • Łamię w imieniu Jezusa wszystkie przekleństwa z obu stron mojej rodziny i wyzwalam się z nich!
 • Łamię w imieniu Jezusa przekleństwa czarów, wróżb i magii.
 • Łamię w imieniu Jezusa wszelkie przekleństwa dumy, twardego karku, zatwardziałego serca i wyzwalam się z nich!
 • Łamię w imieniu Jezusa wszelkie przekleństwa śmierci i zniszczenia i wyzwalam się z nich!
 • Łamię w imieniu Jezusa wszelkie przekleństwa choroby i słabości i wyzwalam się z nich!
 • Łamię w imieniu Jezusa wszelkie przekleństwa biedy, niedostatku i długów i wyzwalam się z nich!
 • Łamię w imieniu Jezusa wszelkie przekleństwo odrzucenia!
 • Łamię w imieniu Jezusa wszelkie przekleństwa schizofrenii, rozdwojenia jaźni i uwalniam się z nich!
 • Łamię w imieniu Jezusa wszelkie przekleństwa rozwodu i separacji i uwalniam się z nich!
 • Łamię w imieniu Jezusa wszelkie przekleństwa pożądliwości i perwersji i uwalniam się z nich!
 • Łamię w imieniu Jezusa wszelkie przekleństwa zamieszania i chorób umysłowych i uwalniam się z nich!
 • Łamię w imieniu Jezusa wszelkie przekleństwa bałwochwalstwa i uwalniam się z nich!
 • Łamię w imieniu Jezusa wszelkie przekleństwa powodujące wypadki i przedwczesną śmierć i uwalniam się z nich!
 • Łamię w imieniu Jezusa wszelkie przekleństwa wypowiedziane w moim kierunku, każde negatywne słowo wypowiedziane przez tych, którzy mają władzę nade mną. Uwalniam się od tych przekleństw, a złorzeczących błogosławię.
 • Łamię w imieniu Jezusa wszelkie przekleństwa, które rzuciłem sam na siebie, wypowiadając złe słowa.
 • Łamię w imieniu Jezusa moc każdego kłamstwa, które zostało wypowiedziane nade mną przez moich rodziców, rodzeństwo i wszystkich, którzy mieli lub mają nade mną jakąkolwiek władzę
 • Łamię w imieniu Jezusa i wyrzekam się wszystkich kłamliwych myśli, słów, które „ słyszę” teraz w moim sercu na swój temat, że: jestem potępiony, że nic w życiu nie osiągnę, że jestem do niczego, że Bóg mnie odrzucił, że nie ma dla mnie zbawienia, że Bóg mnie nie kocha, że nie można mnie kochać takim, jakim jestem, że szatan kieruje moim życiem, że nigdy nie będę wolny, szczęśliwy, spełniony w powołaniu, które Bóg dla mnie przygotował, że nie jestem warty miłości, że nikt mnie nie pokocha, że jestem …., że..( wymieniasz każde kłamstwo o sobie, w które uwierzyłeś).
 • Wiążę i gromię w imieniu Jezusa wszelkie duchy, które mogłyby zakłócić, zachwiać i zdestabilizować rozwój mojej osobowości.
 • W imieniu Jezusa łamię wszelkie jarzmo, ciążące na moim karku i rozrywam wszelkie kajdany (Jr 30,8).
 • Łamię w imieniu Jezusa wszelkie przekleństwa zniszczenia w mojej rodzinie. Stoję w wyłomie i wznoszę mur (Ez 22,30). Niech każdy wyłom w moim życiu zostanie naprawiony w imieniu Jezusa (Ne 4,7).
 • Usuwam w imieniu Jezusa wszelki ciężar, który nieprzyjaciel nałożył na moje życie. Niech Twoje namaszczenie złamie nieprzyjacielskie jarzmo nałożone na mój kark, niech każdy powróz pęknie (Iz 10,27). Niech każde jarzmo choroby zostanie zniszczone w imieniu Jezusa. Niech każde jarzmo związania zostanie zniszczone w imieniu Jezusa (Ga 5,1).
 • Jezu, strąciłeś księcia tego świata i pokonałeś go (J 12,31). Jezu, rozbroiłeś zwierzchności i wystawiłeś je na pokaz (Kol 2,15).
 • Gromię i wiążę duchy czarnoksięstwa, pożądliwości, uwiedzenia, zastraszenia, bałwochwalstwa i nierządu.
 • Gromię duchy fałszywego nauczania, fałszywego prorokowania, bałwochwalstwa i perwersji, związane z duchem Jezebel (Ap 2,20).
 • Łamię w imieniu Jezusa wszelkie pokoleniowe klątwy dumy, buntu, pożądliwości, ubóstwa, czarów, bałwochwalstwa, śmierci, zniszczenia, klęski, choroby, ułomności, strachu i schizofrenii.
 • Nakazuję w imieniu Jezusa wszelkim pokoleniowym i dziedzicznym duchom, działającym poprzez klątwy w moim życiu: wiążę was i wyrzucam!
 • Nakazuję w imieniu Jezusa wszelkim duchom pożądliwości, perwersji, cudzołóstwa, nierządu, nieczystości i zdeprawowania, aby usunęły się z mojej seksualności.
 • Nakazuję w imieniu Jezusa wszelkim duchom zranienia, odrzucenia, strachu, gniewu, złości, smutku, depresji, zniechęcenia, żalu, zgorzknienia i braku przebaczenia, aby usunęły się z moich emocji.
 • Nakazuję w imieniu Jezusa wszelkim duchom zamieszania, zapominania, chorób umysłowych, rozdwojenia jaźni, bólu, dumy i wypierania z pamięci, aby usunęły się z mojego mózgu.
 • Nakazuję w imieniu Jezusa wszelkim przekleństwom schizofrenii, odrzucenia, alienacji, izolacji od Boga i innych ludzi, aby wyszły ze mnie.
 • Nakazuję w imieniu Jezusa wszelkim duchom winy, wstydu i potępienia, aby usunęły się z mojego sumienia.
 • Nakazuję w imieniu Jezusa wszelkim duchom dumy, uporu, nieposłuszeństwa, buntu, samowoli, egoizmu, samolubstwa i arogancji, aby usunęły się z mojej woli.
 • Nakazuję w imieniu Jezusa wszelkim duchom czarów, magii, wróżbiarstwa i okultyzmu, aby wyszły ze mnie.
 • Nakazuję w imieniu Jezusa wszelkim duchom działających w moim ciele, działającym w mojej głowie, w moich oczach, języku, ustach i gardle, aby wyszły ze mnie.
 • Nakazuję w imieniu Jezusa wszelkim duchom zwątpienia, niewiary, herezji, błędu, zwodzenia aby ze mnie wyszły.
 • Nakazuję w imieniu Jezusa wszelkim duchom słabości, skrywającym się w dowolnej części mojego życia i mojego ciała, aby ze mnie wyszły.
 • Łamię w imieniu Jezusa wszelkie plany nieprzyjaciela, wymierzone w moje finanse.
 • Łamię w imieniu Jezusa wszystkie przekleństwa nędzy, długu i niepowodzenia finansowego.
 • Najpierw szukam królestwa niebieskiego i jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie mi dane (Mt 6,33).
 • Ty jesteś El Szaddaj, zapewniasz mi więcej, niż potrzebuję.
 • Dzięki Twojej łasce niczego mi nie zabraknie (Iz 48,15).

MODLITWY O UZDROWIENIE I ZDROWIE

 • Łamię w imieniu Jezusa wszystkie przekleństwa przedwczesnej śmierci i zniszczenia.
 • Czytam Słowo Pana, które przynosi zdrowie ciału (Prz 4,22).  Nakazuję każdemu organowi w moim ciele, aby funkcjonował tak, jak zaplanował to Bóg (Ps 139,14).
 • Niech każda infekcja, dręcząca moje ciało, zostanie wypalona ogniem Bożym.
 • Panie odnów moją młodość jak u orła (Ps 103,5).
 • Nie umrę, ale będę żył i opowiadać będę dzieła Pana (Ps118,17).
 • Uzdrów mnie, Panie, a będę uzdrowiony (Jr 17,14).
 • Strzeż duszy mojej i ocal mnie (Ps 25,20).
 • Wyzwól mnie Boże, pośpiesz mi z pomocą (Ps 70,1).
 • W sprawiedliwości swojej ocal mnie i ratuj (Ps 71,2).
 • Boże mój! Ratuj mnie z ręki bezbożnego (Ps 71,4).
 • Wybaw mnie od prześladowców moich (Ps 142,6).
 • Wyzwól mnie z ludzkiego ucisku (Ps 119,134).
 • Ratuj Panie duszę moją od warg kłamliwych, od zdradliwego języka (Ps 120,2).
 • Ratuj mnie od nieprzyjaciół moich Panie, do Ciebie się uciekam (Ps 143,9).
 • Daj wybawienie mojemu życiu (Ps 44,5).
 • Przepędź ode mnie moje lęki (Ps 34,5).
 • Wyratuj mnie z mojego nieszczęścia (Ps 107,6).
 • Poślij Słowo swoje, aby wyratować mnie od zagłady (Ps 107,20).
 • Wzywam imienia Jezusa i jestem uratowany (Joel 2,32).
 • Uchroń duszę moja od śmierci, oczy moje od łez, nogi moje od upadku (Ps 116,8).
 • Twoja mądrość ratuje mnie (Prz 28,26).
 • Otrzymuję Twoje cudowne uwolnienie (Dn 6,28).
 • Niech anioł Pana rozproszy moich nieprzyjaciół (Ps 35,5).
 • Panie, wysłuchaj mojego wołania i wyślij swoich aniołów, aby mnie uratowali (4 Moj 20,16).
 • Uznaj mnie za godnego powołania i w mocy doprowadź do końca wszystkie moje dobre zamierzenia i dzieła wiary (2 Tes 1,11).

DZIĘKCZYNIENIE I UWIELBIENIE BOGU ZA DAR WOLNOŚCI

MODLITWA O UWOLNIENIE OD PRZEKLEŃSTWA

Panie Jezu Chryste, wierzę, że jesteś Synem Bożym i jedyną drogą do Boga. Wierzę, że umarłeś za moje grzechy i zmartwychwstałeś. Ty stałeś się przeklęty każdym przekleństwem, które powinno spaść na mnie za moje grzechy. Ty Jezu wykupiłeś mnie z każdego przekleństwa, abym mógł żyć w błogosławieństwie.  Panie Jezu, przepraszam Cię za wszystkie moje grzechy i grzechy moich przodków. Proszę Cię o przebaczenie szczególnie tych grzechów, które otworzyły mnie na działanie przekleństwa. Uwolnij mnie Jezu od skutków grzechów moich przodków. W Twoim Imieniu Jezu rezygnuję z buntu przeciwko Tobie, wyrzekam się wszystkich moich grzechów i grzesznych przyzwyczajeń i poddaję całe moje życie Tobie jako jedynemu mojemu Panu i Zbawicielowi.  Decyzją woli przebaczam wszystkim, którzy mnie skrzywdzili, ponieważ pragnę, aby Bóg mi wszystko przebaczył. W sposób szczególny przebaczam…( imiona osób, które mnie skrzywdziły). Przebaczam im Jezu tak jak Ty mi wszystko przebaczyłeś. Przebaczam również samemu sobie wszystkie moje grzechy, błędy i porażki życiowe, tak jak Ty mi wszystko przebaczasz.  Staję teraz we Krwi Jezusa, w Sercu Maryi Wspomożycielki chrześcijan, chroniony od każdego zła. Szatan nie ma do mnie żadnych praw. Krew Jezusa odkupiła mnie, oczyszcza z każdego grzechu i uświęca mnie.  W imieniu Jezusa wyrzekam się wszelkich kontaktów z okultyzmem ( z magią, bioenergoterapią, reiki, kartami tarota i wszelkimi formami wróżenia, uzdrawiania za pomocą różnych energii, homeopatią, jogą, religiami i medytacjami wschodu, astrologią, radiestezją, horoskopami, itp.). Jeśli posiadam jakieś amulety, talizmany, książki okultystyczne, ezoteryczne, jakieś przedmioty „ na szczęście”, odpromienniki, symbole religijne innych religii, itp. to postanawiam zniszczyć je natychmiast.  Teraz Panie Jezu, w autorytecie dziecka Bożego, na mocy chrztu świętego, przez wstawiennictwo Matki Bożej Niepokalanej, św. Michała Archanioła, mojego anioła stróża i wszystkich świętych w niebie, wyzwalam siebie w Twoje Imię Jezu od jakiegokolwiek przekleństwa nad moim życiem! W tej chwili w Imieniu Jezusa, niech tak się stanie! AMEN

Z wiarą i pełnym zaufaniem przyjmuję uwolnienie od przekleństwa i dziękuję Ci za nie Jezu! Otwieram się teraz całkowicie na przyjęcie wszystkich Błogosławieństw, które dla mnie przygotowałeś. Chcę kochać Jezu tylko Ciebie z całego serca, ze wszystkich moich sił i z całej duszy, a drugiego człowieka jak siebie samego. Oddaję całe swoje życie, prowadzenie mnie każdego dnia i owoce tej modlitwy Matce Bożej. AMEN!

Dziękczynienie i chwalenie Jezusa za wszystko, co uczynił dla mnie w trakcie tej modlitwy, a następnie słuchanie w głębokiej ciszy Jego głosu, Jego odpowiedzi na moją modlitwę.

Egzorcyzm prosty

Za zgodą Kurii Diec. Warszawsko-Praskiej, z dnia 08.04.1998 r. nr 401/K/98 – do prywatnego odmawiania (przeżegnać się wodą egzorcyzmowną i pokropić nią mieszkanie) (w miejscu, gdzie jest + żegnamy się, wykonując znak krzyża, bez wypowiadania słów) W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Bądź pozdrowiona Niepokalana Dziewico, która od pierwszej chwili swego Niepokalanego Poczęcia, zwyciężyłaś pychę szatana. Bóg Ojciec tak Cię umiłował, o Maryjo, że wybrał Ciebie na Matkę swego Jednorodzonego Syna i tak umiłował świat, że wysłał Jezusa, “aby każdy, kto w Niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3,16).

Twój Boski Syn, umierając na krzyżu za nasze grzechy, uczynił Cię naszą duchową Matką, abyś wspomagała nas, przybrane dzieci Ojca niebieskiego, w dochowaniu wierności przymierzu chrzcielnemu. Uproś nam wiarę żywą, która działa przez miłość, byśmy wypełniając przykazania Boga, we wszystkim wykonywali Jego świętą wolę. Tak bardzo tego pragnęłaś, zwracając się do sług w Kanie ze słowami: Czyńcie, cokolwiek Jezus wam powie!

A ty. Panie, nasz Zbawicielu, mówisz nam, abyśmy miłowali Boga z całego naszego serca, z całej naszej duszy i z całej naszej mocy, i miłowali ludzi tak jak Ty ich umiłowałeś. Matko nasza i Królowo! Kiedy atakuje nas nasza własna słabość, szatan i świat, wstawiaj się za nami do Jezusa, aby nam okazał swoją łaskę i zmiłowanie. Posyłaj nam na pomoc Św. Michała Archanioła, wodza Zastępów Pańskich i Twoich Aniołów, których również jesteś Panią i Królową.

Święty Michale Archaniele, Patronie Kościoła Świętego, przyzywamy Twego wsparcia w walce z podstępnymi zasadzkami szatana. Na początku świata, przewodząc swoim Aniołom, strąciłeś z nieba szatana i zbuntowane anioły, więc i teraz wspieraj nas, gdy te przewrotne duchy ciemności chcą nas oderwać od Chrystusa i Kościoła, Jego Mistycznego Ciała. Jak wyprowadziłeś naród izraelski z niewoli faraona, tak i nas prowadź bezpiecznie do ziemi obiecanej Królestwa niebieskiego. Posyłaj swoich Aniołów, by nas wspierali w osiągnięciu zbawienia. Wodzu Mistycznego Ciała Chrystusa, prowadź nas do zwycięskiego boju z nieprzyjaciółmi naszego zbawienia.

Święci Apostołowie i Uczniowie, których Chrystus Pan ustanowił Pasterzami swego Kościoła, wypraszajcie nam potrzebne siły do zwyciężania ataków złych duchów. I Wy, Święci Męczennicy, przelewając swoją krew za Chrystusa, daliście najwyższe świadectwo swego życia – wstawiajcie się za nami, byśmy nie ulegli złośliwym kłamstwom szatana.

Mężni Wyznawcy i czyste Dziewice oraz wszyscy Święci Pańscy, wypraszajcie nam łaskę Bożą, byśmy odrzucając podstępne pokusy złych duchów, wytrwali do końca ziemskiej próby w miłości Jezusa Chrystusa. Wspomagajcie nas, nasi Święci Patronowie! Przybądźcie nam ku pomocy święci Aniołowie Stróżowie, którzy jesteście ciągle przy nas, oświecajcie nasz umysł, umacniajcie wolę i prowadźcie nas do Boga! Wspierajcie nas szystkie zastępy chórów anielskich!

Panie Jezu Chryste! Ty powiedziałeś: “Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi” (Mt 28,18), a wysyłając uczniów na głoszenie dobrej Nowiny o zbawieniu mówiłeś, że tym, “którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać…” (Mk 16,17) oraz dałeś im władzę i moc do pokonania całej potęgi szatana (Łk 10,19) – ufając w Twoje zapewnienie: “A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”(Mt 28,20), nakazujemy w Twoje imię + wszystkim złym duchom: Odejdźcie od nas i nie wracajcie więcej! Rozkazujemy wam mocą Pana naszego Jezusa Chrystusa + idźcie precz duchy pychy, nieczystości, chciwości, zazdrości, obżarstwa, gniewu i lenistwa!

W imię Jezusa Chrystusa + odpędzamy was duchy kłamstwa, nienawiści, kłótni, nierządu, podstępu, zdrady, kradzieży, wiarołomstwa, pijaństwa, narkomanii, zabijania nienarodzonych, eutanazji oraz wszelkiego zamieszania: Odejdźcie precz od Ludu Bożego. Mocą Jezusowej Krwi + odrzucamy was i nakazujemy: Oddalcie się od nas i nie wracajcie przewrotne duchy zabobonów, magii, czarów, astrologii, fałszywego jasnowidztwa, bałwochwalstwa, zawiści, sporów, tortur, niezgody, mordu, rozłamów i wojny! Idź precz, szatanie niewiary i zwątpienia w nieskończone miłosierdzie Boga! Odejdź dręczycielu, kłamco i zabójco, który chcesz nas doprowadzić do lęku, depresji, rozpaczy i samobójstwa!

Pełni zaufania w nieskończoną dobroć i łaskę naszego Boga, wołamy: Wszystko mogę w Jezusie Chrystusie, który mnie umacnia w Duchu Świętym do działania ku chwale Ojca Niebieskiego!

W imię Boga + w Trójcy Jedynego, odstąpcie przeklęte duchy od naszych rodzin, braci i sióstr, od naszych krewnych, sąsiadów, znajomych i przyjaciół! Rozkazujemy wam w imię męki Jezusa Chrystusa + i Jego chwalebnych Ran: odstąpcie od nas i wszystkich kuszonych i tych, których polecamy Bogu Najwyższemu!

W imię Jezusa + oddalcie się od Kościoła świętego, od narodu polskiego i wszystkich ludów świata! Mocą świętego znaku Krzyża + odpędzamy was, złe duchy, od naszych mieszkań, domów, wsi i miast!

Złączeni z Chrystusem, naszym Panem + nakazujemy wam, byście nie przeszkadzali nam w pracy i w wypełnianiu naszych codziennych obowiązków na chwałę Boga, nie napastowali nas w czasie modlitwy, świętych czynności liturgicznych, a zwłaszcza podczas sprawowania i uczestniczenia w Najświętszej Eucharystii!

W imię Boga Stworzyciela + w imię Boga Odkupiciela + w imię Boga Uświęciciela + rozkazujemy wam (duchy sekciarstwa, okultyzmu, spirytyzmu, bezbożności i fałszywego mistycyzmu – oddalcie się od nas i nie ukazujcie nam pozornie szerokiej i łatwej drogi, która w rzeczywistości prowadzi do zatracenia duszy i ciała. Odsyłamy was pod krzyż Chrystusa, naszego Zbawcy i Pana! “O Krwi Najświętsza naszego Zbawiciela! Jak niegdyś zapowiedziana przez krew baranka paschalnego, obroniłaś lud izraelski od śmierci, tak i teraz, o Krwi Jezusa, zapłato naszego zbawienia, bądź dla nas murem obronnym przeciw wszystkim zasadzkom szatana! Ty jesteś godna wszelkiej czci i chwały!

Ojcze niebieski! My Twoje dzieci, odnawiamy obietnice chrztu świętego, wyrzekamy się szatana i wszystkich spraw jego! Wierzymy w Ciebie, Boga, Stworzyciela nieba i ziemi. Aniołów i ludzi! Wierzymy w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, który stał się Człowiekiem, umarł na krzyżu i trzeciego dnia zmartwychwstał!

Wierzymy w Ducha Świętego, naszego Pana, Ożywiciela i Uświęciciela! Wierzymy w jeden, święty, powszechny, maryjny i apostolski Kościół! Wierzymy w Świętych Obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i życie wieczne w Królestwie Bożym!

Uznajemy Najświętszą Maryję Pannę, Matkę Pana naszego Jezusa Chrystusa, za naszą duchową Matkę, Matkę Kościoła, Mistycznego Ciała Chrystusa oraz Królową nieba i ziemi!

Chcemy wypełniać wszystkie nakazy i przykazania Boże, trwać w wierności Kościołowi Chrystusowemu, żyć w jedności z naszymi Biskupami i Kapłanami, uznając nieomylność Ojca świętego w sprawach wiary i obyczajów!

Niech będzie uwielbiony Bóg w Trójcy Świętej Jedyny – w Maryi Niepokalanej, w świętym Michale Archaniele, w Aniołach i wszystkich Świętych! Razem z zastępami Serafinów wychwalamy Cię, Ojcze, Synu i Duchu Święty, wołając: Święty, Święty, Święty, Pan, Bóg Zastępów! Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej!

W tej wierze i miłości Kościoła Chrystusowego chcemy żyć i umierać. Amen.

SŁOWA JEZUSA DO NIEUSTANNEJ MEDYTACJI

Jezu, Ty się tym zajmij!

Jezus mówi do każdego z nas:

Dlaczego zamartwiacie się i niepokoicie? Zostawcie mnie troskę o wasze sprawy, a wszystko się uspokoi. Zaprawdę mówię wam, że każdy akt prawdziwego, głębokiego i całkowitego zawierzenia Mnie wywołuje pożądany przez was efekt i rozwiązuje trudne sytuacje. Zawierzenie Mnie nie oznacza zadręczania się, wzburzenia, rozpaczania, a później kierowania do Mnie modlitwy pełnej niepokoju, bym nadążał za wami; zawierzenie to jest zamiana niepokoju na modlitwę.

Zawierzenie oznacza spokojne zamknięcie oczu duszy, odwrócenie myśli od udręki i oddanie się Mnie tak, bym jedynie Ja działał, mówiąc Mi: Ty się tym zajmij. Sprzeczne z zawierzeniem jest martwienie się, zamęt, wola rozmyślania o konsekwencjach zdarzenia. Podobne jest to do zamieszania spowodowanego przez dzieci domagające się, aby mama myślała o ich potrzebach gdy tymczasem one

chcą się tym zająć same, utrudniając swymi pomysłami i kaprysami jej pracę.

Zamknijcie oczy i pozwólcie Mi pracować, zamknijcie oczy i myślcie o obecnej chwili, odwracając myśli od przyszłości jak od pokusy. Oprzyjcie się na Mnie wierząc w moją dobroć, a poprzysięgam wam na moją miłość, że kiedy z takim nastawieniem mówicie: „Ty się tym zajmij”, Ja w pełni to uczynię, pocieszę was, uwolnię i poprowadzę.

A kiedy muszę was wprowadzić w życie różne od tego, jakie wy widzielibyście dla siebie, uczę was, noszę w moich ramionach, sprawiam, że jesteście jak dzieci uśpione w matczynych objęciach. To, co was niepokoi i powoduje ogromne cierpienie to wasze rozumowanie, wasze myślenie po swojemu, wasze myśli i wola, by za wszelką cenę samemu zaradzić temu, co was trapi.

Czegóż nie dokonuję, gdy dusza, tak w potrzebach duchowych jak i materialnych, zwraca się do mnie mówiąc: „Ty się tym zajmij”, zamyka oczy i uspokaja się! Dostajecie niewiele łask, kiedy męczycie się i dręczycie się, aby je otrzymać; otrzymujecie ich bardzo dużo, kiedy modlitwa jest pełnym zawierzeniem Mnie. W cierpieniu prosicie, żebym działał, ale tak jak wy pragniecie…

Zwracacie się do Mnie, ale chcecie, bym to ja dostosował się do was. Nie bądźcie jak chorzy, którzy proszą lekarza o kurację, ale sami mu ją podpowiadają.

Nie postępujcie tak, lecz módlcie się, jak was nauczyłem w modlitwie „Ojcze nasz”: Święć się Imię Twoje, to znaczy bądź uwielbiony w tej moje potrzebie; Przyjdź Królestwo Twoje, to znaczy niech wszystko przyczynia się do chwały Królestwa Twego w nas i w świecie; Bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi, to znaczy Ty decyduj w tej potrzebie, uczyń to, co Tobie wydaje się lepsze dla naszego życia doczesnego i wiecznego.

Jeżeli naprawdę powiecie Mi: „Bądź wola Twoja”, co jest równoznaczne z powiedzeniem: „Ty się tym zajmij”, Ja wkroczę z całą moją wszechmocą i rozwiąże najtrudniejsze sytuacje. Gdy zobaczysz, że twoja dolegliwość zwiększa się zamiast się zmniejszać, nie martw się, zamknij oczy i z ufnością powiedz Mi: „Bądź wola Twoja, Ty się tym zajmij!”. Mówię ci, że zajmę się tym, że wdam się w tę sprawę jak lekarz, a nawet, jeśli będzie trzeba, uczynię cud. Widzisz, że sprawa ulega pogorszeniu? Nie trać ducha!

Zamknij oczy i mów: Ty się tym zajmij!”. Mówię ci, że zajmę się tym i że nie ma skuteczniejszego lekarstwa nad moją interwencją miłości. Zajmę się tym jedynie wtedy, kiedy zamkniesz oczy.

Nie możecie spać, wszystko chcecie oceniać, wszystkiego dociec, o wszystkim myśleć i w ten sposób zawierzacie siłom ludzkim albo – gorzej – ufacie tylko interwencji człowieka. A to właśnie stoi na przeszkodzie moim słowom i memu przybyciu. Och! Jakże pragnę tego waszego zawierzenia, by móc wam wyświadczyć dobrodziejstwa i jakże smucę się widzę was wzburzonymi.

Szatan właśnie do tego zmierza: aby was podburzyć, by ukryć was przed moim działaniem i rzucić na pastwę tylko ludzkich poczynań. Przeto ufajcie tylko Mnie, oprzyjcie się na mnie, zawierzcie Mnie we wszystkim. Czynię cuda proporcjonalnie do waszego zawierzenia Mnie, a nie proporcjonalnie do waszych trosk.

Kiedy znajdujecie się w całkowitym ubóstwie, wylewam na was skarby moich łask. Jeżeli macie swoje zasoby, nawet niewielkie lub staracie się je posiąść, pozostajecie w naturalnym obszarze, a zatem podążacie za naturalnym biegiem rzeczy, któremu często przeszkadza szatan.

Żaden człowiek rozumujący tylko według logiki ludzkiej nie czynił cudów. Lecz na sposób Boski działa ten, kto zawierza Bogu.

Kiedy widzisz, że sprawy się komplikują, powiedz z zamkniętymi oczami duszy: Jezu, Ty się tym zajmij! Postępuj tak we wszystkich twoich potrzebach. Postępujcie tak wszyscy, a zobaczycie wielkie, nieustanne i ciche cuda. To wam poprzysięgam na moją miłość.

(Z pism sługi Bożego ks. Dolindo Ruotolo)

 

 

22 lipca 2014|